Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 •  

  EUL JUHATUSE KOOSOLEK
  13. veebruar 2007. a., kell 17:50 Hansapangas, Liivalaia 8

  Kohal: Indrek Sei, Gunnar Tõnning, Siiri Põlluveer, Mare Vierland ja Aldo Suurväli ning peatreener Tõnu Meijel ja peasekretär Toomas Kleesment.

  Päevakord:

  1. KM noorte tippspordi rahade kriteeriumite ja jaotuse kinnitamine
  3. jaanuaril kogunes Kalevi Ujumisooli ruumides noorte tippspordi rahade jaotamise kriteeriumite koostamise komisjon, kes oli selleks volitataud 19. septembril 2006 toiminud Eesti Ujumisliidu treenerite sügisseminaril.
  Kohal olid Urmas Jaamul, Ott Männa, Riho Aljand ja Toomas Kleesment. Puudus Ülle Merisalu, kes viibis spordilaagris, kuid oli oma ettepanekud edastanud teistele komisjoni liikmetele.
  Komisjon kinnitas Urmas Jaamuli poolt ettevalmistatud kriteeriumid, viies sisse mõningad parandused ja täiendused.
  KM eraldab 2007. a. noorte tippspordi rahade hulgas ka III-V astme treenerite aastatoetused arvestusega 7.700 krooni treeneri kohta. Alaliidul on võimalus ja õigus ala siseselt seda summat enda kehtestatud kriteeriumite alusel diferentseerida.
  Ettepanek 1: kinnitada nimetatud komisjoni koostatud kriteeriumid ja noorte tippspordi rahade jaotus vastavalt nendele kriteeriumitele.
  Juhatus otsustas kinnitada esitataud kriteeriumid ja noorte tippspordi rahade jaotus 2007. a. Poolt 5 häält.
  Ettepanek 2: kinnitada 2007. aastal vastavalt treenerite kutsekvalifikatsiooni astmele järgmised toetuste summad: V aste ? 9.450 krooni, IV aste 8.000 krooni ja III aste 7.000 krooni.
  Mare Vierland ei näe põhjust diferentseerimiseks.
  Aldo Suurväli, Indrek Sei ja Gunnar Tõnning on diferentseerimise poolt ning peavad vajalikuks pigem suurendada diferentseerimist, sest see motiveerib treeneried saavutama kõrgemat kutsekvalifikatsiooni taset.
  Juhatus otsustas erladada treenerite toetust vaid EUL liikemsklubides noortega tegelevatele III-V astme treeneritele ning esitatud diferentseerimine 2007. aastaks. Hääletus: poolt 5 häält.

  2. Balti noorte mat?i koondise kinnitamine
  Treenerid Siiri Põlluveer ja Merli Didvig on koostanud Balti noorte mat?il Eestit esindava noortekoondise.
  Ettepanek: esitatud noortekoondis kinnitada.

  Poiste koondis:

  Tüdrukute koondis:

  1. Marek Arru 91

  1. Anastassia Kurenkova 93

  2. Gerd Murik 92

  2. Maria Kaber 93

  3. lja Porubtsisen 91

  3. Angelina Dambina 93

  4. Ando Krikmann 91

  4. Keit Keroly Kubpart 94

  5. Franck Kokk 92

  5. Liisa Lodi 93

  6. Albert Võssokov 92

  6. Mariliis Paas 93

  7. Erik Mik 92

  7. Julia Smirnova 94

  8. Pavel Narõskin 92

  8. Maria Pallas 93

  9. Maksim Fedossejev 91

  9. Keith Pajula 93

  10. Jargo Laanmäe 91

  10. Ännifriid Põder 94

  11. Maksim Mirt 92

  11. Liis Päid 93

  12. Marko Tiidla 91 (teade)

  Koondise treenerid: Siiri Põlluveer, Merli Didvig, Kaja Haljaste, Andrei Divissenko ja Vladimir Uhhov.
  Juhatus otsustas kinnitada esitatud noortekoondise koosseis ning võistkonna esindajana Siiri Põlluveer. Hääletus: poolt 5 häält.

