Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 •  

  EUL juhatuse koosoleku protokoll
  11.04.2006a. Tallinnas kell 18:00, Hansapank

  Kohal: juhatuse liikmed Gunnar Tõnning, Siiri Põlluveer, Mare Vierland, Aldo Suurväli ning peatreener Tõnu Meijel ja peasekretär Toomas Kleesment.
  Puudus: Indrek Sei (etteteatamisel, ei viibinud Eesti Vabariigis)

  PÄEVAKORD:
  Elektroonilise ajavõtusüsteemi rentimine
  Juhatus otsustas: juhatus kinnitas ühehäälselt ajavõtusüsteemi järgmised rendihinnad:
  1 võistlusosa – 750 krooni (sisaldab paigaldamist, teenindust kohapeal ja demontaazhi), iga järgnev võistlusosa 250 krooni.
  Andmete sisestamine: 250 krooni/ tund
  Transpordikulu võistluspaika ja tagasi on tellija kulul või kokkuleppel.

  Koondist saatvate isikute kinnitamise põhimõtete otsustamine
  Juhatus otsustas: jätta muutmata 13.09.2005 tehtud otsuse esindaja osas ning kinnitas järgmised täiendused:
  A)
  – Ühe sportlase osalemisel lähetatakse 100%-lise alaliidu toetusega selle sportlase treener. Tema loobumisel asendab teda peatreener.
  B)2 ja enam sportlase puhul sõidab 100%-lise alaliidu toetusega kaasa parima punktisummaga ujuja treener, juhul kui ta on võimeline suhtlema kogu koondisega (näiteks keeleprobleem).
  Parima punktisummaga treeneri suhtlemispiirangute puhul saab ta alaliidult 50%-lise toetuse ning 50%-ga toetatakse järgmise punktisummaga ujuja treenerit.
  – Üle viie päeva
  kestvatele võistlussõitudele lähetatakse 100%-lise alaliidu toetusega massöör, arst või mõlemad.
  Erijuhud ja treenerite (sh ameriklaste, hispaanlsate jt) lähetamine ja akrediteerimine medalivõimaluste korral lahendab juhatus koostöös Treenerite kogu juhatusega.

  Eelarve täitmine, I kvartal 2006
  Peasekretär T. Kleesment andis ülevaate I kvartali eelarve täitmisest. Juhatus võttis saadud informatsiooni teadmiseks.

  Uue liikme vastuvõtmine
  EUL liikmeks astumise avalduse ja teised nõutud dokumendid esitas 10. aprillil mittetulundusühing Ujumisklubi Aktiiv.
  Juhatus otsustas:
  Ujumisklubi Aktiiv võeti liikmeks ühehäälselt.

  Rahvusvahelised kohtunikud
  Esialgsete võimalike kandidaatidena esitati: Janno Jürgenson, Aleksei Kargin, Toni Meijel, Raivo Olesk. Ettepanekute tegijad asuvad läbi rääkima.

  Ujumise aastaraamatu väljaandmine
  Trükikodadest oleme saanud mitmeid pakkumisi alates 10.190 kuni 18.500 krooni.
  Juhatus otsustas: võttis teadmiseks esitatud info ning volitada T. Kleesment eelarve piires projekt lõpuni viima.

  EUL 100 logo
  Kunstnikul on valminud logo, millele lisaks koostab ta paarileheküljelise kasutamise ja värvilahenduste kohta.
  Juhatus otsustas ühehäälselt kinnitada esitatud logo ning asuda selle propageerimisele, jälgides eelarvet.

  Jooksvad küsimused
  – Ülevaate MM-ist andis peatreener Tõnu Meijel, kes pidas meie sportlaste esinemist üldjoontes õnnestunuks.
  -Sportlaste premeerimise süsteem, mis oli arutusel Treenerite kogu juhatuses, esitas Tõnu Meijel. Esialgu on plaan leida need vahendeid OM EVP vahenditest. Juhatus võttis informatsiooni teadmiseks.
  -Treenerite Kogu juhatuse ettepanek: JEM B-normatiivi taseme langetamine endisele tasemele.
  Juhatus otsustas: kuna tegemist on põhimõttelise muudatusega ning varasema otsuse pea peale pööramisega, on oluline, et otsustamisel osaleb ka president ning arutada seda ühel järgmistest koosolekutest. Kuna seda saab arutada pidades silmas järgmist aastat, siis pole asjaga erilist kiiret. Kutsuda külalisena järgmisele küsimust arutavale juhatuse koosolekule Treenerite Kogu juhatuse esimees.

  Järgmine juhatuse koosolek toimub 9. mail 2006. a.

  Koosoleku juhataja                                              /G. Tõnning/

  Protokollija                                                            /A. Suurväli/