Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 •  

  EUL juhatuse koosolek
  9. mail 2006. a., kell 17:30 Hansapangas

  Kohal: Indrek Sei, Gunnar Tõnning, Siiri Põlluveer, Mare Vierland ja Aldo Suurväli ning peasekretär Toomas Kleesment ja peatreener Tõnu Meijel.

  Päevakord:
  1. Esindajate lähetamine Põhjamaade Ujumisliidu aastakoosolekule
  13. mail toimub Helsinkis PMUL aastakoosolek, kuhu on esmakordselt kutsutud ka Eesti Ujumisliidu esindajad.
  Võimlus esitada taotlus Põhjamaade juunioride meistrivõistluste läbiviimiseks Eestis.
  Otsus: Lähetada Helsinkisse president Indrek Sei ja peatreener Tõnu Meijel eelarveliste lähetuste vahenditest. Poolt 5 häält.

  2. Oleg Labzini pöördumine
  Oleg Labzin pöördus juhatuse poole alandada Tallinna meistrivõistlusteks juhatuse poolt kinnitatud elektroonilise ajavõtu süsteemi rendihinda, kuna ta ei saanud seda arvastada Tallinna linnale taotluse tegemise ajal. Kinnitatud hinnad on hetkel sellised: 1 võistlusosa – 750 krooni (sisaldab paigaldamist, teenindust kohapeal ja demontaazhi), iga järgnev võistlusosa 250 krooni. Andmete sisestamine: 250 krooni/ tund.
  Otsus: Pöördumine tagasi lükata ning rendihinda mitte alandada. Poolt 5 häält.
  G. Tõnning tegi ettepaneku, et mitteliikmetel võiks olla suurem renditasu. Ettepanekut ei arutatud.

  3. 2006/2007 võistluskalender
  EUL Treenerite Kogu juhatus on koostanud hooaja 2006/2007 võistluskalendri kondikava arvestades rahvusvaheliste tiitlivõistluste toimumise aegu.
  15. maini saavad liikmed esitada sinna veel klubide poolt korraldatavaid võistlusi.
  Ettepanek: Lisada edaspidi võistluste üldjuhendisse klausel, et kahte üleriigilise tähtsusega suurt võistlust ei saa korraldada samadel kuupäevadel.

  4. EUL arengukava seisust ja ülevaatamisest
  A. Suurväli leidis, et pole mehhanismi, mis arengukava uuendaks ja täiustaks ning mille kaudu saaks jälgida selle täitmist jne.
  I. Sei leidis, et tuleks korraldada kindlasti arengukava alane välikoosolek. Arengukavas tuleks kirjeldada ka rahastamine, muud vahendid peale riigirahade ja kuidas panna olemasolevad vahendid uut raha teenima.
  Sellest plaanist peaks varakult liikmeid informeerima ning kutsuma neid üles avaldama arvamusi ja tegema ettepanekuid.

  5. FINA Maailma konverents
  21.-23. september 2006 toimub Madriidis FINA World Conferenece. FINA maksab kinni ühe hotellitoa ja söögid iga föderatsiooni 1 esindajale.
  Osavõtust tuleb teatada kuni 30. juunini.
  I. Sei tegi ettepaneku lähetada Madriidi peasekretär T. Kleesment.
  Otsus: Lähetada FINA konverentsile peasekretär T. Kleesment. Poolt 5 häält.

  6. AURA Veekeskuse pöördumine
  Eesti Ujumisliidu toetuskiri AURA Veekeskuse nõukogule seoses nimetatud keskuse kujundamisega tõeliseks ujumiskeskuseks. Selle all on mõeldud 25 meetrise 4 rajaga soojendusujula ehitamist.
  Juhatus pooldas sellise toetuskirja tegemist.

  7. Vargus EUL kontoris
  Eesti Ujumisliidu ruumides toime pandud vargus, mille käigus on varastatud märtsis soetatud laptop-arvuti. Politseile on vastav avaldus tehtud ning politsei on ka kuriteo paigaga tutvunud ja võtnud esialgsed seletused ning jäljed.
  Peasekretär palub juhatuselt seoses selle Force majore juhtumiga luba reservist või kokkuhoitud vahenditest soetada uus arvuti.
  Juhatus leidis, et EUL ruumides tuleb tõsta turvalisust, panna kapiuksele lukk, kuhu paigitada arvuti nädalavahetuseks.
  Otsus: Soetada uus arvuti ning finantseerida seda arvuti enda ostmise eelarve jäägist ning aastaraamatu välja andmisel kokkuhoitud vahenditest. Poolt 5 häält.

  8. Jooksvad küsimused
  a)       OM projekt
  Peatreener T. Meijel andis ülevaate ettevalmistumisest OM-iks. Toimunud on mitmed laagrid ja lähitulevikus parandatakse ka materiaal-tehnilist baasi soetades trenazhöörid.
  T. Meijel informeeris ka SK Garandi ja kahe OM projektiliikme vahel tekkinud arusaamatust, seoses sportliku rezhiimi rikkumisega laagris.
  Juhatus leidis, et vastava otsuse rezhiimi rikkunud sportlaste kohta peab tegema Treenerite Kogu juhatus.
  Juhatus tegi peatreenerile ülesandeks korjata kõikidelt projektis olevatelt ja laagris viibinud sportlastelt seletuskirjad.
  T. Meijel tutvustas ka OM normatiivi tekkimise variante.
  b)       Eesti-Soome maavõistlus
  T. Meijel teatas, et koondise komplekteerimine käib ning kindlasti peetakse silmas ka teateujumiste võistlusvalmiduse ja taseme kontrollimist.
  c)       2005. aasta ujumise aastaraamatu esitlus
  Trükist tuli välja 2005. a. ujumise aastaraamat. Eelmise ilmumisest on möödas 10 aastat. Raamatu koostas peasekretär T. Kleesment.
  Juhatus leidis, et nimetatud raamat pannakse müüki juba Noortesarja finaali ajal ja kindlasti ka Eesti meistrivõistluste ajal.
  Otsus: Panna müüki 400 raamatut hinnaga 25 krooni. Poolt 4, vastu 1 (Indrek Sei, kes pooldas 35 kroonist hinda).

  Järgmine korraline koosolek toimub 13. juunil 2006. a.

  Koosoleku juhataja                                                 Protokollija

  Indrek Sei                                                                      Toomas Kleesment