Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • UJUMISLIIDU KUTSEKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 14.05.15

  Tondi 84, Tallinn        14. mai 2015.a.

  Kohalolijad: Vladimir Kunitsõn, Riho Aljand, Karol Kovanen, Oliver Kontram
  Puudusid: (etteteatamisega) Toomas Tõnise, Kersti Roodes, Ain Kaasik, Rein Haljand

  Protokollis: Vladimir Kunitsõn
  PÄEVAKORD

  1. Probleem üldainete ja eriala küsimustega.
  2. Järgmise aasta tööplaan.
  OTSUSTATI

  1. EUL kutsekomisjon koostab EOK-le ametliku kirja viitamiseks vajadusele EOK üldainete ja eksamisüsteemi muutmiseks.

  Kutsuda kokku teiste kutsekomisjonide liikmed (teha koosolek) ja arutada nendega EOK testimis ja eksamisüsteemi muutmise ettepanekut – EULi poolt koostab kirja Vladimir.

  2. Kõik uued rahvusvahelise alaliidu võistlusreeglite muudatused tuleb kajastada EUL kodulehel. Reeglite muudatusi jälgib –Riho, kodulehele paneb välja Oliver.

  3. Jagada EKR 5 ujumistreeneri kutse kaheks: sporditreener ja algõpetuse treener.
  Koostada erinevad küsimused erialatestile. EKR 6 ja EKR 7 kutsetaseme taotlemiseks peab treener sooritama EKR 5 sporditreeneri kutseeksami.

  4. Kutsuda kokku vabatahtlikuse alusel huvilised EUL juhtivad kõrgemate tasemete (EKR 6 ja EKR 7) treenerid eesmärgiga, et ühiselt koostada eriala küsimused EKR 3 ja EKR 4 tasemetele – kirja valmistab Vladimir.

  5. Alates järgmisest hooajast teha kohustuslikuks EKR 3 taotlejatele Kaire Indriksoni läbiviidut võistlusmäärustiku kohtunike koolitus. Koolitus peab olema kättesaadav internetis. Hind paika panna septembriks (umbes 5-10 eur). Samuti on kohustuslik Ujumise algõpetuse koolitus (Norra süsteem). Koolitust korraldab Eesti Ujumisliit. Kindlasti korraldatakse üks koolitus sügisel. Teine koolitus korraldatakse huvi korral, näiteks kui koguneb 15 soovijat.

  6. Rein Haljand võiks korraldada tehnika-alase koolituse septembris. Koolituse sisu peab olema seotud eksamiga. Koolitus pannakse üles kodulehele, kus kutsetaotlejad saavad sellega tutvuda (tasuline).

  7. Kutsekomisjon korraldab igal aastal ühe koolituste välislektori kaasamisega, kas iseseisvalt või koos Läti või Leeduga (võib ka Lätis, Leedus) – Riho otsib keda kutsuda.

  8. Kutsekomisjoni koosseisu täiendamine. Kutsekomisjoni liikmed võiksid tulevikus esindada selliseid positsioone:
  – EULi spordijuht;
  – treenerite kogu juhatuse esimees;
  – EULi juhatuse liige;
  – ülikoolide esindaja;
  – 2 treenerit;
  – Rein Haljand.

  Teha treenerite kogule ettepanek, et valitakse välja 2 treenerit, kes oleksid ka komisjoni liikmed- Riho korraldab.

  9. Kutsekomisjoni ettepanek treenerite kogul arutada.

  EKR 5, EKR 6, EKR 7 taastaotlemisel ja esmakordsel taotlemisel peavad taotlejad tegema 45 minutiline koolituse. Koolitaja saab koolitustasu. Teema kooskõlastada kutsekomisjoniga. Taastaotlejad ei pea siis sooritama eksamit. Esmakordsel taotlemisel peab sooritama lisaks ka eksami. EKR 5 taastaotlejad valivad ise, kas sooritavad eksami või teevad ettekande.

  10. Igal aastal kutseeksam korralda enne 10. aprilli ja 10. oktoobrit.

  11. Protokoll panna kodulehele – Oliver korraldab.

  12. Koolituskalender võimalikult ette planeerida.

   
  Karol Kovanen              Vladimir Kunitsõn
  Koosoleku juhataja       Koosoleku protokollija