Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • EUL juhatuse koosolek
  7. jaanuaril 2013. a. algusega kell 9:00, Tornimäe 7 (EuroParki büroos).

  Kohal: Karol Kovanen, Arto Aas, Erko Tamuri ja Antti Moppel (Skype) ning peasekretär Toomas Kleesment ja peatreener Riho Aljand.
  Puudusid: Evelyn Sepp ja Kaupo Meier (mõlemad etteteatamisega)

  Päevakord:

  1. EUL 2013. aasta eelarve
  Tänaseks päevaks on teada vaid EOK poolse toetuse suurus OM EVP-le, mille suurus on 67.220,00 eurot (aastal 2012 ? 94.714,00). Summa sisaldab peatreeneri ja kahe C-tasemega sportlase palgafonde, mis moodustavad 31.380,00 eurot.
  Põhisumma jäi võrreldes eelmise aastaga samaks, kuid muutus arvutuse koefitsent, mis olümpiajärgsel aastal on 0,4 (OM-aastal 1,0).
  Teada pole HMN, Kulka ja KM poolsete toetuste suurust.
  Eelarve projekt ettevalmistada käesoleva nädala jooskul. Eelarvesse lisada ka investeeringute summa.
  Kontode kokkuvõte ja pangaväljavõtted esitada juhatusele igakuiselt.
  Peasekretäri kinnitusel Eesti Ujumisliidul tähtaegu ületanud rahalisi võlgnevusi ega materiaalseid kohustusi kolmandate isikute suhtes ei ole.

  2. Sponsorlepingud
  Allkirjastatud on leping Arenaga aastateks 2013-2016.
  Lisada sponsorlepingute summad reana eelarvesse tulude-kuludena.
  Töös on leping Amserviga. Karol Kovanen saadab täna Amservile lepingu drafti ning vajadusel reguleerime vastastikke kohustusi lepingu lisadena.
  EOK sponsorprojekti tutvustas Karol Kovanen. Positiivne kohtumine EOK-s nii presidendi Neinar Seli, asepresidendi Toomas Tõnise kui ka turundusjuhi Anu Kaljuraanaga on toimunud. Käib konkreetse lepingu ettevalmistamine, mis peaks oma vormi saama lähinädalatel, millest liikmeid ka informeeritakse.

  3. EUL peatreener
  2009-2012 on Eesti ujumiskoondist juhtinud Riho Aljand, kelle leping on lõppenud.
  Riho Aljandi senine tööleping ja ametijuhend saata juhatusele.
  Juhatus leidis, et kõige mõistlikum ja läbipaistvam on peatreeneri kohale konkursi välja kuulutamine.
  Otsus: Kinnitada Riho 3 kuuks kt-ks jätkates talle töötasu maksmist samas mahus. Töötada kuu aja jooskul läbi leping ja ametijuhend.
  Kaasata arutelu teises ringis ka koondise treenereid ja sportlasi.
  Tegevuskava:
  Vastav kiri saadetakse liikmetele 15. Jaanuril, vastuseid ja ettepanekuid oodatakse tagasi hiljemalt 25. Jaanuariks.
  Juhatuses arutelu 30. jaanuaril ja konkursi välja kuulutamine.
  Kandidaadid esitavad 18. veebruariks oma programmid ja nägemuse.
  Valiku tegemine 28. veebruar.

  4. Klubide ümarlaud
  Treenerite ümarlaud toimus 19. detsembril 2012 Tallinnas.
  Riho Aljand saadab juhatusele toimunud koosoleku memo, millest lähtudes Erko Tamuri pakub välja teemasid järgmiseks ümarlauaks.
  Koostada klubidele igakuine kokkuvõte juhatuse ja sektretariaadi tehtud asjadest. Formaadiga aitab Erko Tamuri.

  5. Kohtunike kogu töö käivitamine
  Viimased Eesti lühiraja meistrivõistlused näitasid, et parandamist vajab kohtunike töö ning nende taseme tõstmine. See tagab edaspidi võistluste kõrgemal tasemel läbi viimise.
  Kohtunike koolitussüsteemi välja töötamise, koolitamise, atesteerimise ja kohtunike kogu moodustamise kohta on huvi üles näidanud FINA referii Mihhail Krupnin.
  Mihhail Krupnin on ise läbinud mitmeid rahvusvahelisis koolitusi ning korraldanud ka Tartus mitmeid kohtunike koolitusi ja atesteerimisi  ehk Tartus kohtunikekogu töötab.
  Koolituse ühe osana tuleb kindlasti välja anda ujumisreeglite kaasajastatud variant. Viimane pärineb meil hooajast 2004/2005.
  Leida eelarves vahendeid töörühma rahastamiseks.
  Otsus: kinnitada kohtunike koolituse ja kohtunike kogu käivitamise projektijuhiks Mihhail Krupnin ning anda talle ülesandeks vastava töörühma loomine.

  6. Ujumise aastaraamat
  Ujumise aastaraamatut hakati välja andma 1990. aastal Toivo Viilepi initsiatiivil ning seda kuni 1995. aastani.
  2005. aastal taastati see traditsioon Toomas Kleesmenti initsiatiivil ning välja anti raamatud 2005, 2006, 2007 ja 2008.
  Ujumise aastaraamatu tähtsus on koguda kaante vahele olulised võistlused kogu vabariigist, rekordite tabelid ja igal aastal täienevad kõigi aegade Eesti ujumise edetabelid.
  Otsus: taastada aastaraamatu välja andmine ja leida aastaraamatu selleks eelarvelisi vahendeid. Lisada raamatusse ujumisaasta ajakirjanduslik kokkuvõte.

  7. EUL strateegia 2013-2016 ja tegevuskavad
  Eesti Ujumisliidu juhatus arutas strateegia ja arenguvaga seotud küsimusi.
  Otsustati läbi töötada arengukavas 2012-2014 kirjeldatu ning koostada sellest lähtuvalt tegevuskava alused ja põhimõtted aastateks 2013-2016.
  Selle dokumendiga minnakse nn. suuremasse ringi, et kaasata dokumendi koostamisse ja kujunemisse ka klubide juhte ning treenereid.
  Erko Tamuri võttis ülesandeks koostada veebruarikuu jooksul tegevuskava põhipunktid.

  8. 2012 aasta tänuüritus
  3. jaanuaril kogunes vastav töörühm (Karol Kovanen, Heidi Kaasik, Tõnu Meijel, Toomas Kleesment) ning arutati kutsutavate ringi kujunemist, võimalikke tegevusi ning läbi viimise kohta.
  Üritus toimub 19. jaanuaril restoranis Massimo algusega kell 17:00.
  Järgmine töörühma koosolek toimub 11. jaanuaril.

  9. Peasekretäri töötingimuste ülevaatamine
  Otsus: Vaadata üle kehtiv tööleping ja paketi (töötasu, autokompensatsioon) kulud.
  Võimalusel tõsta töötasu ning viia kulukompenstatsioonid vastavusse tegelikusega.
  Bensiini hind on viimase kümne aastaga tõusnud üle kahe korra (0,594 vs. 1,324), kuid autokompensatsioon on olnud kõik need aastad sama suur ehk 64 eurot/kuu.

  Järgmine koosolek 14. jaanuaril 16:00.
  Päevakorras eelarve projekt ja tänuürituse korraldamine (sh. parimate kinnitamine).