Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • EUL juhatuse koosolek
  15. aprill 2013. a., BCS Itera büroos (Mäealuse 2/1, Tehnopoli I ärihoone, 4. korrus) algusega kell 17:00

  Kohal: Kaupo Meier, Erko Tamuri, Antti Moppel ja Arto Aas ning peasekretär Toomas Kleesment ja peatreener Riho Aljand, külalised kutsekomisjoni esimees Janno Jürgenson ja avaveeujumise projektijuht Aivar Rosenberg.
  Puudus: Karol Kovanen ja Evelyn Sepp (mõlemad etteteatamisel).

  Päevakord:

  1. Avaveeujumine 2013
  Aivar Rosenberg andis ülevaate tehtust ja plaanidest.
  Võivad muutuda osad võistluste toimumise kuupäevad (Pärnu, EMV).

  2. EUL kutsekomisjoni tegevus
  Janno Jürgensoni jaoks on selle komisjoni juhtise töö amendunud, komsjoni töös nõus jätkama lihtliikmena.
  Ettepanekutena: kutsuda tagasi kogu komsjon ja valida uus või valida juhi kt.
  Rein Haljand on pakkunud välja ja konreetse isiku komsjoni juhtima.
  Rääkida selgeks kutsekomsjoni juhi (liikmete) tasustamise kord.
  Otsus: kinnitada  Rein Haljand kutsekomisjoni juhiks.  Janno Jürgenson jätkab komisjoni lihtliikmena.
  Otsus: teha Vladimir Kunitsõnile ettepanek asuda kutsekomisjoni liikmeks.
  Otsus: käesoleva kutsekomsjoni liikmete volitused kehtivad 1. oktoobrini 2013.
  Otsus: töötada välja uus kutsekoolituse kontseptsioon hiljemalt 1. septembriks 2013.

  3. Arengukava 2013-2016
  Punkt jäi ajapuudusel käsitlemata.

  4. 2012. a. tegevusaruanne ja 2013. a. tegevuskava
  Tegevusaruanne lisatud.
  Tegevuskava projekt lisatud.

  5. Üldkoosoleku päevakord
  Otsus: kinnitada 05.05.2013 üldkoosoleku päevakord:
  1. EUL 2012. aasta tegevus- ja majandusaruanne
  2. Revisjonikomisjoni aruanne (lisatud)
  3. Küsimused ja aruannete kinnitamine
  4. 2013. aasta tegevuskava kinnitamine
  5. 2014. aasta liikme- ja hooaja 2013/2014 litsentsimaksude kinnitamine
  6. 2013. aasta eelarve kinnitamine
  7. Revisjonikomisjoni liikmete valimine
  8. Sõnavõtud
  Otsus: kinntada revisjoni komisjoni liikmete valimisreglemet (lisatud).
  Koostada tegevusaruanne toetudes kinnitatud tegevuskavale.
  Saata liikmetele koosoleku matejalid hiljemalt nädal enne koosolekut.

  6. Avaldus ühinemiseks NSF-iga
  Rein Haljand on läbi oma kanalite alustanud tegevust EUL saamiseks Põhjamaade Ujumisliidu (NSF) täisliikmeks. Toetust on avaldanud Fääri saared, kes on juba saanud meile põhimõttelise toetuse Taani poolt. Möödunud nädalavahetusel viibis Fääri saarte UL president Islandil, kus tal oli samuti plaanis meile toetuse küsimine. Soomlaste kui naabrite poole palus ta meil ise pöörduda.
  Seoses sellega soovitas ta meile esitada liitumisavaldus NSF kongressile, mis toimub 6.-8. juunil 2013. a. Soomes (Lahti). EUL-i esindavad sel kongressil Karol Kovanen, Toomas Kleesment ja Rein Haljand.
  Otsus: esitada NSF kongressile EUL täisliikmeks astumise liitumisavaldus.

  7. Ujumisõpetuse plakatite kordustrükk
  Ujumisviiside õppeplakatid sai väljaantud Tõnu Meijeli eestvedamisel. Väljaandmisel kasutati Soomes väljatöötatud materjale, mille kasutamise kohta saime ka loa. Komplekt koosneb 9 plakatist, mis kirjeldavad kolme ujumisviisi ? vabaujumise, seliliujumine, rinnuliujumine ? õppimise põhivõtteid.
  Plakatid osutusid üli menukaks ning neid soetasid endale paljud ujulad üle vabariigi.
  Tänaseks on tekkinud olukord, kus nõudmine nende järgi on tõusnud taaskord päevakorda. Osades ujulates on nad muutunud koledateks ning kindlasti on tekkinu juurde uusi ujulaid, kuhu võiks neid palakateid pakkuda.
  Plakatite müügitulu peab täielikult katma tootmisele tehtud kulutused.
  Liita ujumisliidu logo. Saata põhjad Anttile. Koostada positiivne eelarve.

  8. info võimalikest investeeringute suundadest
  Arvestades EUL eelarves olevaid investeeringute vahendeid (15.000) on võteud mitemeid hinnapakkumisi erinevatele tarvikutele ja võistlussüsteemi lahendustele.
  Esmaseid vajadusi on rohkem kui rahalisis vahendeid.
  Tähtsaks tuleks pidada:
           võistlussüsteemi tarvikute parendamist;
           tabloo soetamist;
           võistluste läbiviimise programmi hankimist, mis sisaldab ka edetabelite automaatset teket;
           jalatoega stardipukkide plaatide komplekt;
           pöördeseinade komplekt;
  jne.