Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 •  

  EUL JUHATUSE KOOSOLEK
  13. juuni 2006. a., kell 18:00 Hansapangas, Liivalaia 8

  Kohal: Indrek Sei, Gunnar Tõnning, Aldo Suurväli, Mare Vierland ning peatreener Tõnu Meijel ja peasekretär Toomas Kleesment.
  Puudus: Siiri Põlluveer (põhjendatud, etteteatamisega).

  PÄEVAKORD
  1. Uue klubi toetuse määramine
  Traditsiooniliselt on EUL toetanud uusi liikmeks astunud klubisid 5.000 krooniga.
  Nimetatud summat pole veel selle aasta 11. aprillil liikmeks võetud Ujumisklubile Aktiiv.
  Ettepanek: eraldada UK Aktiivile 5.000 kroonine tegevuse alustamise toetus.
  Otsus: eraldada UK Aktiivile EUL reservist 5.000 kroonine tegevuse alustamise toetus. Poolt 4 häält.

  2. Ülevaade Eesti-Soome maavõistlusest
  Ülevaate toimunud Eesti-Soome maavõistlusest tegi peatreener Tõnu Meijel.
  Ta leidis, et võistkonna hing on paranemas. Probleemisk on võistkondade moodustamine, sest võistlusi, mille alusel koondist kompleksteerida on vähe ja tulemused lühikeses ja pikas ujulas on selle jaoks ikkagi kaks erinevat asja.
  Aldo Suurväli tegi ettepaneku kaaluda tulevikus määrata ka võistkonna kapten.

  3. Klubivahetuste fikseerimine
  SK Garant on oma ridadest välja heitnud ujujad, Eesti koondise kandidaadid Jelena Petrova ja Anastasia Steinmilleri. Nimetatud sportlaste vanemad on teinud avaldused astumaks TOPi Ujumisklubi liikmeteks, mille on viseerinud ka TOPi UK juhataja hr. Ain Kaasik.
  Ettepanek: võtta Jelena Petrova ja Anastasia Steinmilleri klubivahetus teadmiseks ning arvastada nende poolt kogutud punkte vastavalt 2005/ 2006 hooaja võistluste üldjuheni § XVI p. 6, mis sätestab järgmist: ?Kui ujuja vahetab klubi enne klubivahetuse perioodi, kogub ta punkte kalendriaasta lõpuni klubile, mille liige oli ta jooksva hooaja 1. septembril.?
  Juhatus võttis eistatud informatsiooni teadmiseks ja tegutseda edasi nii nagu näeb ette hooaja üldjuhend.

  4. 2006. aasta eelarve täitmine
  Eelarve aastas on möödunud 5 kuud. Peasekretär Toomas Kleesment andis ülevaate tehtud kulutustest ja laekunud tuludest.
  Finants olukorra on teinud keeruliseks vastavalt Rahandusministeeriumi nõudele Kultuuriministeeriumiga sõlmitud lepingu muutus, mis näeb ette konkreetseid rahade laekumise kuupäevi. Seoses sellega tekkis riigieelarveliste rahade laekumisel kahekuuline auk, mis tähendas perioodile, millal tehakse kõge suuremaid makseid ligi 100.000 kroonist puudujääki. Aasta lõpuks siiski kõik riigieelarvelised toetused laekuvad vastavalt kokkulepitud ajagraafikule. Kulutusi on aidanud teha EOK ettemaksed.

  5. Eesti ujumissport 100
  Tõnu Meijelilt tuli ettepanek moodustada 100. aastapäeva korralduskomitee, kutsudes üles vabatahtlikke selle ürituse õnnestumiseks kaasa aitama. Korralduskomitee jagab ära erinevad ülesanded, mida on vaja teha, et üritus oleks 100-nda aastapäeva vääriline.
  Indrek Sei leidis, et kindlasti on vaja selle üritsue käimalükkamiseks ja tööshoidmiseks koostada selle projekti eelarve, sest täisvabatahtlikust pole olemas ja projektiga kaasnevad tahtmatult erinevad kulud.
  Juhatus volitas projektiga tegelema peatreener Tõnu Meijelit.

