Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • EUL juhatuse koosolek

  23. aprill 2009. a., kell 16:00 Riigikogu hoones

  Kohal: Evelyn Sepp, Kaupo Meier, Janno Jürgenson, Ants Põldsam ning peasekretär Toomas Kleesment ja peatreener Riho Aljand.
  Puudus: Andrus Ossip (etteteatamisel)

  Päevakord:

  1. Organisatsioonilised küsimused.
  Peasekretäri ja peatreeneri töölepingud ja ametijuhendid.
  Otsus: peasekretär saadab juhatuse liikmetele peasekretäri ametijuhendi koos tehtud parandustega. Juhatusel teha järgmiseks koosolekuks oma parandused ja ettepanekud nii peasekretäri kui ka peatreeneri ametijuhenditesse.
  Otsus: järgmisel koosolekul vaadata üle raamatupidamise sisekorda reguleeriv dokument.

  2. Avaveeujumise projektijuhi konkursi kokkuvõte.
  Otsus: Kaupo Meier kohtub Olav Lukiniga ja projektijuhi konkursile avaldused esitanud kandidaatidega ning valmistab ette koostöölepingu. Tähtaeg 21. mai.

  3. Eesti meistrivõistlused.
  Otsus: kuulutada 2009. a. Eesti meistrivõistlused lahtisteks.

  4. Stipendiumikonkursi väljakuulutamine.
  Otsus: kuulutada välja sportlaste stipendiumikonkurss. Avalduste laekumise tähtaega 30. aprill.

  5. Jooksvad küsimused.
           EUL esindaja EOK täiskogul
  Otsus: EUL-i esindab EOK täiskogul Evelyn Sepp.
           ESBL nimekirja kinnitamine (aktivist, veteranid, presidendid)
  Otsus: peasekretär saadab juhatusele senise nimekirja koos Toivo Viilepi täendustega. Tähateg 27. aprill. Juhatuse liikmed esitavad oma täiendused ja parandused hiljemalt 30. aprilliks.
           info koostööst ETV-ga (lühiraja EM otseülekanne)
           info konkursist Audentese treeneri kohale
  Otsus: EUL poolseks komisjoni liikmeks määrata Riho Aljand.
           veepallimeeskonna pöördumine
  Otsus: eraldada reservist 3.000 krooni veepallivõistkonna osalustasu toetuseks osalemiseks Euroopa meisterveepalli meistrivõistlustel Rumeenias.

  Koosoleku juhataja                        Protokollija

  Evelyn Sepp                                  Toomas Kleesment