Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • EUL JUHATUSE KOOSOLEK
  16. november 2006. a., kell 17:30 Hansapangas, Liivalaia 8

  Kohal: Indrek Sei, Aldo Suurväli, Gunnar Tõnning, Mare Vierland ja Siiri Põlluveer ning peatreener Tõnu Meijel ja peasekretär Toomas Kleesment.

  Päevakord:
  1. Uute liikmete vatsuvõtmine
  Teistkordse avalduse, registriandmete väljatrüki ja põhikirja on esitanud Maardus tegutsev Spordiklubi SK Gold.
  Spordiklubis harjutab kokku 50 last, vanuses 3-19. aastased.
  Eelmisel korral puudus neil piisava kvalifikatsiooniga treener. Nüüd on jõutud kokkuleppele treener Julia Feldman´iga, kes omab II kutsekvalifikatsiooni astet.
  Otsus: Spordiklubi SK Gold võtta EUL liikmeks, poolt 5 häält. Toetus 5.000 krooni eraldada peale 2007. aasta liikmemaksu tasumist.

  2. Ujumispäev Kuremaal
  Esimene ujumist propageeriv üritus ?Ujumispäev? toimus 4. novembril Kuremaa ujulas Jõgavamaal.
  Üritusest tegid kokkuvõtte peakorrladaja Gunnar Tõnning ning peatreener Tõnu Meijel.
  Viidi läbi erinevaid teemaüritusi ? beebiujumine, tippsportlaste näidistreening Martti Aljandi ja Martin Liivamägi esituses, võiduujumine, ?leiliviskamise? võistlus jne. Üldjoontes võib tõdeda, et üritus läks korda. Kindlasti oleks oodanud rohkem inimesi, kuid see sõltub palju kohalikust transpordist.
  Edaspid peaks kaaluma konkreetsete klasside kutsumist üritusele. Ettevalmistusaeg peaks olema samuti pikem. Üritus tuleks siduda kohalikus baasis tegutseva klubiga ning leida koostöös uusi ideid.
  Järgmine üritus on planeeritud läbi viia 21. detsembril Vinnis.

  3. Treenerite kogu juhatuse ettapanekud
  Treenerite Kogu juhatus tegi oma 7. novembri koosolekul mitmeid ettepanekuid seoses erinevate võistluste juhenditega.
  Juhatus tutvus treenerite kogus arutatud küsimustega ning võttis need teadmiseks.
  Ühe ettepanekuna oli Baltimaade meistrivõistluste ja Balti noorte mat?i kokkuviimist. Otsistati saata ettepanek Lätti ja Leetu.
  Treenerite kogu tegi ettepaneku pikendada soojendusujumist, mis on igati loogiline, kuid arvestama peab konkreetse baasi nõuete ja võimalustega.

  4. OM normatiivid
  Selgunud on Pekingi OM normtiivid. Koostöös EOK-ga valmistas peatreener ette normatiivide täitmise korra.
  Nimetatud kord kinnitati ka treenerite kogu juhatuses ning on edastatud EOK-le.
  Läbirääkimistel EOK-ga kinnitati ujujatele Pekingi OM-ile pääsemiseks FINA ja ROKi rahvusvaheline B-norm. Samas täpsustati normatiivi täitmise korda.
  Tõnu Meijel tegi ettepaneku arendada normatiivi täitmise korra p. 7. Kellegile tuleb õigus anda, nt. TrKJ konsensuslik otsus.

  5. EUL 2007. a. eelarve
  Esimene lugemine. Peasekretär tutvustas EUL 2007. aasta eelarve projekti, mis tänaste hindadega ja võistluste paljususega on kahjuks negatiivne.
  Arutelus leidis kinnitust, et nii mõnegi eelarve rea peal võib tulla täpsustusi, mis muudab kogu eelarvet. Teada ei ole veel riigipoolne toetus nii tippspordi projektidele kui ka noorte tippspordile ning 2006. aasta vahendite jäägid.
  Indrek Sei huvitus ka sekretariaadi palkade muutumise süsteemist ja pooldab palgafondi suurendamist.
  Indrek Sei arutles ka võimalike sponsorrahade saamisel nende jagamise/kulutamise süsteemi teemal.
  Otsustati teha Kultuuriministeeriumile kiri, milles näidata ära baasiüüride meeletu tõus. Ligi 70% pearahast makstakse baasiüüriks. Linnabaasi kasutav klubi maksab linnalt saadud pearaha linnale baasiüüri näol tagasi.
  Indrek Sei leidis, et sponsor programmi presentatsiooni tuleks täiendada.
  Sponsorite otsimine pole pelgalt presidendi ülesanne. Sellega peaksid tegelema kõik juhatuse liikmed, genereerides ideid, kuidas sponsoreid leida.
  Harrasatjate hulk, mis meile riigi eelarvest vahendeid toob, tuleb teha sponsorile võimalikult atraktiivseks.
  Ühtseks rusikaks tuleks kaasta ka liikmesklubide sponsorid, mis võib genereerida uue taseme.

  6. 2006. a. parimate valimine
  Juba mitu aastat on parimate valimisel küsitud arvamusi EUL liikmetelt.
  Kahjuks on osavõtt olnud igal aastal väga tagasihoidlik.
  Senini on olnud juhatusel sisemine kokkulepe, et kui laekub alla 50% vastustest, siis otsustab valiku juhatuse hääletus. Alaliitude parimad tuleb esitada EOK-le hiljemlat 15. detsembriks.
  Otsus: sekretariaadil saata vastavad küsitluslehed liikmetele hiljemalt 6. detsembril ning vastuseid oodata 13. detsembrini. Poolt 5 häält.

  7. Jooksvad küsimused
  Aldo Suurväli puudutas Arengukava teemat ning ta ei poolda, et iga juhatuse liige üksi kodus midagi arendab, vaid tuleb teha sellekohane eraldi ajurünnak.
  Arengukavas tuleks näha, mis on need hoovad, mis tooksid meile tiitlivõistluste medali.
  Otsus: korraldada Arengukava puudutav koosolek 24. novembril kell 16 Nõmme ujulas.

  Juhataja                                                         Protokollija

  Indrek Sei                                                       Toomas Kleesment