  3. Eesti Ujumisliidu 2007. a. eelarve
  Selgunud on riigi ja EOK poolsed eraldised EUL-ile.
  Noorte tippspordi põhivahendite summa suureneb 30.000 krooni võrra ja alaliidu toetus ületab esimest korda poole miljoni piiri ehk 510.000 krooni.
  Nende rahade kujunemise taga on kindlasti Statistika Ameti andmetele põhinev meeletu harrastajate juurdekasv 5809-lt 7906-ni, Martin Liivamägi medal ning tihe, sõbralik ja usaldusväärne suhtlemine KM ja EUL sekretariaadi ja EUL presidenid vahel.
  EOK eraldab olümpiaettevalmistusprojekti läbiviimiseks 1,5 miljonit krooni, mis sisaldab OM treeneri palka ja Jana Kolukanova stpendiumit ja ROKi toetust.
  Vaatamat sellisele eelarve vahendite kasvule on 2007. a. eelarve projekt negatiivne. See on kindlasti likvideeritav Kulka toetustele.
  Indrek Sei leidis, et ka oma vahenditest võib asja positiivseks viia. Üheks on ujumispäevade korraldamine. See projekt peaks olema samamoodi tuluprojekt, nagu koolitusprojekt. Veepäevade vastu on piisav huvi.
  Teisena käsitleks sponsorlust. Kui meil raha on olemas, kuhu me selle paigutaks eelkõige kulupoolt silmas pidades. Kaks sponsorit on valmis meiega koostööd tegema. Kuna eelmisel aastal palju medaleid, siis konkurents on tihe. Vaadatakse rohkem tulemusi. Võimalik 1,5 milj. 1,5 aastaks.
  Gunnar Tõnning leidis, et valuküsimus on elektroonika soetamine. Selle pind on ka sponsorile atraktiivne pind. Tuleks kaalud kasvõi laenu võtmist.
  Indrek Sei arvas, et sellise kulutuse panek ühte aastasse ei ole otstarbekas, sest tema enda eluiga on pikem ning ta teenib pikemat aega midagigi tagasi.
  Ujumispäevade korraldajad kohtadel peaksid leidma kohapealseid toetajaid, kes selle ürituse tegelikult kinni maksavad (kasvõi osaliselt) ning alaliidu vahendid jäävad alles.
  Aldo Suurväli näeb sponsorite rahade suunamist inimestesse, kes teevad tulemusi (ujujad, treenerid, abipersonaal).
  Mare Vierland leidis, et sponsorite rahad tuleb suunata pigem noortele, kellest tulevad tulevased tipud.
  Sei: noortesari (7 võistlust) võiks olla sponsori jaoks atraktiivne.
  Elektroonika on hoopis uus mõõde sponsori eksponeerimiseks.
  Sponsor on nähtav läbi meie edu, läbi meie ürituste ehk tõuseb tuntus ja eeldatavasti kasu talle.
  Tulemused ? tuleb panustada meie inimestesse.
  Tõnu Meijel arvas, et sponsoriga koostööd tehes tuleks kindlasti klubidel kokkuleppida, et me kõik kasutame ka selle sponsori teenuseid või kaupu, sest see toob talle massi, mis on sponsorile huvitav.
  Hetke klubide kehvas finantsolukorras tuleb kahjuks lugeda igat kopikat ja seepärast valitaksegi võimalusel ja hetkel odavaim variant.
  Sei: Leian, et sponsortoetus tuleks panna eelarvesse. Sponsori toob vaid kogu juhatuse töö ning president võib olla lisaks sõnumi viiaks. Sponsori juurde tuleb minna kindla asjaga, et ei tuleks hiljem pettumisi või kokkulepitust mööda hiilimist.
  Sei tegi ettepaneku fikseerida esitatud suunad ja hakata neid lähimal ajal (veebruaris) lahkama.
  Gunnar Tõnning tegi ettepanku tõsta tulevikus stardimakse, mis on üks eeldusi, et inimesed ei pea käima Soomes elektroonilistel võistlustel.
  Stardimaksude projektiks 50 ja 75. Ka litsentsid on liiga odavad 25-50-75. Maksude tõstmisest läheb kindel % el. soetamiseks.

