Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • EESTI UJUMISLIIDU JUHATUSE KOOSOLEK

  31. mai 2011. a., kell 16:00 Tallinna Linnavolikogu hoones (Vana-Viru 12)

  Kohal: Evelyn Sepp, Andrus Ossip, Janno Jürgenson, Karol Kovanen ja Ants Põldsam ning peasekretär Toomas Kleesment ja peatreener Riho Aljand.

  Puudus: Kaupo Meier (etteteatamisel).

   1. Kokkuvõte Eesti-Soome maavõistlusest
  Toomas Kleesment ja Riho Aljand andisd ülevaate võistluste toimumisest.
  Märkusi ja täiendusi tegid Andrus Ossip ja Evelyn Sepp.

  2.  Ülevaade Päästeameti ja G4S projektist ?Oskan ujuda?
  Hetkel projekt on seiskunud. Otsitakse uut aega kolmepoolseks kohtumiseks.

  3.  Kutsekomisjoni tegevuskava
  Janno Jürgenson andis ülevaate kutsekomisjoni ees seisvatest küsimustest. Peaeesmärgiks on kaks korda aastas kutseekamite korraldamine. Janno Jürgenson tõdes, et huvi on tõusnud noortreeneriteks asumisel.
  Eesmärgiks võiks olla uute treenerite abil ujulates, kus klubi puudub, selle loomine.
  Kaja Haljandilt tellida sügisseminariks koolitus LEN-i koolituse põhjal.
  Tuleb hakata mõtlema ka kohtunike koolituse peale.

  4.  Stipendiumi määramine
  Otsus: Kinnitada Filipp Provorkovile 2011. a. II poolaastaks stipendium sportlikuks tegevuseks suuruses 3.500  eurot. Stipendiumi väljamaksmine toimub kvartaalselt vahendite olemasolul.

  5.  Elektroonilise ajavõtu süsteemi rentimisest/kasutada andmisest
  Aruatati elektroonilse ajavõtu süsteemi kasutusjuhendit ja varalise vastutuse lepingu sisu, kuhu tehti mõningaid keelelisi ja sisulisi parandusi.

  6.  G4S noortesarja finaali peaauhinna määramise kinnitamine
  Otsus: määrata sportlikuks tegevuseks kahele parimale poisile ja kahele parimale tüdrukule Rudolfi tabeli alusel a 250 eurot, max neljale treenerile a 100 eurot.

  7.  Kohtunike seminar Taanis
  Kasutada EAS koolitusreiside ja koolituste projektide toetusi. Paluda klubidel teha Hasartmängumaksu nõukogule vastavad projektid. Leida võimalused toetada osalejaid poole koolituse maksumusest.
  Taanis kohtunike seminari läbinud teevad hiljem koolituse teistele kohtunikele ja treeneritele.

  8.  Treenerite kogu juhatuse koosseisu muudatuse kinnitamine
  Lahkumisavalduse treenerite kogu juhatusest on esitanud Kaja Haljaste.
  Otsus: rahuldada Kaja Haljaste lahkumisavaldus ning tänada teda tehtud töö eest.
  Otsus: korraldada sügisel uue liikme valimine.

  9. Ülevaade LEN-i kogressist
  Evelyn Sepp andis ülevaate Reykjavikis toimunud LEN-i kongressist.
  Seal sai teatavaks, et Eesti Ujumisliit on arvatud assotseerunud vaatleja liikmeks Põhjamaade Ujumisliidus.
  Rein Haljand sai LEN-i tänukirja 25. aastase tegevuse eest LEN-i komitees.

  Tuleb alustada noorsportlaste motivatsioonisüsteemiga.

  10. Org. küsimused
  Küsimust arutas juhatuse liikmed omavahel.