Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • EUL JUHATUSE KOOSOLEK 21. jaanuar 2010. a., kell 16:00 Riigikogu hoones

   Kohal: Evelyn Sepp, Kaupo Meier, Ants Põldsam ja Janno Jürgenson ning peasekretär Toomas Kleesment ja peatreener Riho Aljand. Külalisena avaveeujumise seeriavõistluse korraldaja Kristiina Arusoo.

  Puudus: Andrus Osspi (etteteatamisega)

  Päevakord ja otsused:

  1. 2009. a. eelarve esialgne kokkuvõte (sh. OM projekti 2009. a. eelarve esialgne kokkuvõte) Toomas Kleesment ja Riho Aljand tutvustasid esialgset 2009. a. eelarve kokkuvõtet.

  2. 2009. a. rekordite eest väljamakstavad summad Otsus: Kuulutada välja sportlaste stipendiumite konkurss.
  Otsus: klubide tippsporditoetused maksta välja 2011. aastal

  3. 2010. a. väljamakstavad stipendiumid (kokkuvõte 2009. a. väljamakstud stipendiumitest)
  Otsus: kuulutada välja treeneri, kohtuniku stipendiumi konkursid, avalduste laekumise tähtajaga 29. jaanuar 2010. a. 2009. a. maksti stipendiume välja kogusummas 474.500 krooni (sh. OM EVP vahenditest 216.500 krooni).

  4. Ujumise kalender 2010 projekti kulg Evelyn Sepp andis ülevaate. Väga raske ja keeruline projekt. Plaanis avada fotonäitus.

  5. 2010. a. avaveeujumise seeriavõistluse kalender ja eelarve projekt Kalendrit ja eelarvet tutvustas projektijuht Kristiina Arusoo. Tallinna etapid lülitada projekti ?Tallinn liigub?. Seoses sellega kirjutada taotlus toetuse saamiseks.
  Otsus: kinnitada esitatud kalender

  6. Rekordkatsete registreerimise kord Rekordkatsete registreerimise kord oli arutusel treenerite kogu juhatuse koosolekul 8. jaanuaril 2010, kus otsustati: ? teateujumiste ning individuaalalade rekordkatsete lisamine võistlustele lõpeb võistluste eelülesandmise tähtajaga
  Otsus: kinnitada rekordkatsete registreerimise kord ning lisada see võistluste üldjuhendisse Eesti rekordite paragrahvi.
  Otsus: kinnitada hilinenud ja/või lisa võistluste kalendrisse registreerimise tasuks 2.000 krooni ning sõnastada üldjuhendis. ?Hilinenud taotlused võistluse registreerimiseks vaatab läbi Treenerite kogu juhatus ning esitab need kinnitamiseks EUL juhatusele. Menetlustasu 2.000 krooni.

  7. Üldjuhendi kinnitamine Üldjuhendisse on sisse viidu kõik parandused vastavalt 5. novmebril juhatuse koosolekul tehtud ostusega. Üldjuhendisse tuleb lisada ka PP. 6. sisu.
  Otsus: Lisada eelnevalt vastuvõetud punktid.

  8. Ametijuhendid. Jäi ajapuudusel käsitlemata.

  9. Klubide esindajate nõupidamine Informatsiooni andis Evelyn Sepp. Klubide esindajate nõupidamine toimub 30. jaanuaril kell 13:00, Audenteses.

  10. Ujumine 100 mälestusmedalid jm. Toomas Kleesment andis ülevaate Nõmme Spordikeskuse esialgsetest võimalustest ning kohtumisest Eesti Spordimuuseumi töötajatega seoses näituse korraldamisega. Piduliku ürituse toimumiskohana kaalutakse ka Laualulava siseruumide võimalusi.

  11. EAS-i projekt Informatsiooni andis Ants Põldsam. EAS-i projekt esitatud. Otsus tuleb veebruari keskel.

  12. Ülevaade ühistreeningute läbiviimisest ja plaanidest Jäi ajapuudusel käsitlemata.

  13. Ülevaade Audentese projekti käivitumisest ja programmist Jäi ajapuudusel käsitlemata.

  14. Koostööst ETV-ga Informatsiooni andis Evelyn Sepp. Jaanuari lõpus on planeeritud kohtumine ETV sporditoimetuse juhiga – lühiraja MM oleks esimeseks prioriteediks, teine prioriteet EM.

  15. EOK aasta parimate valimisest Jäi ajapuudusel käsitlemata.

  16. EUL aasta parimate valimise kord Jäi ajapuudusel käsitlemata.

  17. Üldkoosoleku toimumise aeg ja ülesehitus Vastavalt põhikirjale peab üldkoosolek toimuma hiljemalt märtsikuus.
  Otsus: kutsuda EUL üldkoosolek kokku 14. märtsil.

  18. Noortesporditoetuste jaotuse kinnitamine TOPi Ujumisklubi 167.500 SK SharK 13.500 SK Garant 139.700 SPA Viimsi Tervis 12.900 MTÜ Exclusive 102.900 Kohtla-Järve VSK 11.700 Tartu Ujumisklubi 91.400 Vinni VAK 9.100 Ujumise SK 66.700 Sillamäe UK Kalev 7.600 SK Energia 65.900 Jõhvi Spordikool 7.400 Järveotsa G SK 47.400 Keila Swimclub 7.100 SK Dilan 40.200 Paide Ujumisklubi 7.000 UK Aktiiv 37.000 MTÜ Hiiu Hüljes 6.800 Audentese SK 32.500 Türi Ujumisklubi 6.500 Nelja Ratsu Klubi 28.800 TSK Arena 5.900 UK Briis 21.400 Haapsalu Ujumisklubi 5.800 Pärnu UK Uca 21.400 Kuressaare U-klubi 5.600 Lasnamäe UK 18.500 Ujumisklubi Raba 4.400 Viimsi Veeklubi 15.700 Kose RG Ujumisklubi 4.200
  Otsus: kinnitada esitatud jaotus.