Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • EUL JUHATUSE KOOSOLEK
  10. oktoober 2006. a., kell 17:45 Nõmme ujulas

  Kohal: Indrek Sei, Siiri Põlluveer, Mare Vierland ja Gunnar Tõnning ning peatreener Tõnu Meijel ja peasekretär Toomas Kleesment.
  Puudus: Aldo Suurväli (haige, etteteatamisega).

  Päevakord

  1. Uute liikmete vatsuvõtmine
  Avalduse, registriandmete väljatrüki ja põhikirja on esitanud MTÜ Naba.
  Tegelvad algõpetusega, ettevalmistades ujumisokustega lapsi meie liikmetele.
  Otsus: Avaldust mitte rahuldada, seoses treenerite ebapiisva kutsekvalifikatsiooniga ning sportliku ujumise nõuetele mittevastava baasiga. Teha MTÜ Nabale ettepanek liituda mõne meie liikmesklubiga. Poolt 4 häält.

  Avalduse, registriandmete väljatrüki ja põhikirja on esitanud Maardus tegutsev Spordiklubi Gold.
  Spordiklubis harjutab kokku 50 last, vanuses 3-19. aastased.
  Otsus: Avaldust mitte rahuldada seoses treenerite ebapiisava kutsekvalifikatsiooniga. Võimaldada esitada uus avaldus vähemalt II kutsekvalifikatsiooniga ujumistreeneri tegutsemisel klubis. Poolt 4 häält.

  2. Üldjuhend 2006/ 2007 kinnitamine
  Sekretardiaadi ettepanek on muuta üldjuhendi § IV p. 9 sõnastust järgmiselt:
  1.      EUL juhatus Üldkoosolek on kinnitanud 2006/2007 2007. aasta litsentsi maksumuseks:
  a)     25 krooni ? nooremad EUL noortesarjas osalevad ujujad
  b)     50 krooni ? noorteklassi ujujad ja meisterujujad
  c)      75 krooni ? juuniorid ja täiskasvanud ujujad
  Otsus: kinnitada ettepanek. Poolt 4 häält.

  T. Kleesment: Vastuolu tekib tegeliku litsentsi kehtivuse tähtajaga, mis seni on litsents olnud seotud kalendriaastaga. Sellisena kinnitas selle ka Üldkoosolek. Hiljem muutis üldjuhendit käsitlev juhatuse komisjon litsentsi hooaja põhiseks, mille tingis klubivahetust kirjeldav paragrahv ehk sportlaste liikmelisust klubis arvestatakse hooaja kaupa.
  Sekretariaat teeb ettepanekud:
  a)     Teha 2007. aasta kevadel toimuvale Üldkoosolekule ettepanek võtta vastu otsus litsentside muutmiseks hooajaliseks.
  b)     Lugeda kehtivad 2007. aasta litsentsid kehtetuks alates 31.08.2007.
  c)      Kinnitada hooaja 2007/2008 litsentsimaksud ning lisada need 2007/2008 hooaja Üldjuhendisse.
  A. Suurvälja telefoni teel tehtud ettepanek on sõnastada alapunkt b) järgmiselt:
  Lugeda kehtivate ja tasutud 2006/2007 aasta litsentside kehtivusajaks 01.09.2006 kuni 31.08.2007.
  Otsus: kinnitada sekretariaadi esitatud ettepanekud koos A. Suurvälja parandusega. Poolt 4 häält.

  3. Eesti meistrivõistluste programmi muudatuste kinnitamine
  Treenerite kogu juhatus teeb oma 12. septmebri koosoleku protokollis kaks ettepanekut:
  Jätta Eesti meistrivõistluste programmist välja 4×50 meetrised teateujumised;
  Lubada teateujumistesse igast klubist 1 (üks) võistkond.
  Otsus: kinnitada treenerite kogu juhatuse ettepanekud. Poolt 4 häält.

  4. Klubivahetuste kinnitamine
  Mitmed sportlased (või nende vanemad) on esitanud avaldused nende klubi vahetuseks. Tänaseks päevaks on enamus liikmeid ka esitanud oma litsenseeritavate sportlaste nimekirjad ning sooritanud maksed, millega on fikseerinud nendega liitunud sportlaste staatuse.
  – Andrei Motashnjov siirdub NRK-st SK Garanti seoses õppimaasumisega Tallinnas.
  – Maria Kuusik siirdub NRK-st UK Aktiivi vastavalt ema avaldusele.
  – Zhanna Jashkina siirdub NRK-st UK Aktiivi vastavalt ema avaldusele.
  – Kristina Aleksejeva siirdub NRK-st UK Aktiivi vastavalt isa avaldusele.
  – Raido Hallik siirdub Pärnu Uca-st Kalevi Ujumiskooli seoses elukoha vahetusega.
  – Anna Levitsheva siirdub SK Lootosest SK Garanti vastavalt avaldusele.
  – Tatjana Levitsheva siirdub SK Lootosest SK Garanti vastavalt avaldusele.
  – Aleksei Vinogradov siirdub UK Briisist SK Garanti seoses perekondlike põhjustega.
  Otsus: kinnitada esitatud klubivahetused. Poolt 4 häält.

