Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • EUL juhatuse koosolek
  28. juuni 2009. a., kell 19:00, AURA Veekeskus, Tartu

  Kohal: Evelyn Sepp, Janno Jürgenson ja Ants Põldsam, peasekretär Toomas Kleesment ja peatreener Riho Aljand, külalisena Westberg OÜ esindaja Aivo Kuldmeri.
  Puudusid: Andrus Ossip, Kaupo Meier (mõlemad etteteatamisel).

  1. Koostöö arutelu Arena edasimüüjatega Eestis, võimalikud promotsiooniprojektid.
  Arutati mitmeid koostöövõimalusi.
  Otsus: esitada Westberg OÜ-le ettepanekuid printmeedia vallas (aastaraamat, juubeli persooniraamat, algklassidele mõeldud trükised, kalender). Tähtaeg 31. august.

  2. Sponsorleping Arenaga ja sellega seonduv
  Leping allkirjastatud.
  Otsus: Tulevikus koostada juriidiliselt pädev leping, millega sportlased jt. koondise liikmed võtavad endale õigused ja vastutuse Arena varustuste kasutamisel tiitlivõistlustel. Lepingu alla kuuluvad kõik võistlused, kus sportlane esineb Eesti nime all.
  Otsus: Riho Aljand üritab jõuda kokkuleppele Arenalt saadava varustuse mahtude proportsioonide muutmises.

  3. EUL juhatuse pöördumine linnade liidu ja maaomavalitsuste liidu ning EOK ja haridus ning kultuuriministeeriumi poole – teema kohustusliku ujumise rahastamise jätkamine.
  Otsus: Evelyn Sepp koostab vastava kirja, mille juhatus kinnitab e-posti teel. Tähtaeg 1. juuli.

  4. 3-nda punktiga seotud kampaania

  5. Avavee ujumisesarjaga seotu seisu ülevaade
  Kaupo Meieri puudumisel küsimust ei arutatud.
  Otsus: Kaupo Meieri sellekohase e-posti teel saadetud kokkuvõttega tutvuvad juhatuse liikmed individuaalselt.

  6. EUL sponsorstrateegia arutelu.
  Otsus: Evelyn Sepp koostab eestikeelse kirja ning saadab juhatusele tutvumiseks. Tähtaeg 29. juuni.

  7. Eesti ujumine 100 – aasta tegevuskava
  Plaan 2010. a. – igas kuus üks juubelile pühendatud tähtsündmus.

  8. Inforingi küsimused
  Riho Aljand esitas treenerite kogu juhatuse otsuse aksepteerida olukorda, kui sportlane täidab kindlal perioodil, tiitlivõistlusel kaasaarvatud, A-normatiivi tagastatakse talle võistlustega seotult tehtud kulud.
  Otsus: kompenseerida 2009. a. JEM-il ja MM-il A-normatiivi täitnud ujujale võistlustest osavõtukulud lähtudes hinnast, millega on soetatud teenused teistele koondise liikmetele.