Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 •  

  Eesti Ujumisliidu juhatuse koosolek
  13. september 2005. a. kell 17:50 Tallinnas

  Kohal: Indrek Sei, Siiri Põlluveer, Mare Vierland ja Aldo Suurväli ning peatreener Tõnu Meijel ja peasekretär Toomas Kleesment
  Puudus: Rein Jalak (ette teatades, et ei viibi Eestis)

  Koosoleku juhatajaks valiti Indrek Sei.

  Päevakord:
  1.
  Kokkuvõte suurematest suvistest võistlustest (BNM, ENOP, JEM, MM, Universiaad)
  2.
  Esindaja kaasamine tiitlivõistlustele
  3.
  Kutsekomisjoni töö
  4.
  Üldjuhend 2005/ 2006
  5.
  EUL võistluskalender 2005/ 2006
  6.
  Ülevaade OM projektist
  7.
  2005. a. eelarve täitmine
  8.
  Sponsorprojekti esitlus
  9.
  Jooksvad küsimused

  Kokkuvõte suurematest suvistest võistlustest
  Tõnu Meijel andis lühiülevaate suvel hooaja lõpetanud tiitlivõistlustest, kus osalesid meie ujujad.
  – Balti Noortemängudel oli isiklike rekordite protsent 60, kuid seda peaks võtma reservatsiooniga, kuna paljud sportlased startisid aladel, mida nad varem polnud ujunud. Esile tuleb tõsta Sten Indriksoni, kes püstitas ka noorte rekordi.
  – Euroopa Noorte Olümpiafestivalil oli isiklike rekordite näitaja 36,4%. Kaks sportlast ujusid B-finaalides. Positiivse mulje jättis oma suhtumise ja tulemustega Denis Solonin ning ka Kätlin Tõnning on kindlasti omavanuste seas pildil.
  Juunioride Euroopa meistrivõistlusel püstitati 33% isiklike rekordeid. Rõõmustama paneb, et head tulemused tehti olümpiaaladel ? 200 m kompleksi ja 100 m vabalt. Kiitust väärib kindlasti Martti Aljand. Ka Martin Liivamägi oli tubli, kuid võistluse lõpuks pisut väsinud. Esile võib tõsta ka Jelena Petrova ja Anastasia Steinmilleri esinemisi.
  Maailmameistrivõistlusel oli isiklike rekordite protsendiks 63,6%, mis näitab selgelt, et selleks kõige tähtsamaks võistluseks oli valmistatud tõsiselt. Super tulemuse ujus välja Jana Kolukanova. Heas hoos oli ka Triin Aljand. Aleksandr Baldin ujus kahle alal isiklikud rekordid ning 200 m rinnuliujumises oli väga lähedal isiklikule. Ebaõnnestunuks võiks ehk lugeda vaid Berit Aljandi ujumisi.
  Universiaadil ujuti isiklikke rekordeid vaid 18,7%. Kaks ujujat ? Andres Olvik ja Maria Albert jõudsid siiski B-finaali.
  Kogu hooajale pani peatreener hindeks 4+.
  Muret teeb meie ujujate vähene treenitus just kilometraazhi osas, mis on tingitud meie suurima baasi, Kalevi siseujula venivast renoveerimisest.
  I. Sei leidis, et alaliit peaks toetama klubisid läbirääkimistel ujulatega, et saada seal piisavalt treeningaegu.

  Esindaja kaasamine tiitlivõistlustele
  I. Sei on teinud ettepaneku võistkondade lähetamisel kaasata tiimi esindaja. Hetkel on tekkinud olukord, kus kaasatud treener tegeleb enamasti vaid oma õpilasega (õpilastega). Esindaja rolliks jääks peale esindusfunktsioonide (hotellid, söögid, transport jms.) ka töö kogu koondisega (võistlustel, treeningutel jne.).
  Selle on tinginud ka võistluste muutumine kiireks ja nüansirohketeks. Et kogu info, mis võistlustel organiseerijate poolt jagatakse jõuaks iga koondise liikmeni, peaks koondisega kaasas olema organisatsioonilise töö tegija.
  Samas tuleks üle vaadata arsti lähetamise vajadus võistlustele, kus tegelikult saab samade ja just võistlustel vajaminevate ülesannetega väga hästi hakkama meie massöör Kristi Singi. Arsti tuleks eelkõige haarata koondise juurde ettevalmistaval perioodil.
  Juhatus otsustas arutada esindaja saatmise vajadust lähtuvalt konkreetsest tiitlivõistlusest ja otsesest vajadusest (võistlejate hulk, finantsiline kulu jne.).