  5. Normatiivide kinnitamine
  – Treenerite kogu juhatus esitas seni puudunud noorteklassi normatiivid osalemiseks Eesti lühiraja vanuseklasside meistrivõistlustel.
  – 50m rinnuli ? 44,25 tüdrukud ja 40,25 poisid
  – 50m liblikat ? 39,25 tüdrukud ja 35,25 poisid
  – 50m selili ? 41,25 tüdrukud ja 37,25 poisid
  – 100m kompleksi ? 1.31,5 tüdrukud ja 1.21,5 poisid
  Otsus: kinnitada esitadud normatiivid. Poolt 4 häält.

  – Euroopa lühiraja meistrivõistluste normatiivides teeb Treenerite kogu juhatus ettepaneku (4 poolt-2 vastu) muuta B-normatiiv (ehk A+2%) kõikidele A+4%-ks ehk senine juunioride normatiiv.
  Otsus: kinnitada esitatud normatiivid vaid Helsinkis toimuvateks Euroopa lühiraja meistrivõistlusteks. Poolt 4 häält.
  Indrek Sei ei poolda üldist suunda normatiivide alandamisel. Võistlustele pääsevad sportlased, kes korjavad tagasihoidlikke kohti ning see toob alale pigem kahju kui kasu just sponsorite silmis.
  Tõnu Meijel märkis, et enamuses riikides kehtib vaid üks normatiiv.
  Siiri Põlluveer tegi ettepaneku kehtestada tulevikus vaid üks normatiiv, kuid see peaks kindlasti olema nõrgem kui 16. koht, mis ujumises on väga kõrge tase.
  Juhatus nõustus Siiri Põlluveeri tehtud ettepanekuga ning suunab selle edasi treenerite kogu juhatusele arutamiseks.

  6. Eesti lühiraja meistrivõistlused
  Vastavalt Üldjuhendi § III p. 4. viiakse Eesti meistrivõistlused läbi kohas, mille kinnitab EUL juhatus.
  Tänaseks on laekunud hinnapakkumised neljalt ujulalt, mis kõiguvad 21.240 kroonist kuni 45.000 kroonini.
  Kalev SPA Veekeskuse ujula hind on peale mitmeid läbirääkimisi ja vastastikuseid kompromisse langenud esialgselt 57.500 kroonilt 28.320 kroonile, mida juhatus hindas kõrgelt kui tõsise kööstöö soovi alaldust.
  Üldkoosolekul liikmete poolt kinnitatud 2006. aasta eelarves on meil ujula üüriks ette nähtud 20.000 krooni.
  Otsus: nõustuda Kalevi Veekeskuse pakkumisega, kui ujula vastab FINA reeglitele ning sõlmida nendega vastav leping. Puuduvad vahendid võtta reservist. Poolt 4 häält.

  7. Ujumispäevad
  Ujumispäevade projekt on saadetud nõutud vormis Kultuuriministeeriumisse.
  Samalaadse projekti on koostanud Eesti Suusaliit. Tuleks leida koostöö võimalusi suusaliiduga, kus üritused võiksid toimuda käsikäes ja jõude ühendades.
  Gunnar Tõnning tutvustas esimeste ujumispäevade toimumise aegu ja kohti.
  Esimene üritsu on 4. novembril Kuremaa ujulas ning teine 21. detsembril Vinni Spordiklompleksis.
  Mare Vierland on kokkuleppinud Veeohutuspäeva Nõmme ujulas, mis toimub 2007. aasta jaanuarikuus.
  Sekretariaadile anti ülesanne tellida hinnapakkumised sportliku ujumise 100. aastapäeva sümboolikale ja TV saate tootmisele.

  8. Sponsorprojektid
  Indrek Sei arutles edasiste sponsorprojektide alustamise üle ning juhatuse liikmete osa selliste projektide koostamistel, sponsorite leidmistel ja selles suunas aktiivses tegutsemises.
  Indrek Sei leidis, et sponsoritega seotud küsimused on juhatuses liiga vähe arutusel olnud, mille jaoks juhatus tegelikult ametisse kutsutud on.
  Vaja oleks leida teid leidmaks lisaks riigi poolt eraldatavate finantsallikatele, millega skretariaat tegeleb hästi ning mis toimub konveieri meetodil ehk stabiilselt.
  Indrek Sei leidis, et sponsorite ühisele leidmisele peaks kaasama oma liikmeid.
  Presidendil on lähimal ajal kohtuda mitme võimaliku sponsoriga, kellega on eelnev kokkulepe olemas.
  Indrek Sei jättis tõstatas ka küsimuse, et kui tõepoolest ühel päeval sponsorvahendid laekuvad, kas juhatus on selle otstarbekaks/sihipäraseks  kasutamiseks/jagamiseks valmis.
  Juhatuse liikmed töötavad välja põhimõtted ja suunad kuidas, kellele ja
  milleks me võimaliku raha kasutada tahame, sest ka kasutamise põhimõtted
  on oluline faktor sponsorluse saamiseks

  9. Jooksvad ja informatiivsed küsimused
  – Treenerite sügisseminar Kuremaal
  Kirjalikult lühikokkuvõtte esitas peakorraldaja, treenerite kogu esimees Riho Aljand.

