Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • EUL JUHATUSE KOOSOLEK
  6. mai 2008. a., kell 17:30, Kaabli tn. 3

  Kohal: Indrek Sei, Mare Vierland, Siiri Põlluveer, Gunnar Tõnning ja Sergei Mihhailov ning peasekretär Toomas Kleesment.

  PÄEVAKORD

  1. Stipendiumi lisakonkursi väljakuulutamine
  2 sportlase stipendiumit (1 stipendium 15.000 krooni, 1 stipendium 16.000 krooni).
  Mõlemad stipendiumid makstakse välja OM EVP vahenditest.
  Ettepanek: kuulutada stipendiumi konkurss välja EUL koduleheküljel 7. mail, avalduste esitamise tähtajaks on 21. mai ning stipendiumid kinnitatakse järgmisel juhatuse koosolekul.
  Poolt 5 häält.

  2. Stipendiumite väljamaksmine
  Seoses sellega, et mitmed stipendiumite saajad asuvad USA-s, siis tekitab nendele stipendiumite ülekandmine lisakohustusi ülekandetasude näol (360 krooni per kanne).
  Ettepanek 1: üleakande kulud katab maksja ehk EUL (või OM EVP)
  Ettepanek 2: ülekande kulud jaotatakse partnerite (EUL-sportlane) vahel pooleks.
  Ettepanek 3: ülekandekulud kannab stipendiumi saaja, kuna stipendium on ettenähtud isiklikeks kuludeks, mis aitavad kaasa tulemuse saavutamiseks. Isiklik on ka pangakonto, mida saaja omab.
  Ettepanek 4: EUL sooritab stipendiumite ülekandeid vaid Eestis asuvatele kontodele ning katab ka ülekandega seotud kulud (2,50 kuni 6,00 krooni).
  Juhatus kinnitas 4 ettepaneku. Poolt 5 häält.

  3. Klubivahetuse kinnitamine
  Jekaterina Trjapitðkina siirdub isikliku avalduse põhjal Eesti Spordiselts Kalev Ujumiskoolist Järveotsa Gümnaasiumi Spordiklubisse.
  Nõuetele vastav avaldus on esitatud.
  Ettepanek: kinnitada Jekaterina Trjapitðkina klubivahetus.
  Kinnitada klubivahetus. Poolt 5 häält.

  4. EUL liikmele määratud trahv
  EUL treenerite kogu ja EUL juhatus kinnitas 2007. aastal trahvimäärad hooaja võistluskalendrisse hilinenult esitatud võistluste kohta.
  Trahvi maksmise kohustus langes SK SharK´i ja Eesti Spordiselts Kalev Ujumiskoolile. SK SharK on oma kohustused kandnud, kuid Kalevi Ujumiskool ei ole trahvi sisaldavat arvet (6.000 krooni) tasunud ja on hr. Urmas Jaamuli isikus on trahvimääramise vaidlasutanud.
  ?15.05.07 tuli esitada treenerite kogu juhatusele Kalevi Ujumiskooli 2007-2008 hooaja võistluskalender. Hilinesime, esitades 03.06.07 oma võistlused.
  11.06.07 toimunud treenerit kogu juhatuse koosolekul otsustati hilinejate suhtes võtta vastu meetmed trahvides hilinejaid vastsava summaga.
  Ujumisliidu juhatusse kinnitamiseks jõudis see otsus 02.10.07, kus Ujumisliidu juhatus kinnitas trahvimäärad ja palus teavitada asjaosalisi (EUL juhatuse protokoll 02.10.07 punkt 5). Kahjuks Ujumiskool on juhtinud tähelepanu juhatusel sellele, et kuskil üheski otsuses ei 11.06.07 tr. kogu juh. otsuses punkt 4 (on ainult räägitud trahvimääradest) ega ka EUL juhatuse 02.10.07  otsusest kinnitada trahvimäärad esitatule, üheski otsuses ei ole ära toodud, et Kalevi Ujumiskool sai hilinemise pärast trahvi. Ujumisliidu sekretariaat saatis arve trahvi kohta Ujumiskoolile, see seisab praegu maksmata, seetõttu et kui karistatakse, siis on vaja ära näidata, mille eest ja keda trahvitakse. Aga sellist Ujumiskooli puudutavat otsust siiamaani internetis toodud koosolekute protokollidest ei leia ja seda teemat ei ole rohkem arutatud ei tr. kogu juhatuses ega ka EUL juhatuses.
  Korrektne on ära tuua vastav otsus, kus on ära toodud kindel summa ja see, et Ujumiskooli trahvitakse.  Kuna see seisab Ujumiskooli võlana, siis Ujumiskool ei ole siiani saanud kätte oma 4 kuu noortespordiraha.
  PS! Arvan, et Ujumiskooli hilinenud võistluste ülesandmine ei tekitanud Eesti ujumisele mingit materiaalset kahju arvestades sellega, et kinnitati kalenderplaan alles oktoobris 2007 ja edaspidiseks mõtlemiseks, et hilinemine on hilinemine, vaatamata sellele, kas hilineti üles andmast kohalikku kontrollvõistlust või rahvusvahelist võistlust, hilinemise trahvimäär saab olla vaid üks!  
  Palun leida EUL juhatusel asjakohane lahendus probleemile.?
  Selgituseks: Trahvimäärade kinnitamisel ei peaks EUL juhatus kinnitama trahve  nimeliselt, vaid peab järgima, kes liikmetest vastab trahvide määramise tingimustele ning vastavalt sellele esitada ka arved.
  Paralleelina võib siin tuua Üldkoosoleku poolt kinnitatud liikme- või litsentsimakse, kus ei tehta iga liikme või sportlase kohta eraldi otsust, sest see kehtib kõikidele liikmetele ja spotlastele automaataselt ning makse sooritamise aluseks on esitatud arve.
  Sama kehtib ka teiste liikmetele määratud maksete (sh. trahvide) kohta. Kui liige või tema tegevus mahub kehtestatud maksete (sh. trahvid) nõude alla, siis on selle makse sooritamise aluseks juhatuses kinnitatud otsused ja reeglid ning liikmele esitatud arve.
  Ettepanek: jätta kehtestatud trahvid muutmata ning lugeda Eesti Spordiselts Kalev Ujumiskooli võlglasena Eesti Ujumisliidu ees.
  Poolt 5 häält.

