Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • EUL JUHATUSE KOOSOLEK
  12. september 2008. a., kell 17:30, Kaabli 3

  Kohal: Indrek Sei, Siiri Põlluveer, Mare Vierland, Gunnar Tõnning ja Sergei Mihhailov ning peatsekretär Toomas Kleesment ja peatreener Tõnu Meijel.

  Päevakord:
  1. Westberg OÜ, Rademar ja EUL koostöö uuel hooajal
  Arena spordivarustuse maaletooja (Westberg OÜ) ja Rademari esindajad tutvustasid oma koostööplaane Eesti Ujumisliiduga, sh.:
  – Klubidele pakutakse Arena teamline ja muule sortimentile jaehinnast 20% allahindlust
  – Rademari poed: Tallinn, Tartu, Rakvere, Narva, Viljandi, Kuressaare.
  – Lisatooted ? dressid, muud tarvikud, T-särgid jm. vastavalt tellimuslehel iga 2 kuu tagant, tellimuse täitmine ehk tarneaeg ca. 1,5 kuud.
  – Klubid esitavad taotlus kliendikaardi saamiseks Ujumisliidule.
  – Kliendikaartide kogus klubile vastavalt klubi suurusele.
  – Kaardid saab kätte Ujumisliidust.
  – Klubidelt oodatakse tagasisedet vajamineva varustuse kohta.
  – Kaubad laos olemas ning ei pea varustust suurtes kogustes varuks ostma.
  Väljaspool poe sortimenti või suuret koguste tellimisel aitab kaasa EUL kodulehele tulev tellimusleht.
  Klubidele väljastatakse nimelised klubikaardid.
  Westberg OÜ soovib korraldada konkursi noorsportlase toetamiseks Westberg/Arena poolt. Toetus on võimalusel planeeritud pikaajaline. Kandidaadi esitamise tähtaeg oktoobrikuu lõpp.

  2. Hooaja 2008/2009 võistluskalendri ja üldjuhenid muudatused kinnitamine
  Kalender saata Westbergile, mis võimaldaks korraldada oma müüki EUL poolt korraldatud võistlustel.
  Hooaja 2008/2009 võistluskalender kinnitati 5 poolthäälega.
  Hooaja üldjuhendis kinnitatai parandus sünniaastate osas, litsentsi hinna (150 krooni) ja Eesti meistrivõistluste individuaalstardimaksu (tõsteti 80 kroonile) osas.
  Poolt 5 häält.

  3. Eesti noorte rekordi normatiivi kinnitamine
  Treenerite kogu juhatus on arvestuslikult saanud seni puuduva 50 meetri ujula noorte (poisid) 4×200 meetri vabalt teateujumise rekordiks 8.19,54.
  Arvutus põhineb sama vanuseklassi lühiraja rekordile, millele on lisatud kehtiva ümberarvestuse tabeli alusel 4 sekundit iga võistleja kohta.
  Ettepanek: arvestada ka teateujumises mitmes riigis kasutusel olevat valemit, kus arvestatakse maha ka teateujumiste vahetustes tulenev ajavõit 0,5 sekundit iga lendstardiga startinud sportlase kohta. Sellise arvetuse kohaselt tuleks rekordnormatiiviks 8.18,04.
  Kinnitada 50 meetri ujulas eesti noorte rekordnormatiiviks 4×200 meetri vabalt teateujumises aeg 8.18,04.
  Poolt 5 häält.
  Ettepanek: kinnitada tagasiulatuvalt uueks 50 meerti ujula eesti noorte rekordiks 3. augustil 2008. a. Põhjamaade noorte meistrivõistlustel Eesti koondise poolt ujutud aeg 8.12,96.
  Poolt 5 häält.

