Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • EUL juhatuse koosolek
  22. jaanuar 2009. a., kell 16:00 Riigikogu hoones

  Kohal: Evelyn Sepp, Andrus Ossip, Janno Jürgenson, Ants Põldsam ja Kaupo Meier ning peasekretär Toomas Kleesment ja peatreener Riho Aljand
  Puudus: Indrek Sei (etteteatamisel)

  Päevakord:

  1. SK Lootos avaldus
  Otsus: Paluda SK Lootosel vormistada avaldus uuesti, kus oleks selgelt näha, kas spordiklubi jätkab EUL liikmeskonnas tasudes liikmemaksu või astub liikmeskonnast välja.

  2. 2009. a. eelarve projekt
  Otsus: Küsida aastaraamatutrükiks erinevaid pakkumisi.
  Otsus: Järgmiseks korraks koostada aastaraamatu konseptsioon.
  Otsus: EUL tagab elektroonika hoiustamise ja laenutab liikmetele tasuta elektroonilise ajavõtu aparatuuri.
  Otsus: tõsta avaveeujumiste tähtsust turunduskanalina.
  Otsus: Struktrueerida OM EVP eelarve paremini, et eelraved oleks omavahel võrreldavad.
  Otsus: Suurendada eelarves stardi, litsentsi, aastamaksude summat vastavusse 2008. a. lekumistega.
  Otsus: Panna OM projektiga seotud tulud-kulud ühe numbrina tuludesse ja ühe numbrina kuludesse.
  Otsus: Jätkata eelarve arutelu ka edaspidi.

  3. EUL arengukava 2009-2014
  Punkt jäi ajapuudusel käsitlemata.

  4. Stipendiumi konkursside väljakuulutamine
  Otsus: kuulutada välja kümme sportlaste stipendiumit kaks treeneri stipendiumit ning üks 2009. a. võistluste peakohtuniku ja üks võistluste peasekretäri stipendium.

  5. EUL kodulehekülg
  Punkt jäi ajapuudusel käsitlemata.

  6. FINA treenerite kongress
  Punkt jäi ajapuudusel käsitlemata.

  7. Kandidaadi esitamine Kulkasse
  Otsus: esitada nimetatud sihtkapitali liikmeks Tiia Teppan ning toetada Oliver Kruuda kandidatuuri.

  8. Jooksvad küsimused
  Otsus: seoses EUL kutsekomisjoni koosseisu volituste tähtaja möödumisega valmistada peasekretäril koos treenerite kogu juhatusega ette järgmise koosseisu projekt.
  Otsus: petareener Riho Aljandi mobiiltelefoni number vormistada ümber EUL arvele ning määrata talle limiit, mille aluseks saab olema eelmise peatreeneri poolt tehtud samalaadsed kulutused.
  Otsus: lisada järgmise koosoleku päevakorda käsitlemata jäänud punktid.
  Otsus: viia koosolekute toimumine kindlasse ajagraafikusse ehk iga kuu esimene neljapäev.

  Järgmine koosolek toimub 5. veebruaril 2009. a. kell 16:00.