Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • EUL juhatuse koosolek
  16. augustil 2011, kell 16:00 SA Tallinn 2011 ruumides (Pärnu mnt. 8)

  Kohal: Evelyn Sepp, Andrus Ossip, Kaupo Meier ja Karol Kovanen, peasekretär Toomas Kleesment ja peatreener Riho Aljand.
  Puudusid:  Janno Jürgenson ja Ants Põldsam (mõlemad etteteatamisel).

  Päevakord:
  1.      Hooaja 2011/2012 võistluskalendri kinnitamine
  Treenerite kogust on see dokument läbi käinud ning saanud ka sealse kinnituse.
  Põhikirja järgselt kuulub see ka juhatuses kinnitamisele.
  Ettepanek: kinnitada hooajaks 2011/2012 treenerite kogu ettepanekul esitatud võistluskalender.
  Otsus: Lisada võistlustele ujula pikkused, korraldajad, koht, formaat (lahtine, kinnine, kutsetega)
  Küsida treenerite kogu juhatuselt arvamust liita Eesti noorte lühiraja meistrivõistlused Eesti ja juunioride lühiraja meistrivõistlustega. Kinnitada peale seda kalender elektroonsel teel.

  2.      Hooaja 2011/2012 võistluste üldjuhendi kinnitamine
  Üldjuhend on EUL-il ettevalmistatud nii, et muutused toimuvad vaid selle ühes lisas (Lisa 3), mis puudutab hooajati muutuvaid vanuseklasse.
  Juhatus arutas võimalust, et tulevikus kirjeldada vastavalt võistluste kategooriatele miinimumnõuded läbiviimisele (kohtunike tase jne.) Juhatuse võttsi plaani külastada võimalusel klubide poolt korraldatavaid võistlusi, et vahetada infot.
  Ettepanek: kinnitada hooajaks 2011/2012 esitatud võistluste üldjuhend, koos Lisas 3 kirjeldatud vanuseklassidega.
  Otsus: kinnitada hooajaks 2011/2012 esitatud võistluste üldjuhend, koos Lisas 3 kirjeldatud vanuseklassidega.
  Otsus: Teha ettepanek treenerite kogu juhatusele kaaluda rekordite kinnitamist sünniaasta põhiselt.

  3.      Hooaja 2011/2012 stardimaksu kinnitamine
  Vastavalt hooaja võistluste üldjuhendi §VIII p. 1. (Stardimaks) kinnitab hooaja Eesti
  meistrivõistluste stardimaksu juhatus. Seni on see olnud 5 eurot ja ettepanek on see ka algavaks hooajaks sellisena jätta.
  Ettepanek: kinnitada hooajal 2011/2012 Eesti meistrivõistluste stardimaksuks 5 eurot.
  Otsus: hooajal 2011/2012 Eesti meistrivõistluste stardimaksuks 5 eurot.

  4.      2011. a. VI kvartali stipendiumi konkursside välja kuulutamine
  Ettepanek: Kuulutada välja üks avaveeujuja stipendium suuruses 640 eurot, üks ujumiskohtuniku stipendium suuruses 400 eurot, kaks lektor-koolitaja stipendiumit suuruses a 150 eurot. Lektor-koolitajate stipendiumite väljamaksmine toimub Eesti Ujumisliidu koolitusprogrammi vahenditest.
  Otsus: Kuulutada välja üks avaveeujuja stipendium suuruses 640 eurot, üks ujumiskohtuniku stipendium suuruses 400 eurot, kaks lektor-koolitaja stipendiumit suuruses a 150 eurot.
  Avaldused esitada Eesti Ujumisliitu (Pirita tee 12, 10127 Tallinn), avalduste laekumise tähtaeg 25. august 2011.

  5.      Noortespordi kontseptsioon
  Riho Aljand ja Evelyn Sepp tutvustasid Merli Didvigi poolt koostatud EUL noorte olümpiaprojekti ning andsid seletusi tegevusliku sisu ja võimalike arengute kohta.
  Võimalusel kaasata LEN´i arengufondi ja teisi toetavaid fonde/institutsioone ning lisada see projekt üldisesse EUL sponsorprojekti üheks osaks.

  6.      Muud küsimused
            Uue liikme vastuvõtmine
  Avalduse EUL liikmeks astumiseks on esitanud MTÜ Kristjan Palusalu Spordiklubi.
  Otsus: võtta MTÜ Kristjan Palusalu Spordiklubi Eesti Ujumisliidu liikmeks.
  Juhatus arutas tulevikus uute liikmete vastuvõtmise võimalike protseduure.
            Lühiraja EM teleprojekt
  Karol Kovanen ja Riho Aljand tutvustasid asjade senist käiku ning leidsid, et projektiga tasub ja tuleb edasi minna.