  4. 2007. a. stipendiumite kinnitamine
  15. jaanuaril kuulutati EUL koduleheküljel välja 2007. a. stipendiumite konkursid.
  Sportlaste stipendiumitele on laekunud 18 avaldust.
  Treenerite stipendiumitele on laekunud 3 avaldust.
  Masööri stipendiumile on laekunud 1 avaldus.
  Koondise arsti stipendiumile on laekunud 1 avaldus.
  Võistluste peakohtuniku stipnediumile on laekunud 1 avaldus.
  Võistluste peasekretäri stipendiumile on laekunud 1 avaldus.
  Ujumise aastaraamatu koostamise stipendiumile on laekunud 1 avaldus.
  Ettepanek: kinnitada järgmised 2007. aasta sportlastestipendiumid:
  Martti Aljand 14.600 krooni, Martin Liivamägi 103.300 krooni, Natalia Hissamutdinova 10.300 krooni, Elina Partõka 6.300 krooni, Jane Trepp 6.000 krooni, Filipp Provorkov 2.000 krooni, Kätlin Tõnning 2.000 krooni, Vadim Romanov 1.000 krooni, Karen Vapper 1.000 krooni, Aksel Luige 1.000 krooni, Roman Krõlov 1.100 krooni, Ken Tomson 2.000 krooni, Andres Olvik 1.000 krooni, Triin Aljand 17.400 krooni, Anastasia Steinmiller 3.400 krooni, Annika Saarnak 1.300 krooni, Maria Albert 1.000 krooni, Jana Kolukanova 1.000 krooni
  Ettepanek: kinnitada järgmised 2007. a. treenerite stipendiumid
  Urmas Jaamul 11.000 krooni, Tiit-Urmas Reiter 1.000 krooni, Heidi Kaasik 1.500 krooni
  Ettepanek: kinnitada järgmine 2007. a. koondise massööri stipendium Marius Unt 12.000 krooni
  Ettepanek: kinnitada järgmine 2007. a. koondise arsti stipendium Egle Seppo 20.000 krooni
  Ettepanek: kinnitada järgmine 2007. a. võistluste peakohtuniku stipendium Tiit-Urmas Reiter 30.000 krooni
  Ettepanek: kinnitada järgmine 2007. a. võistluste peasekretäri stipendium Tiiu Raud 12.000 krooni
  Ettepanek: kinnitada järgmine 2007. a. 2006. a. ujumise aastaraamatu koostaja stipendium Toomas Kleesment 10.000 krooni
  Juhatus otsustas kinnitada järgmised 2007. a. sportlaste stipendiumid:
  Martti Aljand 14.600 krooni välja masmisega 2007. a. jooksul
  Martin Liivamägi 103.300 krooni välja maksmisega kvartaalselt
  Natalia Hissamutdinova 10.300 krooni välja maksmisega 2007. a. jooksul
  Elina Partõka 6.300 krooni välja maksmisega I poolaasta jooksul
  Jane Trepp 6.000 krooni välja maksmisega I poolaasta jooskul
  Filipp Provorkov 2.000 krooni välja maksmisega I kvartali jooskul
  Kätlin Tõnning 2.000 krooni välja maksmisega I kvartali jooskul
  Vadim Romanov 1.000 krooni välja maksmisega I kvartali jooksul
  Karen Vapper 1.000 krooni välja maksmisega I kvratali jooksul
  Aksel Luige 1.000 krooni välja maksmisega I kvartali jooksul
  Roman Krõlov 1.100 krooni välja maksmisega I kvartali jooksul
  Ken Tomson 2.000 krooni välja maksmisega I poolaasta jooksul
  Andres Olvik 1.000 krooni välja maksmisega I kvartali jooskul
  Triin Aljand 17.400 krooni välja maksmisega 2007. a. jooksul
  Anastasia Steinmiller 3.400 krooni välja maksmisega I kvartali jooskul
  Annika Saarnak 1.300 krooni välja maksmisega I kvartali jooskul
  Maria Albert 1.000 krooni välja maksmisega I kvartali jooksul
  Jana Kolukanova 1.000 krooni välja maksmisega I kvartali jooskul
  Juhatus otsustas kinnitada järgmised 2007. a. treenerite stipendiumid:
  Urmas Jaamul 11.000 krooni välja maksmisega 2007. a. jooksul
  Tiit-Urmas Reiter 1.000 krooni välja maksmisega I kvartali jooksul
  Heidi Kaasik 1.500 krooni välja maksmisega I kvartali jooksul
  Juhatus otsustas kinnitada järgmine 2007. a. koondise massööri stipendium
  Marius Unt 12.000 krooni poolaastate kaupa;
  Juhatus otsustas kinnitada järgmine 2007. a. koondise arsti stipendium
  Egle Sepp 20.000 krooni kvartaalselt;
  Juhatus otsustas kinnitada järgmine 2007. a. võistluste peakohtuniku stipendium
  Tiit-Urmas Reiter 30.000 krooni välja maksmisega 2007. a. jooksul
  Juhatus otsustas kinnitada järgmine 2007. a. võistluste peasekretäri stipendium
  Tiiu Raud 12.000 krooni välja maksmisega 2007. a. jooksul
  Juhatus otsustas kinnitada järgmine 2007. a. 2006. a. ujumise aastaraamatu koostaja stipendium
  Toomas Kleesment 10.000 krooni välja maksmisega 2007. a. jooksul
  Kõik eelpool kinnitatud stipendiumid kantakse üle raha olemasolu korral Eesti Ujumisliidu arveldusarvetel.
  Hääletus: poolt 5 häält.

