Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 •  

  EUL JUHATUSE KOOSOLEK
  12. september 2006. a., kell 18:00 Hansapangas, Liivalaia 8

  Kohal: Indrek Sei, Siiri Põlluveer, Mare Vierland, Gunnar Tõnning ja Aldo Suurväli ning peasekretär Toomas Kleesment ja peatreeener Tõnu Meijel.

  Päevakord:

  1. Suviste tiilivõistluste kokkuvõte ja tulemuste analüüs
  Malmös toiminud esmestest Põhjamaade noorte meistrivõistlustest andis ülevaate delegatsiooni liige Siir Põlluveer. Poiste koondis oli tublim, võideti 8 medalit. Individuaalselt jõudsid medalini Martin Merimaa, Sten Indrikson ja Vadim Romanov. Tüdrukutel jäi parimaks kohaks 4.
  Peatreeneri ettepanekul palutakse delegatsiooni juhil Merli Didigil teha ülevaade kõikide koondislaste esinemisest, võrreldes senist isiklikku tulemust ja Malmös välja ujutud tulemust.
  Urmas Jaamuli koostatud ülevaate Juunioride Euroopa meistrivõistlustest esitas peatreener Tõnu Meijel. Tulemus oli positiive ? Martin Liivamägi hõbemedal ja Filipp Provorkovi 8. koht. Kõikidel ujutud distantsidel püstitati isiklikud rekordid ja Martin Liivamägilt ka Eesti rekord.
  Euroopa meistrivõistlusetest Budapestis tegi ülevaate delegatsiooni juht Tõnu Meijel. Tulemuste õnnestumise protsendiks kujunes 42,86, püstitati üks Eesti rekord. Mõnevõrra tagasihoidlikute tulemuste põhjusteks võivad olla tagasihoidlik treening kilometraaþ ja puudulik jõutreening.

  2. Üldjuhend 2006/ 2007
  Üldjuhendis parandatake ära seoses uue hooajaga kuupäevad ja vanuseklasside sünniaastad.
  Arutati ka klubivahetuse punkti 6 sõnastust, mis jäeti muutmata.
  Peasekretärile tehti ülesandeks saata Treenerite Kogu juhatusele klubivahetuse punkte selgitav kiri.

  3. EUL võistluskalender 2006/ 2007
  Treenerite kogu juhatuses on valminud alanud hooaja võistluskalender. Kalendris on puudu veel avaveeujumise seeriavõistluse etappide ajad, mis selguvad hiljemalt aprillis-mais 2007. a.
  Puudu on ka Balti noorte matshi toimumise aeg, mida korraldab Leedu, kuid infot ei ole.
  Muutuda võib ka Baltimaade meistrivõistluste toimumise aeg. Kalendrisse on märgitud meie ehk korraldajate soov, arvestades MM-i.
  Gunnar Tõnning teatas rahvusvahelisest koolide maailma karikas, mis peaks toimuma aprill-mai 2007. a. Budapestis.
  Eesti avaveeujumise meistrivõistlused otsustati korraldada 30. juulil 2007. a. Harku järvel.
  Eesti meisterujumise meistrivõistlused on plaanitud läbiviia 2007. a. juulikuus Nõmme väliujulas.
  Kalender kinnitati 5 poolthäälega.

  4. Ülevaade OM EVP projektist
  Tõnu Meijel räägib lähimatest ettevõtmistest ? med. ja tehnika kontrollpäevad, ettevalmistus lühiraja EM-iks jne.
  15. märtsist 2007 algab OM normatiivide täitmise periood, mis kestab kuni 15. juulini 2008. Norme saab täita Maailmameistrivõistlustel Melbourne´is 2007, kontninentide meistrivõistlustel 2007 ja 2008, rahvuslikel olümpianormi võistlustel ja rahvusvahelistel võistlustel. Viimased kahe kategooria võistlused tuleb enne FINA-as registreerida. FINA poolt seatud tingimused pääsuks Pekingisse on põhimõtteliselt samad, mis eelnevatelgi aastatel.
  Kehtestatakse kaks normatiivi – A ja B. Individuaalaladel saab igast riigist olümpiale kaks sportlast juhul, kui mõlemal on täidetud A nrom. B normi täitmisel pääseb starti vaid üks ujuja. Teateujumises pääsevad otse Pekingisse MM-il esmese kaheteistkümne hulka pääsenud riikide võistkonnad. Ülejäänud neli võistkonda nimetab FINA, võttes aluseks viimase viietestkümne kuu pikkusel perioodil enne olümpiamänge näidatud aegu.
  Rahvuslikel olümpiakomiteedel on õigus kehtestada omad normatiivid.
  FINA aegnormatiivid pääsuks Pekingisse ilmuvad septembrikuus.
  27. septembril toimub treenerite koolitus psühholoogia alal.
  Koostöös EOK-ga on käivitatud projekt välistreeneri toomiseks Eestisse lühiajalisteks koolitusteks ja näidistreeninguteks. Projekti maht ca. 500.000 krooni.

  5. Eesti ujumissport 100 ja ujumispäevad vabariigis
  Tõnu Meijel esitas 100. aastapäevale põhendatud ürituste esialgste projektide sisu.
  Otsustati seda tutvustada Kuremaal toimuval treenerite sügisseminaril, et leida võimalikke vabatahlikke kaasalööjaid.
  Aldo Suurväli võttis ülesandeks valmistada neljapäevaks kõikidele treeneritele ette sellekohase materjali koopiad.
  Järgmisel juhatusel peaks kinnitama täpsed tegevused koos tähtaegadega.
  Ujumispäevade korraldamiseks on olemas kokkulepe lisavahenidite saamiseks KM-st. Vahendite laekumisel viib ujumispäevade esimese etapi läbi Gunnar Tõnning Tartus, Kuremaal, Lääne-Virumaal.

  9. Jooksvad ja informatiivsed küsimused
  – Treenerite sügisseminar Kuremaal toimub 16.-17. sept. Kavas on koolitusloengud ning päevakajalised küsimused.
  – Ujumisliitu on saabunud allkirjastatud leping ARENAga, mis tagab meie koondisele vajaliku varustuse kolmeks aastaks. Lepingu arvestuslik maht ca. 1.000.000 krooni. ARENA on esitanud ka riietuse ja varustuse kavandid. Juhatus valis ujumismütside kavanditest välja number kahe.

  Järgmine juhatuse koosolek toimub 10. oktoobril 2006. a.

  Indrek Sei                                                                               Toomas Kleesment

  Koosoleku juhataja                                                                       Protokollija