  5. Juhatuse liikme Sergei Mihhailovi arupärimine
  Juhatuse liige Sergei Mihhailov on esitanud arupärimisi peatreener Tõnu Meijelili seoses peatreeneri tööülesannetega ja nende täitmisega.
  Ettepanek: kuna peatreener ei saa viibida juhatuse koosolekul, paluda juhatuse liikmel Sregei Mihhailovil esitada teda huvitavad küsimused peatreenerile kirjalikult hiljemalt 13. maiks ning kohustada peatreenerit vastama neile kirjalikult hiljemalt 20. maiks.
  Vajadusel anda osapooltele võimalus estitada täpsustavaid küsimusi ja anda vastuseid järgmisel juhatuse koosolekul (orienteeruvalt 10. juunil).
  S. Mihhailov: olen tänaseks päevaks saanud kõik mind huvitavad dokumendid ning oleme peatreeneriga omavahelise täpsustava suhtluse lükanud edasi sügisesse.

  6. Eesti-Soome maavõistluse koondise kinnitamine´
  Treenerite kogu on kinnitanud Eesti-Soome maavõistlusel osalevad täiskasvanute ja juunioride koondised. Individuaalvõistlejatel on veel võimalus registreeruda ning nende osalemise otsustab Soome Ujumisliit vastavalt tasemele ja vabadele radadele.

  Naised
  1. E. Partõka ? 50vab, 100vab, 200vab
  2. M. Albert ? 800vab
  3. N. Hissamutdinova ? 50rin, 100rin, 200rin, 200ko
  4. K. Sepp ? 50sel, 100sel, 200sel
  5. A. Steinmiller ? 50lib, 100lib

  Mehed
  1. D. Haustov ? 50vab, 100vab
  2. M. Liivamägi ? 200ko, 200rin
  3. A. Olvik ? 50sel, 100sel, 200sel
  4. V. Sidorkin ? 200vab
  5. R. Krõlov ? 50lib, 100lib, 200lib
  6. F. Provorkov ? 50rin, 100rin

  Tüdrukud
  1. M. Gusseva ? 50sel, 100sel, 200sel
  2. M. Pallas ? 50rin, 200ko, 50lib
  3. K. Vapper ? 100rin, 200rin
  4. M. Paas ? 100lib, 200lib
  5. J. Smirnova ? 50vab, 100vab, 200vab, 800vab

  Poisid
  1. V. Romanov ? 50rin, 100rin, 200rin
  2. S. Indrikson ? 50lib, 100lib, 200ko
  3. A. Motasnjov- 100vab, 200vab, 1500vab
  4. J. Rohtla ? 50sel, 100sel, 200sel
  5. M. Tiidla ? 50vab
  6. P. Narõzkin ? 200lib

  Esindaja ? T. Meijel
  Treenerid: U. Jaamul ja T. Partõka

  Ettepanek: võtta treenerite kogu juhatuse esitatud võiskonna nimekiri teadmiseks ning anda treenerite kogu juhatusele vastavalt vajadusele teha nimelisi vahetusi. Juhatus kinnitab, et kannab 25 koondise liikme sõiduga seotud kulud.
  Poolt 5 häält.

  7. Informatiivsed küsimused
            Treenerite kogu juhatuse koosoleku info
  Otsustati lõpetada seniste töörühmade töö ? programmikomisjon, koolirahade komisjon.
  Nõustuti nimetatud komsjonide likviveerimisega.

  Otsustati PMN projektijuht Merli Didvig kutsuda järgmisele juhatuse koosolekule, et kuulda projekti käiku.
  Poolt 5 häält.

  Muud kahe viimase treenerite kogu juhatuse koosolekul arutusel olnud punktid võeti teadmiseks.

  Indrek Sei: Arena lepingust. Lepingut tuleb täita ja Arena on andnud tada, et enne olümpiat tulevad ka nemad turule täiesti uute trikoode mudelitega, mis ei jää konkurentidele alla.
  Peab tõdema, et leping Arenaga on siiski toonud meile pigem kasu kui kahju.

  Koosoleku juhataja                                   Indrek Sei

  Protokollija                                                  Toomas Kleesment

  Järgmine koosolek toimub 7. juunil 2008. a.