  4. Tiitlivõistluste normatiivide kinnitamine
  Treenerite kogu juhatus on kinnitanud vastavalt uutele arvutusalustele uued tiitlivõistluste normatiivid ning nende kehtivuse aja.
  Tiitlivõistluste normatiivide arvutamise aluseks võetakse poolfinaali (pikkadel distantsidel erandina eelujumiste) 8. koha tulemus, millele liidetakse vastavalt 3% (A) ja 6% (B).
  MM normatiiv ei saa olla nõrgem kui EM norm ja vastupidi ehk sellised normid ühtlustatakse tugevama suunas.
  Normatiivide täitmise perioodi pikendati kuni eelmise sama ujula pikkuses peetud Eesti meistrivõistluste esimese päevani.
  Normatiivid kehtivad 2+2 aastat ehk mitte varem, kui kahe aasta pärast on võimalik vajadusel neid korrigeerida järgmiseks kaheks aastaks.
  Erandid USA-s õppivatele ujujatele.
  Ettepanek: kinnitada eelpool kirjeldatud arvutuse alused, normatiivide kehtivusaeg ja täitmise periood.
  Toomas Kleesment tegi ettepaneku mitte-OM alal (50 m rinnuli, liblika, selili distantsi) kehtestada 8. koha tulemus ilma % lisamiseta.
  Tõnu Meijel pooldas seda mõtet.
  Ettepanek ei leidnud juhatuse poolehoidu.
  Indrek Sei ei poolda normatiivide nõrgemaks tegemist ning teiste alade eelistamist mitte-OM alade ees. Need normatiivid ei näita seda, et me tahame tiitlivõistlustel saavutada kõrgeid kohti, vaid eesmärgiks on võistlustele pääsemine.
  Siiri Põlluveer ei nõustnud sellega.
  Tõnu Meijel tõi näiteid, et tiitlivõistlustel ületatakse pääsunorm selgelt ning tegi ettepaneku, et kui eelmine norm on tugevam, siis jääb eelmine norm kehtima.
  Siiri Põlluveer ja Mare Vierland tegid ettepaneku saata normid treenerite kogu juhatusele tagasi nõustudes samas sellega, et tugevamaks läinud A-norm on OK, kuid nõrgemaks läinud normi puhul jääb kehtima senise arvutse puhul saadud A-norm.
  Indrek Sei kaalus võiamlus kaotada ära üldse B normatiiv, kuna see pole ala edasi arendav normatiiv. Sõita saab see, kel võimalused ja kes pääseb alale. Juhatuse eesmärgiks saab olla ikkagi ala maine tõstmine.
  Indrek Sei tegi ettepaneku lükata normid tagasi ja küsida täiendavaid selgitusi. USA-s õppivatele tehtud erandid kehtivad ka teistele ujujatele ehk erandeid ei ole.
  Poolt 5 häält.

  5. Põhjamaade noorte meistrivõistlusete kulude katmine
  Treenerite kogu juhatus kinnitas kriteeriumid Põhjamaade juunioride meistrivõistlustel osalenutele osalemise kompenseerimiseks. 100%-lise kompensatsiooni alla kuuluvad selle otsuse põhjal 10 paremat ujujat ja parim treener.
  EUL eelarves oli selleks ürituseks ettenähtud 40.000 krooni. Kui teha osalemist kompenseerivad tagasimaksed kümnele ujujale, on EUL kulud ca. 32.500. Parimale treenerile väljamakset ei sooritata, kuna selleks osutus projektijuht Merli Didvig, kellele pole EUL ka eelnevat arvet esitanud ehk on kandnud kõik tema kulud.
  Poolt 5 häält.

  6. EUL noorte ühisprojektide vahendid
  Endiseid nn. HTM spordikoolituse jagamat vahendeid laekub aasta lõpuni veel 156.000 krooni.
  Millistele noortespordiga seotud üritustele või projektidele neid suunata? Ettevalmistus ja osalemine Põhjamaade juunioride MV-l, noortesarja I etapi korraldamise toetused jne.?
  Gunnar Tõnning tegi ettepaneku toetada nendest vahenditest noortesarja etappide korraldamist (a 5.000 krooni etapp/tsoon) ja lükata enamus järgmisesse aastasse juunioride (JEM) ja noorte (ENOP) ühislaagrite toetamiseks.
  Poolt 5 häält.

  7. Kokkuvõte Pekingi OM-st
  Ülevaate andis Tõnu Meijel.
  Kõrged eesmärgid olid seatud koondises osalenud treenerite ja sportlaste poolt. Osalt jäid ned täitmata. Ujumise areng Sydney ja Ateena vahel ja Ateena ja Pekingi vahel ei ole võrraldavad. Viimane 4 aastat on toimunud maailma ujumises suur areng.
  Tõnu Meijel tegi ettepaneku kuulutada välja stipendiumikonkurss OM koondslastele. Otsustati välja kuulutada stipendiumikonkurss. Avalduste vastuvõtmine kuni 26. september 2008. a.
  Poolt 5 häält.

  8. Üldkoosoleku kokkukutsumine
  s. h. 2009. a. eelarve projekt, põhikirja muudatused, uus juhatuse koosseis
  Tutvuti sekretariaadi poolt koostatud 2009. a. eelarve projektiga, kus puudujääk üle 400.000 krooni.
  Juhatus pooldab eelarve kinnitamine tuua põhikirjaliselt juhatuse pädevusse.
  Uus juhatus võiks olla seitsme liikmeline ning Indrek Sei pooldab uude juhatusse pigem ärimeeste kui poliitikute valimist.
  Otsustati kutsuda Üldkoosolek kokku 19. oktoobril 2008. a. kell 12:00. Toimumiskohaks pakuti Nõmme ujula saali.
  Poolt 5 häält.

  9. Informatiivsed küsimused
            Treenerite kogu juhatuse koosoleku info (protokoll lisatud)
            Treenerite sügisseminar info (protokoll lisatud)
            Peasekretäri avaldus EUL presidendile

  Koosoleku juhataja                                   Indrek Sei

  Protokollija                                                 Toomas Kleesment

  Järgmine koosolek toimub 14. oktoobril 2008. a., kell 12:00.