Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • EUL JUHATUSE KOOSOLEK
  8. mai 2007. a., kell 17:35 Hansapangas, Liivalaia 8

  Kohal: Indrek Sei, Gunnar Tõnning, Siiri Põlluveer, Mare Vierland ja Aldo Suurväli ning peasekretär Toomas Kleesment ja peatreener Tõnu Meijel.

  Päevakord:

  1. Stipendiumi konkursi väljakuulutamine
  Ettepanek: kuulutada välja sportlaste stipendiumide konkurss.
  Eesti Ujumisliit kuulutab välja lisakonkursi 2007. a. viie koondise sportlase mitteriiklikule stipendiumile.
  Avaldused saata Eesti Ujumisliidu sekretariaati aadressil Pirita tee 12, 10127 Tallinn hiljemalt 23. maiks 2007. a.
  Informatsiooni konkursi tingimuste kohta saab Eesti Ujumisliidust telefonil 6031530 või e-posti teel estswim@swimming.ee
  Otsus:

  Otsus:
  kuulutada välja konkurss viiele koondise sportlase mitteriiklikule stipendiumile.
  Avaldused saata Eesti Ujumisliidu sekretariaati aadressil Pirita tee 12, 10127 Tallinn hiljemalt 23. maiks 2007. a. Poolt 5 häält.

  2. Informatiivsed küsimused
  Arengukava koostamisest ? Toomas Kleesment
  Gunnar Tõnning raske on planeerida, sest riiklikud/munitsipaalujulad ei teata ette hinnatõusu piisavalt vara.
  Kultuuriministeerumilt võiks saada tuge, et munitsipaalujulates peaks lapse pearaha ära katma baasiüüri ja treeneri tasu. Muud kulud lapsevanematelt.
  Klubidelt koguda informatsiooni palju on ühe korra treeningu maksumus ja vastavalt tasemele vajalik treeningute arv. Siit selgub ka tegelikult vaja minevate vahendite suurus.
  Kui KM-st saabub koolituse kokkuvõte saadame

  – OMEGA ajavõtusüsteemi hankimisest ? Indrek Sei
  Protsess käib. Ettevõte on suur ja inimesi, kes meiega tegelevad on mitu. Meil on kontakt ühega ja seetõttu on info kogumine ja liikumine aegavõttev. Lõpliku otsust ei ole. Asi on arutamisel reklaami- ja turundusosakondades, kes uurivad kuidas seda sobitada nende valdkonna alla ja ka tootmine peab asjaga tegelema, kes peab mõtlema välja hinna, millega saab kauba meile anda. Kahjuks asi liigub aeglaselt. Tootmine võtab aega vähemalt 6 nädalat. Meie oma poolne deadline on 2007. a. sügis.
  Siiri Põlluveer tundis huvi meie rahalistest võimalustest elektroonika soetamiseks.
  Toomas Kleesmenti info põhjal laekub meile iga kuu 1/12 aastasest 200.000 kroonisest toetusest.
  Indrek Sei mainis, et ta pöördus üldkoosoleku poole sooviga leida selle toetust koguda meile vajaliku asja soetamiseks vahendeid eelarves stardi- ja litsentsimaksude suurendamise näol. Kahjuks ei leidnud see üldkoosoleku toetust.
  Tõnu Meijel palus arutada võimalust elektroonika soetamisel kasutada liisimise võimalust.
  Teise võimalusena pakkus ta süsteemi rentimist OMEGA-st.
  Indrek Sei tegi ettepaneku teha tasuvuskalkulatsiooni, arvestades meil vabariigis toimuvate võistluste hulka.
  Toomas Kleesmenti info põhjal maksab kaheosaline võistlus, rentides süsteem Soomest, meile ca. 10.000 krooni (Eesti-Soome maavõistluse näitel).
  Vabariigis toimub maksimaalselt 5 võistlust, mille läbiviimise kohustus lasub alaliidul (Eesti meistrivõistlused, Eesti lühiraja meistrivõistlused, Noortesarja finaal, Eesti-Soome maavõistlus, Baltimaade meistrivõistlused).
  Lisaks sellele on süsteemi kasutades toimunud Keila Cup, Tartu Kevad, Kalev Open, Tallinna meistrivõistlused, Tallinna meistrivõistlused mitmevõistluses.
  Poolelektroonilist ajavõttu on kasutanud Lääne tsooni noortesarja kolm etappi, ujumisvõistlus Staier, Pärnu Sprint ja 1-2 võistlust AURA Veekeskuses.

  – 2008. a. kalendri koostamine ? Tõnu Meijel
  Oleme saanud pakkumise kalendri trükkimise peale, mis läheks meile maksma ca. 70.000 krooni. Formaat on A4 (landscape), sisse tulevad ujujate pildid koos parimate tulemustega. Kuude kalendrisse märgitakse ära ka selles kuus toimuvad suuremad võistlused.
  Millised on võimalused rahastada seda eelarve rea pealt ?Eesti Ujumine 100? või reservi rea pealt? Osaliselt saab vahendeid OM projektist.
  Selle välja andmiseks peab leidma ka sponsoreid. Kalender peab trükist välja tulema hiljemalt oktoobris. Hiljem ei ole asjal enam mõtet.
  Juhatuse liikmed leidsid, et projekt on kallis. Kogu fondi ?Eesti Ujumine 100? sinna kulutada ei tohiks.
  Juhatus nõustus projekti jätkamisega ning tegelda hiljem aktiivselt selle müügiga, et osaliseltki tagasi saada kulutused.
  Juhatus tegi Tõnu Meijelile ülesandeks koostada eelarve, mis näitaks ära ka kulutuste graafiku.
  10.000 krooni ?Eesti Ujumine 100? ja 10.000 krooni reservist, mis müügist tuleb tagasi nende ridade peale. Ülejäänud finantseering tuleb OM projektist.

  – Juhatus teeb Treenerite kogu juhatusele ülesandeks esitada ENOP-ile ja JEM-ile sõitvad koondiste koosseisud EUL juhatusele ujumisliidu e-postile estswim@swimming.ee  kinnitamiseks hiljemalt 12. juuniks kella 12:00-ks.  kinnitamiseks hiljemalt 12. juuniks kella 12:00-ks.

   Juhatus teeb Treenerite kogule ja sekretariaadile ülesandeks koostada 2007/2008 hooja võistluskalendri põhi (sh. Eesti meistrivõistlused jne.) hiljemalt 11. maiks kella 12:00-ks, mis tuleb samal päeva saata klubidele edasi, et klubid saaksid planeerida oma võistluste korraldamise aegu.

  Koosoleku juhataja                                Protokollija

  Indrek Sei                                           Toomas Kleesment