Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 •  

  Eesti Ujumisliidu juhatuse koosolek
  20. oktoober 2005. a. kell 17:45 Tallinnas

  Kohal: Indrek Sei, Siiri Põlluveer ja Aldo Suurväli ning külalistena peatreener Tõnu Meijel ja peasekretär Toomas Kleesment
  Puudus: Rein Jalak ja Mare Vierland (ette teatades, et viibivad seminaril)

  Koosoleku juhatajaks valiti Indrek Sei.

  Päevakord:
  1. Kutsekomisjoni juhi kinnitamine
  2. Põhjamaade juunioride meistrivõistlused
  3. EUL sisene suhtlemine
  4. EUL 95. juubel
  5. Muud küsimused

  Kutsekomisjoni juhi kinnitamine
  Arutuse all oli koolitusest tekkinud tulude kasutamise õiguse andmist komisjoni juhile. Eeldatavasti eraldatakse koolitusele järgmise aasta eelarves kindel summa., kusjuures peab koolitus olema isemajandav. Komisjoni juhil on õigus anda komisjoni liikmetele ülesandeid.
  Tõdeti, et kvalifikatsiooni ei tohi anda vastuolus kinnitatud nõuetega või allahindluste tegemisega.
  Aldo Suurväli küsimuse peale, kas koolitusest tulev raha võidakse kulutada ka muudeks tegevusteks, vastas Indrek Sei, et selle otsustab iga kord vastavalt situatsioonile juhatus ning koolitus tulude eraldamine teisteks tegevusteks on võimalik.
  Ettepanek oli kinnitada EUL kutsekomisjoni juhiks Kaja Haljaste. Esitatud ettepanek leidis kinnitamist 3 poolthäälega.

  Põhjamaade juunioride meistrivõistlused
  Tõnu Meijel palus arutada selle küsimuse all ka Montrealis osalenud sportlaste toetamist tagantjärgi. See ettepanek juhatuse poolt toetust ei leidnud.
  Arutati võimalike toetuste eraldamist Islandil Põhjamaade juunioride meistrivõistlustel osalejatele.
  Tõnu Meijel tegi ettepaneku toetada A-normatiiv+2% väljaujunud sportlasi kuni 50% ulatuses ning A-normatiiv+4% puhul kuni 25% ulatuses.
  Arutati ka võistkonna esindaja valikut ja teiste treenerite toetamist.
  Juhatus otsustas tulla selle küsimuse juurde tagasi mõnel järgmisel koosolekul.

  EUL sisene suhtlemine
  Indrek Sei leidis, et EUL sisemine kliima võiks olla parem. Tihti on ringiliikuv informatsioon segane ja vastuoluline, ei süübita asja sisusse, ei valitse terve õhkkond.
  Kahjuks kipub see negatiivne info väljuma ka väljapoole alaliitu ning seoses sellega on olnud ära ütlemisi ka võimalikelt sponsoritelt.
  Juhatuse, liikmete ja ujumisega tegelevate inimeste vahel puudub dialoog, suhtlemine on pigem halvustav ja ultimatiivne kui ala arengule kaasaaitav. Kriitika juhatuse suunas näitab usaldamatust, kuigi mandaat liikmete poolt valitud juhatusele on antud neljaks aastaks.
  Aldo Suurväli arvas, et tihti on intriigide põhjuseks teadmatus.
  Samas märkis Tõnu Meijel, et Treenerite Kogu kogunes eelmisel hooajal vaid kaks korda ning aja puuduses ei suudetud lahendada mitmeid olulisis küsimusi. Treenerite kogu peaks ennetama tekkivaid probleeme ja tegema suuremat tööd.
  Aldo Suurväli leidis, et suureks probleemiks on ka paljudel kehv või olematu pääs internetti. Juhatus peaks ka oma poolt olema aktiivne ja rohkem rääkima ja seletama. Ehk oleks taaskord otstarbekas kokku kutsuda foorum. Info peaks liikuma otse ja algallikast teabe vajajale.

  EUL 95. juubel
  Arutati erinevaid võimalusi seda tähtpäeva tähistada.
  Leiti, et sel aastal ei ole seda enam puht füüsiliselt ja ajaliselt võimalik teha. Peale tungib jõuluaeg, kui inimestel on niigi suured kulutused ning ka sobivat toimumiskohta on sel ajal keeruline leida.
  Juhatus otsustas, et juubeliüritus peaks toimuma jaanuaris 2007. aastal.

  Muud küsimused
  Muid küsimusi ei olnud.

  Järgmine juhatuse koosolek toimub 8. novembril 2005. a.

  Koosoleku juhataja                                /I. Sei/

  Protokollija                                          /T. Kleesment/