  5. 2007. a. Euroopa juunioride meistrivõistluste normatiivide kinnitamine
  Treenerite kogu juhatus on esitanud 2007. a. JEM normatiivideks muudetud kehtivad normatiivid ehk A normiks norm, mis saadud lisades endisele A normile 1% ja B normiks norm, mis saadud lisades endisele A normile 3%.
  Tänasel päeval on treenerite kogu kehtestanud normidest (B) jagu saanud vaid 1 sportlane, kuid ka tema normi ületus on aegunud.
  Siinkohal veel meeldetuletuseks, et A normi puhul kannab kulud EUL, B normi puhul sportlane/klubi/sponsor/lapsevanem.

  2007 Antwerpen

  Neiud

  Neiud

  Poisid

  Poisid

  Ala

  A

  B

  A

  B

  50 m vabalt

  27,47

  28,02

  23,99

  24,46

  100 m vabalt

  58,74

  59,90

  52,46

  53,50

  200 m vabalt

  2.08,23

  2.10,77

  1.54,85

  1.57,11

  400 m vabalt

  4.28,71

  4.34,09

  4.02,88

  4.07,69

  800 m vabalt

  9.18,21

  9.29,26

  1500 m vabalt

  16.07,46

  16.26,62

  50 m selili

  31,31

  31.93

  27,72

  28,27

  100 m selili

  1.06,72

  1.08,04

  59,52

  1.00.70

  200 m selili

  2.22,77

  2.25.60

  2.08,53

  2.11,08

  50 m rinnuli

  34,37

  35,05

  30.00

  30,59

  100 m rinnuli

  1.14,37

  1.15,84

  1.05,35

  1.06,64

  200 m rinnuli

  2.40,18

  2.43,35

  2.22,19

  2.25.00

  50 m liblikat

  29,24

  29,82

  25,64

  26,15

  100 m liblikat

  1.04,07

  1.05,43

  56.50

  57,62

  200 m liblikat

  2.21,45

  2.24,25

  2.06,91

  2.09,42

  200 m kompleksi

  2.25,34

  2.28,22

  2.08,59

  2.11,14

  400 m kompleksi

  5.08,67

  5.14,79

  4.38,84

  4.44,34

  Hääletus: poolt 4 häält, vastu 1 (Indrek Sei)

  6. Üldkoosoleku kokkukutsumine
  Põhikirja järgi peab Üldkoosolek toimuma hiljemalt märtsikuus ja etteteatamise tähtaeg on 15 kalendri päeva.
  Tavaliselt on koosolek toimunud pühapäeval. Märtsikuu pühapäevad on 4., 11., 18. ja 25.
  Minimaalsed etteteatamise tähtajad on siis vastavalt 17. veebruar, 24. veebruar, 3. märts ja 10. märts.
  Ühe päevakorra punktina peab olema lisaks tavalistele põhikirja muudatused.
  Sisse tuleb viia sõnastus, et ?EUL tegutseb avalikes huvides ning on heategevuslik?.

  Päevakorra projekt:

   1. 2006. a. majanduaasta kinnitamine (sisaldab tegevus, finants ja revisjoni aruandeid)
   2.  2007. a. tegevuskava kinnitamine
   3. 2007. a. eelarve kinnitamine
   4. 2008. a. liikme- ja 2007/2008 litsentsitasude kinnitamine
   5. Põhikirja muudatused
   6.  Juhatuse liikme valimine
   7.  Sõnavõtud

  Juhatus otsustas kutsuda kokku üldkoosolek 18. märtsil 2007. a. esitatud peavakorra projektiga. Hääletus: poolt 5 häält.

  7. Muud küsimused
  Elektroonika soetamisel pooldas juhatus eelistada selle hankimist OMEGA-st.

  Koosoleku juhataja                                               Protokollija

  Indrek Sei                                                           Toomas Kleesment