Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • UJUMISLIIDU KUTSEKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL

  EOK peakontor

  08. oktoober 2013 nr 2

  Juhataja  Karol Kovanen
  Protokollis Vladimir Kunitsõn

  Kohal viibisid: Karol Kovanen, Riho Aljand, Rein Haljand, Vladimir Kunitsõn, Ain Kaasik.
  Puudusid: Margit Salmar (etteteatamisega), Toomas Tõnise (etteteatamisega).

  PÄEVAKORD

  1. Eksami taotlejate dokumentide analüüs
  2. Vaatlusanalüüsi arvestamise kord
  3. Poolelioleva kõrghariduse arvestamine
  4. Eksami toimumise aeg ja koht
  5. Kevadeksami aeg
  6. Kogemuste arvestamine
  7. Üldainete koolitajad
  8. Ülikoolide ujumise ainetunnid
  9. Kõrgemate kategoori treenerite sporditulemuste arvestamine
  10. Eksamineerijad

  OTSUSTATI:

  1. Lubada eksamile: Kaja Aljand, Tiia Veske, Allan-Kris Malleus, Helery Liivik, Julia Feldman, Mariliis Merisalu, Triin Soom, Anastassia-Anna Salatun, Katrin Arru, Tatjana Gnezdilova, Jaana Abner

  Täiendada ja esitada dokumendid: Enn Lepik, Aleksandr Rubenko, Sergei Mihhailov, Julia Jost, Urmas Jaamul, Aleksei Desjukevits, Annika Saarnak, Margit Kärp, Vladimir Sidorkin, Nadežda Maksimova

  Mitte lubada eksamile: Mihhail Šaljapin, Sergei Tšerednitšenko, Kristina Aleksejeva

  2. 12.10.2013 Viib Riho Aljand Kalev SPAs läbi Eesti ujumiskoondise treeningu. Treenerid, kes tahavad saada vaatlusanalüüsi põhjal koolitustunde, võivad tulla vaatama. Pärast treeningut seletab lahti Riho Aljand antud treeningu põhimõtteid.
  Vabu kohti 10. Registreerimine riho@swimming.ee
  Kohale tulla kell 15.45. Kokku 3 tundi. Kaasa vahetusjalanõud.

  Alates 29.10.2013.  Arvestab EUL kutsekomisjon vaatlustunde kui täiendkoolitustunde ainult kindlate treenerite juures vaatlemisel. Enam ei saa arvestatavat vaatlusanalüüsi läbida vabalt valitud treeneri juures. Treenerite nimed ja tunnid teatatakse ette EUL kodulehel.

  3. Poolelieolevat kõrgharidust arvestatakse läbitud ainepunktide ja sisu põhjal.

  4. Eksamite toimumise aeg on 29.10.2013 kell 8.00, Koht teatatakse osalejatele hiljem.

  5. Kevadine EUL treenerite kutseeksam toimub aprillikuus.

  6. Eratreenerina töötamist arvestatakse vaid juhul, kui seda tõendab kirjalikult tööandja.

  7. Treenerite üldainete tasemekoolitusi arvestatakse ainult Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli poolt korraldatuna.

  8. Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli ujumise eriala õppetunde arvestatakse täiendkoolitusena.

  9. Järgmiseks koosolekukus töötada välja ettepanekud kõrgemate kategooriate treenerite sporditulemuste arvestamiseks. ( Ain Kaasik)

  10. Eksamineerijateks kutseeksamile 29.10 küsida nõusolekut Siiri Põlluveer ja Heidi Kaasik.

  Karol Kovanen                                                  Vladimir Kunitsõn

  Koosoleku juhataja                                           Protokollija