Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • EUL JUHATUSE KOOSOLEK
  13. november 2007. a., kell 17:30 Nõmme ujula

  Kohal: Mare Vierland, Gunnar Tõnning, Sergei Mihhailov, Siiri Põlluveer ja peasekretär Toomas Kleesment.
  Puudusid: Indrek Sei ja peatreener Tõnu Meijel.

  Päevakord:

  1. Veepäevad ja HMN toetuse kasutamine
  Saime HMN 100.000 krooni, et korraldada vabriigis ujumist propageerivaid üritusi. Esimene üritus toimus Kuremaa ning teine Vinnis.
  Sellest projektist on veel kasutamata ca. 40.000 krooni.
  Kus korradlada ja kes korraldaks viimase ürituse?
  HMN-le on vaja teha rahade kulutamise kohta aruanne.
  G. Tõnning: teha ettepanek Paide Ujumisklubile, kes ise avaldanud soovi Veepäeva korraldamisest. G. Tõnning on nõus olema konsultant. Ülejäänud vahendid suunata ujumist populariseeriva filmimaterjali kogumisele.
  Poolt 4 häält.

  2. Muudatus Eesti meistrivõistluste programmis
  Treenerite kogu juhatus teeb järgmise ettepaneku:
  EMV (50m) esimese päeva programmi muudatuste osas alljärgnevalt:
  I osa: kell 13:15 soojendus; kell 14:00 võistluste algus
  Programm: 800m N; 1500m M (nõrgemad vahetused)
  II osa: kell 15:00 soojendus; kell 16:00 võistluste algus
  Programm: 50m vab; 50m rin; 50m lib eelujumised, 800m vab N ja 1500m vab M (tugevaim vahetus), 50m rin ja 50m vab finaal
  Otsus: Nõustuda pakutud programmi muudatusega tingimusel, et pikkade distantside ujujad annavad end üles 2 (kaks) nädalat enne võistlust.
  Poolt 4 häält.

  3. Aasta parimate valimine
  Treenerite kogu juhatuse esimees on teinud ettepaneku valida 2007. aasta parimad ujujad, treener ja ajakirjanik kohe pärast Euroopa lühiraja meistrivõistlusi (16. detsember) ning autasustada parimaid juba ujumisvõistluste Kalev Open raames (21. detsember).
  Aasta parimaid valiks e-posti teel Treenerite kogu juhatus koos EUL juhatuse ning peasekretäriga.
  Senine laiapõhjaline ja demokraatlik parimate valimine, kus küsitakse klubide arvamust, pole juba aastaid tegelikku tulemust andnud.
  Siinjuures on tähtis paika panna (ja ka ehk läbimängida) võimalikud valiku kriteeriumid.
  Otsus: Treenerite kogu juhatus teeb parimate suhtes EUL juhatusele ettepaneku, mis vastuolu puudumisel 18. detsembril juhatuse koosolekul kinnitatakse.
  Poolt 4 häält.

  4. Klubivahetuse kinnitamine
  Dmitri Pütsepp Keila Swimclubist SK Garanti.
  Peeter Roop TOPist Kalevi Ujumiskooli.
  Otsus: kinnitada eelpool nimetatud klubivahetused.
  Poolt 4 häält.

  5. Avaveeujumise komisjoni koosolek ja ettepanekud
  Juhatus võttis avaveeujumise komisjoni ettepanekud ja mõtted teadmisesk ning teebe ettepaneku tutvustada neid kõikidele liikemsklubidele aravmuse saamiseks.
  Poolt 4 häält.

  6. EUL 2008. a. eelarve esimene lugemine
  T. Kleesment tutvustas 2008. aasta eelarve projekti.
  Projektis tehti parandus vastavalt T. Meijeli kirjalikule avaldusele arvestada lähetusel MM-ile Manchesterisse 3 inimesega.
  G. Tõnning leidis, et eelarve arutuse juures järgmisel koosolekul peab kindlasti viibima ka alaliidu president.

  7. Informatiivsed küsimused
           OM normitäitmise võistluste registreerimine FINA-s (Kalev Open 2007, Tartu Kevad 2008, Eesti meistrivõistlused 2008)
  Otsus: Esitada nimetatud võistlused FINA-sse kui Pekingi olümpiamängudele kvalifitseerumise võistlused tingimusel, et Kalev Open toimub kuuel rajal ning Eesti meistrivõistlused on välisriikide ujujatele piiratud kutsetega.
  Poolt 4 häält.
           Reklaam Eesti lühiraja meistrivõistlustel (M. Liivamägi sponsor Sanomar Ettevõtted soovib panna reklaami Eesti lühiraja meistrivõistlustele. Kas lubada, kuhu lubada, mis maksab?)
  Ettepanek lubada sellisesse kohta, mis otseses uudiste telepilti ei jää,
  Raha mitte küsida kuna toetab läbi Martin Liivamägi ujumist igakuiselt.
  Poolt 4 häält.
           Gunnar Tõnning tõstis üles ikka lahendamata probleemi ehk munitsipaalujula puudumine, mis oleks vabariigi esindusujula. Sellise baasi olemasolu võimaldaks JEM toimumise Tallinnas.

  Koosoleku juhataja                                                              Gunnar Tõnning

  Protokollija                                                                             Toomas Kleesment

  Järgmine koosolek toimub 18. detsembril 2007. a.