Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 •  

  EUL juhatuse koosoleku protokoll
  Tallinnas, 10.märtsil 2005.a. Hansapangas, Liivalaia 8

  Koosolek algas kell 17.45 ja lõppes kell 20.00.

  Kohal olid kõik 5 juhatuse liiget: Siiri Põlluveer, Rein Jalak, Indrek Sei, Mare Vierland, Aldo Suurväli.

  Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Aldo Suurväli ja protokollijaks Mare Vierland.

  Päevakord
  1. Juhatuse esimehe ehk presidendi valimine
  2. Elektroonilise ajavõtusüsteemi ladustamine
  3. Riigi spordistipendiumite kandidaadid
  4. Juhatuse koosolekute toimumise kava kinnitamine 2005.a.
  5. Baltimaade meistrivõistluste ülekulu

  Indrek Sei tegi ettepaneku alustada 3. päevakorra punktist ja lükata juhatuse esimehe valimine lõppu, kuna presidendi valimiseks on ilmnenud uusi asjaolusid. Kõik juhatuse liikmed olid ühel häälel selle poolt.

  3. Ettepanek on esitada Eesti Ujumisliidu poolt riiklike spordistipendiumite saamiseks järgnevad ujujad ning ära toodud pingerea alusel:
  Stipendiumile 3000.-krooni:
  Jane Trepp, Natalia Hissamutdinova
  stipendiumile 2000.-krooni:
  Jelena Petrova, Triin Aljand, Ken Tomson, reservina Martti Aljand ja  Aleksandr Baldin.
  Otsus: eeltoodud ettepaneku poolt otsustasid kõik juhatuse liikmed.

  5. Kes maksab Baltimaade meistrivõistluste ülekulu.
  Otsus: juhatus otsustas ühehäälselt, et ülekulu tasuvad need ujumisklubid, kes selle tekitasid.

  4. Juhatuse koosolekute toimumise kava.
  Toimus arutelu koosolekute toimumise sagedusest, otsust ei tehtud. Domineerima jäi seisukoht, et eeldatavalt on sobilikum toimumise nädalapäev on teisipäeviti ning kokku kutsumisi organiseerib peasekretär vastavalt vajadusele. Järgmine koosolek toimub 12. aprillil kell 17.30 Hansapangas.

  2. Selle punkti arutamine lükati tulevikku, kui kohal on ka peasekretär T. Kleesment, kes jagab otsustamiseks vajalikku lisainfot.

  1. Kuna I. Sei ja R. Jalak esitasid 2 lisakandidaati EUL juhatusse, siis otsustati ühehäälselt presidendi valimine edasi lükata järgmisele koosolekule 12.04. Ühtlasi paluti I. Seil ja R. Jalakul täpsustada kandidaatidelt, kas nende soov ja valmidus saada valituks EUL juhatusse on jätkuvalt kindel.

  6. Juhatus kiitis ühehäälselt heaks R. Jalaku ettepanekud järgmiseks juhatuse koosolekuks 12.04:
  juhatuse liikmed annavad omapoolse nägemuse oma osast (võimalikest töövaldkondadest) juhatuse liikmena;
  EUL OM-peatreenerilt Tõnu Meijel oodatakse ettekannet OM-projekti hetkeseisust (konkreetsetest eesmärkidest, etappidest koos tähtaegadega) ja muuga sellega seonduvast;
  Peasekretärilt oodatakse 2005 a. eelarve ning I kvartali eelarve lahti seletamist.

  Koosoleku juhataja                                          /A. Suurväli/

  Protokollija                                                    /M. Vierland/