Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • EUL juhatuse koosolek 20. aprill 2010. a. kell 16:00 Riigikoguhoones

  Kohal: Evelyn Sepp, Andrus Ossip, Ants Põldsam, Janno Jürgenson, peasekretär Toomas Kleesment ja peatreener Riho Aljand
  Puudus: Kaupo Meier (etteteatamisega)

  Päevakord ja otsused:

   1. Olukorrast kutsekomisjonis
  Olukorda kutsekomisjonis tutvustas Oleg Labzin. Juhatus võttis seisukoha, et kutsetaset saab taotleda vaid vastavalt kutsekvalifikatsioonile kinnitatud koolitustundide läbimisel.

  2. Stipendiumikonkursside kinnitamine
  Otsus: kinnitada II kvartali stipendiumid sportlastele – Pavel Narõskin 7.000 krooni – Jane Trepp 40.000 krooni – Andres Olvik 16.000 krooni – Anna-Liisa Põld 8.000 krooni – Annika Saarnak 1.500 krooni – Filipp Provorkov 1.500 krooni – Martti Aljand 50.000 krooni – Triin Aljand 50.000 krooni – Martin Liivamägi 50.000 krooni – Maria Romanjuk 1.000 krooni – Vladimir Sidorkin 40.000 krooni ja ESBL artiklite koostajale – Toivo Viilep 23.360 krooni

  3. Raamatupidamise kontoplaani kinnitamine
  Otsus: kinnitada esitatud uus kontoplaan ning vajadusel teha täiendusi jooksvalt.

  4. Ametijuhendid
  Arutati ametijuhendite sisu ja ülesehitust.

  5. Lühiküsimused
  5.1. Riho Aljand tutvustas Audentese uue õppeaasta komplekteerimist. Vahelduva kontingendiga töö on läinud hästi ning kasutame kõik meiel eraldatud võimalused kindlasti ära.
  5.2. Toomas Kleesment tutvustas elektrooniliste seinte halba tehnilist olukorda.
  Otsus: Elektroonilisi seinu võistlusteks ei väljastata, alustada remontimise võimaluste leidmist.
  5.3. Juubelinäitus.
  Otsus: Seoses juubelinäitusega Spordimuuseumis esitada HMN taotlus.
  5.4. Info liikumisest EUL-s
  Otsus: Sisemise info levitamise ja teavitamise manuali põhja koostavad Ants Põldsam ja Toomas Kleesment. Esitada see 4. mai juhatuse koosolekul.
  5.5. Turundus
  Otsus: Turunduspaketi töötavad läbi Riho Aljand ja Toomas Kleesment. Esitada see 4. mai juhatuse koosolekul.

  6. Klubide ja EUL arengukavade analüüsitoimkonna moodustamisest ja edasisest tegevusest
  Koostada alaliidu ja klubide vahel laiem ja ühine visioon ala arendamiseks. Leida ühised kitsaskohad ning võimalused. Ehitada mudel, et tekiks sünergia alaliidu ja klubide vahel. Tutvuda klubide arengukavadega, teha analüüs, korraldada arenguvestlusi. 4. mai koosolekul ka arutada selle küsimuse metoodikat kui potensiaalselt koostööpartnerilt laekub projektmatejla. Klubide arengukavad töötavad läbi Evelyn Sepp ja Riho Aljand.

  7. EOK Täiskogule esindaja nimetamine
  Otsus: 29. aprillil toimuval EOK täiskogul esindab Eesti Ujumisliitu Ants Põldsam.

  Koosoleku juhataja         Protokollija
  Evelyn Sepp                     Toomas Kleesment