Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • EUL JUHATUSE KOOSOLEK
  8. jaanuar 2008. a., kell 17:30, Kaabli 3

  Kohal: Indrek Sei, Mare Vierland, Gunnar Tõnning, Sergei Mihhailov, Siiri Põlluveer ning Tõnu Meijel ja Toomas Kleesment.

  Päevakord:

  1. 2008. a. eelarve II lugemine
  Kütuse, vee ja elektrihindade tõusu ja tiitlivõistluste normatiivide alandamisega kaasnesid alaiidu eelarvele lisakulud, mis tuleb liikmetel kaudsete maksudena katta.
  Juhatus leidis üksmeelselt, et tuleb minna maksude tõstmisele.
  Tehti mitemid ettepanekuid:
  Tõnu Meijel: Lisada stardimaksule juurde kindlustus antud võistlustel.
  Ettepanek ei leidnud poolehoidu, kuid väärib edaspidist arutelu.
  Sergei Mihhailov: Tõsta liikmemaksu 2500-ni.
  Ettepanek ei leidnud poolehoidu.
  Gunnar Tõnning: tõsta uuest 2008/2009 hooajast litsentsitasud noortesari/ veteranid 10 Eurot (150), noored/ juuniorid 20 Eurot (300) täiskasvanud 25 Eurot (400).
  Gunnar Tõnning: stardimaksud alates uuest hooajast 80 ja 100 krooni.
  Kahe viimase ettepaneku poolt 5 häält.
  Indrek Sei juhtis tähelepanu, et üldise hindade tõusuga tuleb varasemast rohkem eelarvelisi vahendeid suunata organisatsioonilisse tegevusse ? palgafond, alaliidu ruumide rendimaksed jne.
  Siiri Põlluveer: Peab olema valmis ka mustaks stsenaariumiks, kui juhatuse ettepanekud üldkoosolekul läbi ei lähe.
  Indrek Sei: Siis hakkavad lihtsalt osad üritused ära jääma.
  Indrek Sei: peame vaatama ka ridu, kuhu lisatulud paigutada. Eelkõige peaksid need vahendid minema võistlusspordi peale.
  Gunnar Tõnning: lisatulud jaotada ? 1/3 majandus, 1/ 3 võistluskulu ja 1/3 reserv.
  Ettepaneku poolt 5 häält.

  2. Klubivahetuse kinnitamine
  Jevgeni Kaev soovib siirduda Sillamäe Ujumisklubist Kalevist Järveotsa Spordiklubisse seoses õppima asumisega Tallinnas. Üleminek vormistatud korrektselt.
  Üleminek kinnitatud 5 poolthäälega.
  Üleminek hakkab kehtima alates litsentsi lunastamisest Järveotsa SK poolt.

  3. I kvartali stipendiumi konkursi välja kuulutamine
  Võistluste peakohtuniku stipendium
  Võistluste peasekretäri stipendium
  Elektroonilise ajavõtusüsteemi operaator
  Edetabelite ja veebilehe hooldaja
  Sportlaste stipendiumid
  Treeneri stipendium
  Massööri stipendium
  Aastaraamatu koostaja stipendium
  Kuulutada välja nimetatud stipendiumitele konkurss EUL koduleheküljel.

  4. 2008. a. noortespordirahade jaotus klubidele
  Tabel on valmis. Tulemused, osalused ja rekordid kokku loetud.
  Hetkel on tabelis arvestatud summaga, mis võrdub eelmisel aastal riigieelarvest eraldatuga. Käesoleva aasta täpset summat veel teada ei ole ning seega saab konkreetse jaotuse kinnitamiseni tagasi tulla järgmisel koosolekul või koosolekute vahepealsel perioodil elektroonsel teel.
  Juhatus võttis hetkeolukorra teadmiseks.

  5. HTM komisjoni otsuse kinnitamine
  Tõnu Meijel ja Gunnar Tõnning esitlesid HTM komisjon otsust ning tegid juhatusele ettepaneku kinnitada 2008. a. I ja II HTM spordikoolituse toetustele järgmised sportlased:
  Jelena Petrova, Herol Marjak, Vadim Romanov, Kaspar Raigla, Andrei Motasnjov, Denis Solonin, Kätlin Tõnning, Johan Rohtla, Sten Indriskon, Merle Liivand, Martin Merimaa, Maris Visse, Marko Tiidla, Kätlin Sepp, Karen Vapper, Marija Gusseva, Maria Pallas, Pavel Narõskin, Alar Lodi, Aleksandr Malkov, Lauri Käi, Jargo Laanmäe, Ännifriid Põder, Julia Smirnova ja Liisa Lodi.
  Esitatud nimekirja poolt: 5 häält.
  Stipendiaadid, kes esitasid oma koolitõendid sügisel, ei pea seda uuesti tegema. Õppimist tõendavad koolitõendid peavad esitama vaid uued stipendiaadid.

  6. Informatiivsed küsimused

           2008. a. Eesti meistrivõistluste korraldamisest
  Tõnu Meijel on teinud 4 ettepanekut, millele klubidelt pole tulnud ühtegi vastukaja:
  a) kuulutada meistrivõistlused lahtisteks ja medalid antakse välja vastavalt näidatud tulemustele ja saavutatud kohtadele
  b) kuulutada meistrivõistluste lahtisteks (kusjuures teistest liitudest saavad osa võtta ainult kutsed saanud ujujad kas ajalimiidi või arvu järgi). Autasustamisel saavad meistrivõistluste medalid ainult vabariigi kodanikud. Välisvõistlejad saavad võistluste medali. See toob eelarvesse lisakulusid ca 10-20 medali hankimiseks
  c) Lubada teiste liitude esindajaid startida ainult eelujumistes ning nendel distantsidel, kus eelujumisi pole väljaspool arvestust (aeg läheb siiski protokolli)
  d) Korraldada kaks finaalujumist- (absoluutne ja teine B-finaalina järgmisele 8 paremale, kes ei pääsenud A-finaali. See tooks kaasa 2 x 4 x 50 m vahetuse)
  Delegeerida antud küsimus arutusele treenerite kogu juhatusele ja programmikomisjonile.

  Koosoleku juhataja                                  Indrek Sei

  Protokollija                                                 Toomas Kleesment

  Järgmine koosolek toimub 12. veebrauril 2008. a.