Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • EUL juhatuse koosolek
  10. märstil 2013. a. EuroParki büroos algusega kell 17:00

  Kohal: Karol Kovanen Erko Tamuri Antti Moppel Arto Aas peasekretär Toomas Kleesment ja peatreener Riho Aljand.
  Külalisena: Sven Kolga
  Puudusid: Kaupo Meier ja Evelyn Sepp (mõlemad ette teatamisel)

  Päevakord:

  1. Eesti Spordiveteranide Liidu info
  ESVL esimees Sven Kolga tutvustas ESVL tegemisi ning plaane tulevikuks.
  Otsus: esialgu on kontaktisikuks Toomas Kleesment.
  Otsus: liituda eeldusel et leidub EUL-i esindav kontaktisik (hiljemalt 10.04.2014).

  2. 2014. aasta stipendiumite konkursi tulemuste kinnitamine
  Otsus: kinnitada järgmised stipendiumid
  13 ujuja stipendiumit enesetäiendamiseks ja iseseisvaks õppeks: Helene Neuhaus (130) Pjotr Degtjarjov (4.685) Filipp Provorkov (8.000) Martti Aljand (10.625) Martin Liivamägi (4.000) Martin Allikvee (1.400) Ralf Tribuntsov (5.935) Fred Karu (115) Kätlin Sepp (435) Maria Romanjuk (130) Sigrid Sepp (200) Hannabel Aria (100) Cevin Anders Siim (100).
  2 meisterujuja stipendiumit enesetäiendamiseks ja iseseisvaks õppeks: Nora Kutti (150) Aleksandr Batiðtðev (150)
  2 taliujuja stipendiumit enesetäiendamiseks ja iseseisvaks õppeks: Henri Kaarma (150) Toomas Haggi (150)
  1 avaveeujuja stipendium enesetäiendamiseks ja iseseisvaks õppeks: Bruno Nopponen (150)
  1 veepalluri stipendium enesetäiendamiseks ja iseseisvaks õppeks: Hillar Kangur (150)
  1 treeneri stipendium enesetäiendamiseks ja iseseisvaks õppeks: Siiri Põlluveer (300)
  4 kohtuniku stipendiumit enesetäiendamiseks ja iseseisvaks õppeks: Mihhail Krupnin (1965) Kaire Indrikson (1965) Igor Filin (1965) Andrei Divissenko (1965)
  1 avaveeujumise projektijuhi stipendium enesetäiendamiseks ja iseseisvaks õppeks: Aivar Rosenberg (500)
  1 ujumise algõpetuse haridusstipendium enesetäiendamiseks ja iseseisvaks õppeks: Helen Link (2.400)
  1 haridusstipendium enesetäiendamiseks ja iseseisvaks õppeks: Triin Aljand (4000)

  3. EUL eelarve
  Juhatus vaatas üle 2014. aasta eelarve.
  Otsus: kinnitada 2014. aasta eelarve tuludega 431 386 eurot ja kuludega 442 472 eurot.
  Sekretariaadil koos juhatusega leida majandusaasta jooksul täiendavaid vahendeid eelarvepuudujäägi katmiseks.

  4. 2013. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
  Juhatus tutvus 2013. aasta majandusaasta aruandega.
  Otsus: esitada majandusaruanne revisjonikomisjonile revideerimiseks ja kinnitamiseks EUL üldkoosolekule.

   5. EUL põhikirja muudatused
  Erko Tamuri ja Arto Aas tutvustasid töörühma ettepanekuid EUL põhikirja muutmiseks.
  Tehti mitmeid täiendusi/parandusi mis esitatakse koos muudatusvariantidega üldkoosolekule otsustamiseks.

  6. Üldkoosoleku kokkukutsumine
  Otsus: kutsuda EUL üldkoosolek kokku 30. märtsil Nõmme ujulasse (Vabaduse pst 156) algusega kell 12:00.

  Päevakord
  1.       EUL 2013. aasta tegevuskava aruanne
  2.       EUL 2013 aasta majandusaruande ülevaade
  3.       Revisjonikomisjoni aruanne
  4.       Aruannete kinnitamine
  5.       EUL uue põhikirja kinnitamine
  6.       EUL 2014. aasta tegevuskava kinnitamine
  7.       2015. aasta liikme- ja hooaja 2014/2015 litsentsimaksude kinnitamine
  8.       2014 aasta eelarve kinnitamine
  9.       Sõnavõtud

  6. Ülevaade eelmise koosoleku otsuse elluviimisest
  Otsus: kuulutada välja EUL tegevjuhi konkurss.
  Karol Kovanen tegeleb konkursi väljakuulutamisega.

  7. Lühikokkuvõtted EUL finantseeritud lähetustest
  a) Põhjamaade UL koosolek läks korda. Tehti mitmeid parandusi põhikirjas mis esitatakse Põhjamaade kongressile kinnitamiseks.
  Kinnitati Põhjamaade võistluste kalender jne.
  b) FINA kohtunike koolitus oli vajalik – kaks pikka päeva. Sai esitada spetsialistidele küsimusi vaieldavate määruste osas. Osalejaid oli üle ootuste palju. Esindatud oli Eesti Läti Leedu Poola ja Iisreal. Toimus ka praktiline koolitus ujulas.
  c) LENi ujumise tehnilise komitee istung oli väga töine. Büroole tehti mitmeid ettepanekuid reeglite muutmiseks (sh. vanuseklassdi jne.)

  8. Lühikokkuvõtted 2013 Ujumise Aastaraamatu ja EUL kodulehe projektist
  Otsus: aastaraamatu koostab Toomas Kleesment kaasates vajalikud abijõud.
  Otsus: aastaraamat peab ilmuma hiljemalt 11. aprilliks.

  9. Info
  ? Projekt „Veega sõber“
  Esimene üritus Valtus õnnestus väga hästi. Kohal oli 101 last kuigi korraldajad arvestasid 70-ga. Meediakajastus ETV-s Viketrraadios kohalikus lehes ning Päästeameti ja EUL FB lehekülgedel.
  ? Baltimaade MV kokkuvõte. Küsimust aja puudusel ei arutatud.

   

  Järgmine koosolek toimub 24. märtsil 2014. a.