Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 •  

  Eesti Ujumisliidu juhatuse koosolek
  8. november 2005. a. kell 17:55 Tallinnas

  Kohal: Indrek Sei, Siiri Põlluveer ja Aldo Suurväli, Mare Vierland ning külalistena peatreener Tõnu Meijel ja peasekretär Toomas Kleesment
  Puudus: Rein Jalak (ei viibinud Eestis)

  Koosoleku juhatajaks valiti Indrek Sei.

  Päevakord:
  1. Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumine
  2. Uue liikme vastu võtmine
  3. Ukraina ujujate ja treenerite kutsumine Eestisse
  4. Kutsekomisjoni liikmete kinnitamine
  5. Muud küsimused

  Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumine
  Seoses Rein Jalaku loobumisega tööst juhatuses, tuleb kutsuda kokku uus üldkoosolek, kes kutsub oma otsusesga Rein Jalaku tagasi ning valib uue juhatuse liikme.
  Üldkoosoleku kutse tuleb saata põhikirja järgi liikmetele vähemalt 15 kalendripäeva enne koosoleku toimumist.
  Juhatuse otsustas kutsuda kokku EUL erakorraline üldkoosolek 23. novembril 2005. a. kell 14:00 Keila Tervisekeskuses (Paldiski mnt. 17). Poolt 4 häält.

  Uue liikme vastu võtmine
  Avalduse, äriregistri kande koopia ja põhikirja on esitanud Aqua Spordiklubi, kes tegutseb Endla tänava ujulas. Treenerina on ametis Andrei Arno.
  Juhatus otsustas võtta Aqua Spordiklubi EUL liikmeks, koos kõikide põhikirjast tulenevate õiguste ja kohustustega. Poolt 4 häält.

  Ukraina ujujate ja treenerite kutsumine Eestisse
  Kaks Ukraina ujujat ja kaks treenerit on plaaninud tulla Eestisse, et läbida siin tehnika uuringud prof. Rein Haljandi juures ning viia läbi meie treeneritele koolitus.
  Ettepanek on volitada kirjutama alla viisataotlustele kutsuja esindajana Aldo Suurvälja.
  Juhatus otsustas volitada allkirjastama Ukrainlastele viisataotlused Aldo Suurväli. Poolt 3 häält. A. Suurväli ei hääletanud.

  Kutsekomisjoni liikmete kinnitamine
  2. novembril toimus EUL kutsekomisjoni koosolek, kus tagandati kutsekomisjonist tervislikel põhjustel Ain Kaask ja iskliku avalduse alusel Aldo Suurväli ning esitati juhatusele kinnitamiseks EUL kutsekomisjon järgmises koosseisus: Kaja Haljaste (komisjoni esinaine), Oleg Labzin (aseesimees), Tõnu Meijel, Siiri Põlluveer, Riho Aljand, Viive Soll, Tiit-Urmas Reiter, Rein Haljand (Tallinna Ülikool), Kersti Rodes (Kutsekoda) ja Toomas Tõnise (EOK).
  Juhatus arutas esitatud koosseisu. Siiri Põlluveer andis ülevaate , kuidas on töö komisjonis jaotatud.
  Aldo Suurväli leidis, et kui komisjon on esitatud nimed valinud, siis ei pruugi juhatus seda muuta ning tegi ettepaneku kinnitada Kaja Haljaste poolt esiatatud komisjoni liikmed.
  Juhatus otsustas kinnitada EUL Kutsekomisjon eelpool toodud koosseisus. Poolt 4 häält.
  Juhatus arutas ka muid Kutsekomisjoniga seotud küsimusi.
  -Eraldada Kutsekomisjonile (KK) 2006. a. oma arveldusarve info nägemise õigusega.
  -KK oma eelarve 2006. aasta EUL eelarves.
  -Aruande kohustus juhatusele läbi eelarve täitmise. Kulutused projektipõhiste eelarvetega.
  -Maksed sooritab sekretariaat vastavalt projektide eelarvetele ja KK esimehe korraldustele.
  -Inventari soetamine ja (sõidu)kompensatsiooni väljamaksmine vastavalt avansiaruannetele.
  -KK esimehele projektipõhine tasu. Sama kehtib ka kõikidele KK liikmetele.
  T. Kleesment on ettevalmistanud töövõtulepingud KK liikmetega.
  Juhatus otsustas volitada allkirjastama töövõtulepingud KK liikmetega Aldo Suurväli. Poolt 3 häält. Aldo Suurväli ei hääletanud.

  Muud küsimused
  Muid küsimusi ei olnud.

  Järgmine juhatuse koosolek toimub 6. detsembril 2005. a.

  Koosoleku juhataja                              /I. Sei/

  Protokollija                                         /T. Kleesment/