Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • EUL JUHATUSE KOOSOLEK
  14. oktoober 2008. a., kell 12:00, Kaabli 3

  Kohal: Indrek Sei, Siiri Põlluveer, Gunnar Tõnning, Sergei Mihhailov ning peasekretar Toomas Kleesment ja peatreener Tõnu Meijel.
  Hilinemisega saabus Mare Vierland (alates 2. päevakorra punktist).

  Päevakord:

  1. IV kvartali stipendiumite kinnitamine
  15. septembril väljakuulutaud sportlaste ja treenerite stipendiumi konkursile leakus tähtajaks 9 avaldust koondise sportlase stipendiumile ja 7 avaldust koondise treeneri stipendiumile.
  Ettepanek: kinnitada 9 koondise sportlase stipendiumit ja 7 koondise treeneri stipendiumit.
  Otsus: kinnitada esitataud ettepanek. Poolt 4 häält.

  2. Üldkoosoleku küsimused
  – uued juhatuse kandidaadid
  13. oktoobriks laekus 5 avaldust EUL sekretariaati uue juhatuse liikmeskandidaadilt.
  Ettepanek: võtta esitatud kandidaadid teadmiseks.

  3. Üldjuhendi muudatused
            Litsentseerimine
  Osad liikmesklubid jätsid litsentseerimsnimekirjade esitamise viimastele päevadele ning osad klubid pole seda tänaseni teinud, kuigi viimane tasumise tähtaeg oli 30. september.
  Sergei Mihhailov teeb ettepaneku kehtestada hilisematele litsentseeritavatele kallim litsentsimaks, v.a. uued sportlased (või nagu kirjeldab juhend).
  Toomas Kleesment teeb ettepaneku kallimate litsenstimaksude kehtestamise korral pikendada litsentseeritavate nimekirjade esitamise tähtaega 14 päeva võrra.
  Otsus: esitada sellekohane ettepanek EUL üldkoosolekule, kus otsustatakse järgmise, 2009/2010 hooaja litsentsimaksud. Poolt 5 häält.
            Kalendrivõistlused
  Üldjuhendis pole kirjeldatud kalendris olevate klubi võistluste juhendite ja protokollide eitamise korda ja nõuet.
  Toomas Kleesment teeb ettepaneku: kõikide võistluskalendris olevate klubide võistluste juhendid tuleb saata EUL-i sekretariaati vähemalt 7 tööpäeva enne võistluste algust ning võistluste tulemused hiljemalt 3 tööpäeva peale võistluste lõppu.
  Samas asendada paragrahv XIV punkt 3-s number 15 numbri 3 vastu.
  Ettepanekute poolt 5 häält.
  Toomas Kleesment pooldab rekordaktide täitmise nõude säilitamist. Samas peab ta sekretariaadi ülesandeks koostada tänapäevane ning lihtsalt täidetav ja üheselt mõistetav vorm. Poolt 5 häält.
  Asendada kõik üldjuhendis kirjeldatud ?kalendripäevad? ja ?päevad? sõnaga ?tööpäevad?. Poolt 5 häält.
            Jätta paragrahv IX (?Stardist loobumine?) välja punkt 3, mis võimaldab loobuda võistluste käigus stardist tervislikel põhjustel arstitõendi esitamisel 5 päeva jooksul peale võistlusi.
            Sergei Mihhailov teeb ettepaneku rakendada paragrahv IX (?Stardist loobumine?) lisaks vastavas võistlusosas edasise võistlemise keelamisele ka rahatrahvi (300 krooni) iga startimata jäetud distantsi eest. See on tingitud praktikast, kus tipud annavad ennast üles paljudele aladele, kuid hakkavad vastavalt taktikale vmt. hoiduma startidest. See loob aga pildi, kus Eesti meistrivõistluste tugevamas vahetuses on tihti keskmistel radadel tühjad kohad. See muudab ebaatraktiivseks meie võistluste edastamise televisioonis ehk avalikuse ees.
  Otsus: rakendada paragrahv IX (?Stardist loobumine?) lisaks vastavas võistlusosas edasise võistlemise keelamisele ka rahatrahvi (300 krooni) iga startimata jäetud distantsi eest. Haigestumisel, kui võistleja ei jätka võistelmist võistluste lõpuni, trahvinõuet ei esitata.

  4. Jooksvad küsimused
            treenerite kogu juhatuse koosolek 25.09.2008
  Võeti koosolekul käsitletud punktid teadmiseks.
            Eesti lühiraja meistrivõistlused ? hooaja võistluskalendris oli võistlus määratud toimuma 21.-22. novembril Keila Tervisekeskuse ujulas. Treenerite sügisseminaril tehti ettepanek viia see üle Kalevi Veekeskusesse. Oleme saanud Kalevi Veekeskusest pakkumise 40.356 krooni peale. Eelarvesse on üldkoosolek kinnitanud summaks 25.000 krooni. Eeldatavasti katab puuduva osa kallinenud stardimaks. Samas muutuvad ka võistluste päevad ? 20.-21. november.
  TOP SPA pakkumine on 30.480.
  Otsus: korraldada Eesti lühiraja meistrivõistlused Kalevi Veekeskuses 20.-21. novembril 2008. a. Seoses peaksekretäri ja Mare Vierlandi puudumisega ning Riho Aljandi suusõnalise sellekohase lubamisega võistlus siiski nendel kuupäevdel korraldada, pannakse võistluste läbiviimine esimesel võistluspäeval, 20. novembril, treenerite kogule. Poolt 5 häält.
            klubivahetuse kinnitamine (Aleksandr Dvoretskii NRK´st SK Garant´i. Aluseks sportlase lapsevanema avaldus ning Üldjuhendi § XVI KLUBIVAHETUS p.8. Kui sportlane vahetab klubi hooaja keskel seoses elukoha muutumisega, õppimaasumisega, klubi peamise treeningkoha muutusega, treeningtingimuste (keskkonna) halvenemisega või treeneri üleminekuga teise klubisse, toob ta punkte hooaja lõpuni paralleelselt nii senisele kui uuele klubile.)
  Otsus: vastavalt A. Dvoretskii isa avaldusele lugeda klubivahetus toimunuks ning Alkesandr Dvoretskii on käesolevast hetkest SK Garant liige. Poolt 5 häält.
            Edasine koostöö Arenaga. EUL ja Arena vaheline leping kehtib 2008. a. lõpuni.
  Otsus: Jätkata vabariigi koondise tasemel koostööd Arenaga ning volitada Indrek Sei´d sellekohase kirjaliku sooviga pöörduda Arena poole. Edasise koostöö suhtes Tallinkiga kontakteerub Tõnu Meijel. Poolt 5 häält.

  Koosoleku juhataja                                  Indrek Sei

  Protokollija                                                 Toomas Kleesment