  Kutsekomisjoni töö
  Kutsekomisjoni tööst andis Aldo Suurväli ülevaate 10. septembril toimunud treenerite kogu koosolekul, kus tehti ettepanek EUL juhatusele alustada läbirääkimisi Kaja Haljastega kutsekomisjoni juhi kohale asumiseks, andes talle võimalus koostada oma meeskond. Teiste kandidaatidena esitati Riho Aljand ja Siiri Põlluveer.
  Kaja Haljastega on ka räägitud ning ta on esitanud enda poolsed nõudmised, mis tuleb eelmisel komisjonil täita, et ta koha vastu võtaks.
  Siiri Põlluveer palus Indrek Seil Kaja Haljastega sel teemal kindlasti rääkida.
  Aldo Suurväli lisas, et lektorite lepingud on valmis ja allkirjastatud ning ka tasud välja makstud. Kutsekomisjoni liikmete lepingud on kohe valmimas ning kirjutatakse samuti peagi alla.

  Üldjuhend 2005/ 2006
  Esitatud üldjuhendis ei ole tehtud muudatusi, välja arvatud aastaarvudes ja sellega seoses ka sünniaastates.
  Juhatus arutas pikemalt peatükki, mis reguleerib klubivahetust. Leiti, et selle peatüki punkt 6. tuleks välja jätta.
  Ka § IV, mis käsitleb osavõtuõigust ja litsentsi omamist tuleks üle vaadata.
  Juhatus otsustas, et nende parandustega hakkavad tegelema Aldo Suurväli, Toomas Kleesment ja Tõnu Meijel ning esitavad need elektroonselt juhatusele läbi vaatamiseks ja kinnitamiseks.

  EUL võistluskalender 2005/ 2006
  Esitatud 2005/ 2006 hooaja võistluskalender oli arutuse all Treenerite kogu koosolekul ja leidis seal heakskiidu. Täiendustena viidi sisse märked selle kohta, kas võistlused on kinnised, lahtised või kutsetega.
  Tõnu Meijel palus lisada võistluse juurde kindlasti ka basseini pikkuse.
  Seoses 13. septembril laekunud informatsiooniga 1-ste Noorte maailmameistrivõistluste toimumisest 2006. aastal lisas juhatus selle võistluse kalendrisse.
  Juhatus kinnitas kalendri koos parandustega 4 häälega.

  Ülevaade OM projektist
  Tõnu Meijel andis lühiülevaate tehtust ja plaanidest.
  Kavas on korraldada koondistele ühiseid laagreid ja neid ka Eestis. Laagrites tuleks tähelepanu pöörata mitte ainult ujumisele, vaid ka koolitusele. Koos Aldo Suurväljaga on kogutud erinevaid raamatuid, mida tuleks kindlasti koos treenerite ja sportlastega lugeda ja arutada.
  OM projekt korraldab ka koolitusi, millest esimene juba 24. septembril, kus esinejaks maailmakuulus treener Sloveeniast Dimitrj Mancevic ning 30. septembril ja 1. oktoobril toimuvad koondisele meditsiini päevad koos vastava koolitusega Rein Jalaku poolt.
  Tõnu Meijel rääkis ka trenazhööride soetamise vajadusest.

  2005. a. eelarve täitmine
  Toomas Kleesment andis ülevaate eelarve täitmisest ning tekkinud kokkuhoidudest ja ülekuludest.
  Suuremad ülekulud tekkisid seoses Eesti-Soome maavõistlusega (-14.500 krooni) ja MM-iga Montrealis (-81.000 krooni). Ootame veel tagasikannet Montreali org. komiteelt majutuse eest, mis peaks tegema tegelikuks ülekuluks 25.000 krooni.
  Eelarves on ka kokkuhoidu, eelkõige ENOPile arvestatud vahendites, mida ei pidanud kulutama.
  Juhatus otsustas, et sekretariaat informeerib võistluste tegelikest kuludest koos kulude põhjendustega elektroonselt.