  6. Logo konkursi välja kuulutamine
  Sekretariaat teeb ettpaneku kuulutada välja konkurss Noortesarjale logo leidmiseks. Konkursist saavad osa võtta lapsed ise. Üritus, millele pandi algus juba 1995. aastal ja sel aastal mängiti suur karikas välja juba 11. korda, vääriks oma tunnusmärki. Zhürii osas on eelkokkulepped olemas.
  Ettepanek leidis juhatuse toetuse, kes leidis, et nimetatud konursi teada tuleb välja saata ning tegemist saab olla kindalsti aluskavandi konkursiga ja konkursi võitjat tuleb kindlasti tunnustada. Konkursil tuleb jälgida autoriõiguse kaitse seadusi.

  7. Treenerite kogu juhatuse teadaanded ja ettepanekud
  Treenerite kogu juhatus tõmbas võistluskalendri projektist maha Kalev Open´i, seoses selle mitte esitamisega ning teevad Kalevi Ujumiskoolile ametliku järelpärimise esitamata võistluste kohta.
  Treenerite kogu juhatus leidis otstarbekaks nihutada Eesti lühiraja meistrivõistlusi 2007. aasta juulis nädal aega varemaks. See on tingitud Euroopa juunioride meistrivõistlutse toimumise kuupäevade selgumisega.
  2007. a. ENOPi koondise kokku panekuga hakkavad tegelema Merli Didvig, Tõnu Maripuu ja Kaire Indirkson, kes kaardistavad võimalikud ujujad selle aasta sügiseks.
  OM 2012 projektiga hakkab tegelema Tõnu Meijel.
  Juhatusel leida võimalus nihutada JEM B-normatiivi A+4%-le või lähetada võistlejad nimekirja alusel.
  Treenerite kogu juhatus teeb ettepaneku lähetada koos medalikandidaadi Martin Liivamäega JEM-ile massöör Marius Unt, kes täidab ka täitevesindaja ja treener Urmas Jaamuli abistaja rolli.
  Juhatus võttis saadud informatsiooni teadmiseks.
  Indrek Sei leidis, et  normatiivi muutmine ei ole mõistlik, sest pole leidnud juba kahel korral juhatuse toetust ning selget põhjust muuta pole.
  Otsus: lähetada massöörina JEM-ile Mallorcale Marius Unt ning finantseerida tema osalemist noorte MM-i vahenditest.

  8. Juhatuse kohustused/ ülesanded läbi arenduse prisma
  Alaliidu president Indrek Sei arutles alaliidu arengu küsimustes. Läbivaks teemaks oli üksmeel ja selle saavutamine. President kinnitades, et sponsori leidmisel on ta endiselt optimistlik. Samas pidi ta tõdema, et sponsori leidmist pärsib üksmeele olematus alaliidu sees, mille on üheks põhjuseks on liigne demokraatia. Ta pani juhatuse liikmetele südamele teha liikemte hulgas lobitööd üksmeele leidmiseks. Sponsoril pole meie vastu huvi kui meie endi üksmeel pole kanaliseeritud ühise eesmägi poole.
  Indrek Sei on kindel, et juhatus on edumeelne ja suudab sisemist tasakaalu ja üksmeelt saavutada.

  9. Jooksvad küsimused

           OM ettevalmistuse projekt (Tõnu Meijel)
  Arenast on tellitud dressid ja särgid nii JEM kui ka EM koondisele. Enne EM-i toimub ÕTK Sloveenias. EM-ile lähetatakse kaks treenerit, seoses suure sportlaste koosseisuga. Omafinantseeringuga lisanduvad veel 2 treenerit.
           Treenerite koolitused (Tõnu Meijel, Toomas Kleesment)
  Peatreenri eestvedamisel korraldati Tippsportlase ABC teemaline koolitus, mis kujunes väga populaarseks. Lektoriks oli dr. Mihkel Mardna ning koolitusel osalesid nii treenerid, sportlased kui ka lapsevanemad.

  Järgmine korraline koosolek toimub septembri 2. teisipäeval.

  Indrek Sei                                                                               Toomas Kleesment

  Koosoleku juhataja                                                               Protokollija