Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • EUL JUHATUSE KOOSOLEK
  11. märts 2008. a., kell 17:30, Vabaduse pst. 156

  Kohal: Gunnar Tõnning, Mare Vierland ja Siiri Põlluveer ning peatreener Tõnu Meijel ja peasekretär Toomas Kleesment.
  Puudusid: Indrek Sei (etteteatamisel) ja Sergei Mihhailov (etteteamisel, osales p. 8 hääletamisel telefoni teel).

  Päevakord:

  1. ?ldkoosoleku kokkukutsumine
  2008. a. eelarve, 2007. a. tegevusaruanne, 2007. a. majandusaruanne, 2008. a. tegevuskava (?).
  Saata arengukava ja ettepanekute palved üldkoosolekuks 24. märts kell 12:00.

  2. Stipendiumite kinnitamine
  Vastavalt 13. veebruaril 2008. a. EUL koduleheküljel välja kuulutatud stipendiumi konkursile laekus 37 avaldust.
  Ettepanek: kinnitada järgmised stipendiumid:
  Poolt 3 häält.

  3. Lisakonkursi välja kuulutamine stipendiumitele
  Kuulutada välja lisa stipendiumikonkurss koondise sportlaste ja koondise arsti II kvartali stipendiumitele.
  Välja kuulutada 12. märts, avaldused 2. aprill. Poolt 3 häält.

  4. Spordikoolitus 2008. a.
  Käesoleval aastal lisatakase varem HTM-st tulnud spordikoolituse vahendid alaliidu noorterahade hulka ning need laekuvad KM-st. Kokku on see summa 2008. a. 2,108 miljonit.
  Alaliidul on kohustus vähemalt 1,23 miljonit suunata klubidele vastavalt alaliidus kehtivatele noorteraha jaotuse kriteeriumitele.
  Ülejäänud vahendid jäävad lepingu alusel alaliidule ühiste noorteprojektide läbiviimiseks.
  KM lepingu sõnastus: ?spordialaliidu poolt korraldatavate noorte ühisprojektide rahastamiseks?.
  Ettepanek: rahastada nimetatud toetustest nimekirjas kinnitatud sportlaste ettevalmistust ja osalemist võistlustel 12.000 krooni ulatuses iga sportlase kohta. Kogu toetus eraldatakse läbi alaliidu ning alaliidule laekunud arvete põhjal.
  Sügisene 26 sportlase nn. osaraha 156.000 krooni jääb võimaliku Audentese osakonna avamise vajalikuks finantserimiseks.

  5. Arengukava
  Riiklike vahendite eraldmise eelduseks on KM poolt esitatud alaliidu arengukava olemasolu nõue.
  Eelmine Ujumisliidu arenguva oli koostatud perioodiks 2003-2006. Nõue juhatusele on koostada ja panna kodulehele üles uus arengukava aastateks 2008-2011.
  Peasekretärile esitas arengukava alused.
  Saata liikmetele ettepanekute tegemiseks.

  6. Normatiivide muutmine
  Treenerite kogu teeb ettapaneku kinnitada tagasiulatuvalt 2008.a. Euroopa Juunioride MV A-normid alljärgnevalt:
  T-800vab 9.16,02
  T-1500vab 17.56,00
  P-800vab 8.34,50
  P-1500vab 16.18,60
  Poolt 3 häält.

  7. Ivar Stukolkini raamat
  Eesti Ujumisliidul on võimalik soetada olümpiavõitjate sarjas ilmunud raamat Ivar Stukolkinist. Kaane hind Eesti Ujumisliiud jaoks on 120 krooni.
  Otsus: EUL ostab 80 tükki. Üritada sisse saada Ivar Stukolkini autogramm, mis loob sellele raamatule suure väärtuse.
  Ivarit pidada raamatu ilmumise puhul meeles meenega. Poolt 3 häält.

  8. Hanno Ahoneni lubamine MM-ile
  Treenerite ja Ülle Merisalu palvel esitati uuesti otsustamisele Hanno Ahoneni lubamine MM-ile jardi ujula põhjal ujutud 500 jardi vabaujumise tulemusega ning selle konverteerimisega 400 meetri vabaujumise ajaks 25 meetrises ujulas.
  Otsus: Lubada Hanno Ahonen erandkorras 2008. a. lühiaraj MM-ile Manchesterisse.
  Poolt 4 (Gunnar Tõnning, Siiri Põlluveer, Sergei Mihhailov*).
  Vastu 1 (Mare Vierland).
  * – telefoni teel.

  9. Informatiivsed küsimused
            Treenerite kogu juhatuse koosoleku info
  1. Ujumise osakonna avamine Audenteses
  2. Väljasõitvate koondiste koosseisude kinnitamise korra muutmine
  3. Avaveeujumise MV tähtaja nihutamine
  4. Jardi-edetabeli avamine
            Rahvusvahelise tasemega ujumiskompleksi ehitamine Tallinnasse.
  Arutada võimalust moodustada töögrupp (R. Haljand, T. Meijel, K. Mast) ja asuda vastavate pöördumiste ettevalmistamist Tallinna linnavõimudele ning võimalike projekteerijate leidmine (Taanis asuv Tehnoloogia Instituudi ujulate projekteerimsie osakond).

  Koosoleku juhataja                                  Gunnar Tõnning

  Protokollija                                                  Toomas Kleesment

  Järgmine koosolek toimub 8. aprillil 2008. a.