  Sponsorprojekti esitlus
  Indrek Sei esitles koostöös Tõnu Meijeli ja Toomas Kleesmentiga valminud sponsorprojekti demoversiooni, mis peaks lõplikult valmima lähema nädala jooksul, et siis oktoobris asuda läbirääkimistesse konkreetsete firmadega.
  Samuti andis Indrek Sei informatsiooni koostöö plaanidest Arenaga.

  Jooksvad küsimused
  ? Arutati treenerite kogu koosolekul tekkinud küsimusi ning leiti, et treenerite ettepanekutele tuleb kindlasti reageerida.
  Seoses B normatiivi muutmisega A+2%-le tõdeti, et tõepoolest jäi muutmise põhimõte treeneritele selgitamata.
  Juhatuse poolne selgitus on toodud 18. mail toiminud juhatuse koosoleku protokollis.
  Siiri Põlluveer tegi ettepaneku tulla vastu treenerite kogu koosoleku nõudele jätta juunioridel B-normatiiviks siiski A+4%, mis annab noortele võimaluse osaleda tiitlivõistlustel, mis on neile stiimuliks edaspidiseks.
  Siiri Põlluveeri ettepanekul pani Indrek Sei hääletusele juunioride B normi protsent tühistada.
  Tühistamise poolt oli 2 häält (Mare Vierland, Siiri Põlluveer) ja vastu 2 häält (Indrek Sei, Aldo Suurväli). Kuna hääled jagunesid võrdselt jäi küsimus otsustamata ning see lükkub järgmisele juhatuse koosolekule.
  ? Herbert Rachmanni 100-sünniaastapäeva tähistamine toimub 14. septembril Metsakalmistu. Juhatust esindab seal Mare Vierland.
  ? Aldo Suurväli tõstis üles küsimuse kompenseerida Tõnu Meijelile mobiiltelefoni arveid, kuna peatreeneri ülesandeks on suhelda tihedalt koondise liikmete ja nende treeneritega ning korraldada koondise üritusi.
  Juhatus otsustas 4 poolt häälega vormistada Tõnu Meijeli mobiiltelefoni number ümber Eesti Ujumisliidu numbriks ja anda talle kõneliimiti selle aasta viimase nelja kuu jooksul 500 krooni kuus.
  ? Tõnu Meijel tegi ettepaneku teha Põhjamaade Ujumisliidule taotlus korraldada 2007. aastal Põhjamaade juunioride meistrivõistlused Eestis. Seoses sellega saata käesoleva aasta PMJ MV-le peasekretär Toomas Kleesment, et tutvuda lähemalt võistluste korraldusega.
  ? Uued FINA võistlusmäärused. Siiri Põlluveer tegi ettepaneku panna Ujumisliidu koduleheküljele internetis üles teade, et alates 20. septembrist kehtivad uued FINA võistlusmäärused. Indrek Sei palus lisada sinna ka link ingliskeelsele variandile.
  Tõnu Meijeli sõnul on olnud Rein Haljandiga juttu korraldada seoses sellega ka treeneritele infopäev.
  Toomas Kleesment informeeris sekretariaadis valmivast inglise-eesti-vene keelsetest FINA võistlusmäärustest, mida klubid saavad endale soetada loodetavasti kuu aja jooksul. Hiljem pannakse eesti keelsed reeglid üles ka internetti.
  ? Toomas Kleesment andis informatsiooni 1. FINA Noorte maailmameistrivõistlusest, mis toimuvad 23.-27. augustini 2006. aastal Rio de Janeiros, Brasiilias. Osalejate vanus on 17 (sündinud 1989) ja nooremad. Programmis kõik täiskasvanud MM-il kavas olevad alad, s.h. kõik 50 m distantsid ning 800 m vabalt poistele ja 1500 m vabalt tüdrukutele.

  Järgmine juhatuse koosolek toimub 11. oktoobril 2005. a.

  Koosoleku juhataja                            /I. Sei/

  Protokollija                                       /T. Kleesment/