    Aeg: 16-17.09.2006
    Koht: Kuremaa
    Osavõtjad: Eelkõige treeningrühmadega töötavad treenerid.
    Osavõtjate arv: 46 inimest

  Seminar viidi läbi spordikompleksi seminarisaalis ja jõusaalis. Osavõtjad majutusid ujula vastas asuvas pansionaadis, mille toad värskelt remonditud igati heal tasemel. Toitlustamine oli korraldatud ujula baaris.
  Kahe päeva jooksul esinesid lektoritena dr. Egle Seppo, Janno Jürgenson, Kaja Haljaste ja ettekannetega Tõnu Meijel, Urmas Jaamul, Toomas Kleesment, Gunnar Tõnning.
  Meeldiv on märkida, et alates 1.-st loengust kuni viimaste sõnavõttudeni näitasid osavõtjad üles aktiivset suhtumist. Esitati palju asjalikke küsimusi. See tõi aga endaga kaasa ajadefitsiidi.
  Väga heaks tuleb lugeda ”vaba mikrofoni” töötunde. Siinjuures peab märkima, et esitatud teemade rohkus ei võimaldanud läbida piiratud aja tõttu kõiki arutatavaid küsimusi. Tulevikus sellist töövormi kasutades on mõistlik planeerida igale teemale rohkem aega.
  Omal kohal oli ka ühine õhtu veetmine, mil mitmeteski (kui mitte kõigis) vestlusringides jätkus seminari teemade järelarutelu, ühiste mälestuste heietamine ja muidu vaba olek.
  Seminari lõppedes avaldasid osavõtjad tunnustust nii vormi kui eelkõige aga sisu õnnestunud valiku üle ja kinnitasid sellelaadse ürituse vajalikkust igal aastal.

  – LEN kongress
  Ülevaate Haagis toimunust esitas peatreener Tõnu Meijel.
  Tänavune LEN kongress toimus Hollandis Haagis 28.09.-1.10.2006. a. Kongressi töö on planeeritud kahele päevale. Esimesel päeval tegeletakse LEN võistluskalendriga, teisel päeval toimub kongress, kus võetakse vastu varem põhjalikult läbi töötatud materjalid, muutused ja täiendused põhikirjas, võistlusmäärustes jms. Võetakse vastu ka uusi liikmeid, tänavu näiteks oli  selleks Montenegro, kellest sai LEN-family 51. liige ning LEN Büroosse valiti uus  liige, kelleks osutus Hollandi Kuningliku Ujumisliidu president. Muuseas ainuke noorema generatsiooni esindaja.
  Seega, esimesel päeval, tänu meie sekretariaadi täpsele ja korrektsele tööle, mis muuseas leidis märkimist ka kongressil, möödus meile kõik ladusalt. Meie võistlused pandi kalendrisse selliselt nagu me soovisime. Tulevikus võiks neid siiski olla mõne võrra rohkem /tänavu ainult kaks ?Tartu Kevad jaTallinna lahtised Masters MV/.
  Kongressil kinnitati aastaaruanded ja selgus, et LEN on kasvamas jõukas euromiljonääriks. Viimase 4 aastaga on tulud ja ka käive kasvanud kaks korda. Töö käib kolmes kontoris ja alustatakse FINA eeskujul rahaliste preemiate väljaandmist EM võitjatele. Juba Helsingis.
  Kinniste uste taga toimus ka Põhjamaade Ujumisliidu liikmete koosolek, kuhu mind kahjuks ei kutsutud. Tehti otsus EUL mitte veel liikmeks võtta, kuid jätkata laiendatud koostööd. Põhjusi oli kaks ? pole tehtud vastavaid kõrgemaid poliitilisi otsuseid ning sooviti tihedamat igapäevast koostööd. Minu andmetel jäime alla 1 häälega. Loomulikult olid toetajateks Soome ja Island, kuid?.Peame rohkem tegema koostööd ja seda mitte ainult liitude tasemel, vaid ka klubide tasemel.
  Kohtusin ka meie hea sõbra Vincentiga Arenast, kes kinnitas, et meie varustus jõuab meieni õigeaegselt, et saaksime välja minna Helsinkisse juba uues vormis. EUL esindatus kongressidel on siiski vajalik.

  – Treenerite kogu juhatuse koosolek
  Peasekretär Toomas Kleesment tutvustas põgusalt treenerite kogu juhatuses 2. oktoobril kavas olnud küsimusi. Nimetatud koosoleku protokoll on edastatud kõikidele juhatuse liikmetele.

  Järgmine koosolek toimub 14. novembril 2006. a.

  Indrek Sei                                                                               Toomas Kleesment
  Koosoleku juhataja                                                              Protokollija