Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • EUL juhatuse koosolek
  5. märts 2009. a., algusega 16:00, Riigikogu hoones

  Kohal: Evelyn Sepp ja Andrus Ossip ning peasekretär Toomas Kleesment ja peatreener Riho Aljand.
  Puudusid: Ants Põldsam, Janno Jürgenson ja Kaupo Meier

  Päevakord:

  1. OÜ Westbergi esitlus
  Punkt jäi käsitlemata OÜ Westbergi etteteatatud puudumisega koosolekult.

  2. Eesti Ujumine 100
  Otsus: koostada 2-3 inimesest koosnev töörühm, läbirääkimised kirjastajatega, kontseptsioon. Kirjastamise finantspoolega tegelevad peasekretär koos Andrus Ossip´iga .
  Otsus: teema juurde tulla tagasi märtsikuus, viimasel juhatuse koosolekul enne üldkoosolekut.

  3. EUL Üldkoosoleku kokku kutsumine
  Otsus: kutsuda EUL üldkoosolek kokku 28. märtsil kell 12:00 (koht täpsustamisel)
  Otsus: tunnustada üldkoosolekul ujumistegelasi.

  4. EUL arengukava 2009 ? 2014
  Otsus: juhatus vaatab selle veel nädala jooksul üle. Tähtaeg esamspäev kell 10. muuta sisu proportsioone.

  5. Jooksvad küsimused
           Aastaraamat, tiraazh ja maksumus
  Otsus: trükkida tiraazhis 1.500 eks.
           Avaveeujumised (jäi arutlemata K. Meieri etteteatatud puudumisel)
           Esitatavad projektid toetusfondile (aastaprojektide tutvustus).
  Otsus: koostada kvartaalne plaan, esitada juhatusele tutvumiseks
           Otsus: volitada Riho Aljandit läbirääkida Kaja Haljsatega võimalikust jätkamisest, koolituse eelarve, tegevuskava, järgmisel koosolekul.
           Otsus: peasekretäril esitada riigistipendiumite kandidaatide nimekiri presidendile tutvumiseks
           25. märtsi seminar ? stipendiumite maksmine ja sellekohased seadused
  Osalevad Toomas Kleesment ja Riho Aljand.
           ETV ja lühiraja EM.
  Otsus: volitada Riho Aljandit tegelema reklaami võimaliku turuhinna uurimisega.
           Baltimaade MV ülevaade. Noortekoondise võit, täsikasvanud jäid alla Leedule. Osales suurim vabariigi koosseis ? 58 ujujat. Meie spotlaste perspektiiv ja potentsiaal on parem kui mõned aastad tagasi. Meeskonna vaim oli hea.
           Riigi ujumise algõpetuse projekt

  Järgmine koosolek 26. märts kell 17:00 Riigikogus.

  Koosoleku juhataja                                Protokollija

  Evelyn Sepp                                             Toomas Kleesment