Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • EUL JUHATUSE KOOSOLEK
  10. aprill 2007. a., kell 18:00 Hansapangas, Liivalaia 8

  Kohal: Gunnar Tõnning, Siiri Põlluveer, Mare Vierland, Aldo Suurväli ning peatreener Tõnu Meijel ja peasekretär Toomas Kleesment
  Puudus: Indrek Sei

  Päevakord:

  1. Üldkoosolek ja 2007. a. tegevuskava
  Üldkoosolek toimus 18. märtsil. Liikmete pahameele osaks sai see, et kohal ei olnud ühtegi juhatuse liiget, kes on otsesed aruandekohuslased üldkoosoleku ees. President Indrek Sei saabus temast sõltumata põhjustel hiljem.
  Kohal oli koosoleku läbiviimiseks minimaalne arv liikmeid. Kuna põhikirja muutmiseks on tarvis 2/3 liikmete kohalolek, siis põhikiri jäi muutmata.
  Kuna lahkuva juhatuse liikme Aldo Suurväli asemele ei olnud liikmetel pakkuda ühtegi kandidaati, jäi uus juhatuse liiga valimata.
  Üldkoosolek tegi juhatusele ülesandeks kutsuda kokku erakorraline Üldkoosolek 1. juunil kahe päevakorrapunktiga:

    

   Põhikirja muudatused

    

   Juhatuse liikme valimine

  Kuna 2007. aasta tegevuskava ei olnud ettevalmistatud üldkoosolekuks, andis üldkoosolek juhatusele ülesandeks koostada see 15.04.2007-ks ning esitada see liikmetele elektroonsel teel kinnitamiseks (Lisana eelmise aasta vastav dokument).
  Otsus: kutsuda kokku erakorraline üldkoosolek 1. juunil Noortesaraja finaali kahe võistlusosa vahelise ajal järgmise päevakorra projektiga:

    

   Põhikirja muudatused

    

   Juhatuse liikme valimine

    

   2007. a. tegevuskava kinnitamine

  Poolt 4.

  – Põhikirja muudatustesse lisada presidendi ehk juhatuse esimehe valimine üldkoosoleku poolt.
  – Spordikoolidele teha ettepanek moodustada klubid tähtajaga 01.01.2009. Aldo valmistab ette kirja, mis näitab selle nõude põhjust.
  – Esitada Põhjamaade ujumisföderatsioonile kirjalik ametlik taotlus liikmeks astumiseks ja Põhjamaade noorte või juunioride meistrivõistluste korraldamiseks 2010. aastal. Poolt 4.

  2. Eelarve täitmine, I kvartal
  Kommenteeris peasekretär Toomas Kleesment.

  3. Ülevaade MM-ist
  Ülevaate andis peatreener Tõnu Meijel.
  Kurvastas kaks asja ? USA-s harjutavate tulemused jäid oodatust nõrgemaks.
  Teisena ei olnud sisemist sära, nähtavat motiveeritust.
  Aklimatiseerumine, reisi pikkus ei saa olla väga suur põhjus. Erinevatel päevadel tehti enda kohta häid tulemusi, kuid jäid siiski oodatust madalamaks.
  Puuduseks võib pidada, et koondis ei võistle enne MM kõrgetasemelistel võistlustel tunnetamaks vormi.
  Ebaõnnestumiseks ei saa MM-i siiski lugeda ? kolm Eesti rekordit, neli OM normi täitmist.
  Kõik sportlased saavad ankeedi, kus saavad märkida kogu võistluse head ja vead ? olme, organisatsioon, tulemused.

  4. Aastaraamatu väljaandmine
  Ujumise 2006. a. aastaraamat on koostatud ja edastatud trükikotta.
  Mahuks kujunes 161 lehekülge (eelmisel aastal 118).
  Trükitakse kõvakaanelisena ja tiraa?iks 200 eksemplari (2006. a. trükiti 500 tk.). Väljaandmise kogumaksumuseks kujuneb 31.746,82 krooni, sellest 10.000 krooni kaetakse Kultuurkapitali toetusest. Tükihinnaks kujuneb 158,75 krooni.
  Ettepanek: eraldada igale liikmesorganistasioonile 1 tasuta eksemplar ning  müügihinnaks panna 100 krooni.
  Otsus: eraldada igale liikmesorganistasioonile 1 tasuta eksemplar ning müügihinnaks panna 100 krooni. Volitada peasekretäri organiseerima suurematel võistlustel letimüük, sh. ?EUS 100? sümboolikaga meeneid (kruus, postkaardid, rätik jne.). Poolt 4.

  5. Kalendrimuudatuse kinnitamine
  Treenerite kogu muutis oma 2. märtsi koosolekul 2006/2007 hooaja võistluskalendrit, mistõttu jäävad ära juulikuusse planeeritud Eesti lühiraja meistrivõistlused.
  Kommenteerisid Siiri Põlluveer ja Tõnu Meijel.
  Otsus: kinnitada treenerite kogu juhatuse ettepanek, viia Eesti lühiraja meistrivõistlused novembrisse. Poolt 4.

  6. Informatiivsed küsimused
  Aruanne (tellida regulaarsena Kajalt/Tõnult)- Koolituse tähtsuse ja prestiizhi tõstmine. Pean vajalikuks rohkem välja tuua koolituse valdkonna tehtud tööd ja täpsem statistika (mitu koolitust treeneritele, mitu ujujatele; kui palju treenereid kokku koolitati, kui palju ujujaid kokku koolitati; mitu neist käis kõikidel/korduvalt koolitustel; mis teemadel ujujaid koolitati). 
  (väljavõte üldkoosoleku tegevusaruandest: Korraldati 8 koolitusseminari treeneritele ja sportlastele ning osaleti koolitustel Soomes ja Venemaal. Koondise ujujatele korraldati spordimeditsiinilised kontrollpäevad). Kommenteerib Aldo Suurväli;
  Hooaja- ja võistlustejärgne analüüs ? universaalne küsimustik analüüsimiseks (välja töötamine Tõnule/TrK juhatusele). Kommenteerib Aldo Suurväli.

  Juhataja                                                                                  Protokollija

  Aldo Suurväli                                                                         Toomas Kleesment

  Järgmine korraline juhatuse koosolek toimub 8. mail 2007. a.