Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • EUL JUHATUSE KOOSOLEK
  4. november 2008. a., kell 17:15, Tammsaare tee 25

  Kohal: Evelyn Sepp, Andrus Ossip, Kaupo Meier, Indrek Sei, Ants Põldsam, Janno Jürgenson, Riho Aljand ning peasekretär Toomas Kleesment, peatreener Tõnu Meijel ja revisjonikomisjoni liige Kaja Aljand.

  Päevakord

  1. EUL arengukava 2009-2013
  Otsus: Riho Aljandil ja Toomas Kleesmentil võtta aluseks esitatud arengukava struktuur ning lisada sinna oma nägemused, et järgmisel korral oleks peale märksõnade ka mingi sisu juures. Lähteandmeks seati arengukava 5 aastane periood. Valmistada see ette 9. detsembriks.

  2. Vaherevisjoni tulemused
  Otsus: revisjonikomisjoni peaks lisama revisjonikomisjoni aktile ka bilansi kontrollimise andmed ja kulude-tulude vastavuse kinnitatud eelarvele.

  3. 2009. a. eelarve
  Otsus: et Riho Aljand ja Toomas Kleesment vaatavad eelarve üle ning otsivad võimalusi eelarve puudujääki vähendada.

  4. Peasekretäri nägemus juhatuse tööst
  Otsus: võtta teadmiseks

  5. Leping peatreeneriga
  Otsus: peasekretär saadab e-posti teel EOK-EUL lepingu jätkamise tingimused ja peatreeneri töökohustused.
  Otsus: konkursi väljakuulutamiseks või töölepingu jätkamiseks koguvad juhatuse liikmed iseseisvalt informatsiooni ja vajadusel korraldatakse koosolek e-posti teel, tähtaeg 18. november.

  6. Muud küsimused
  – Edasine koostöö sponsoritega.
  Otsus: Arenale tuleb ettevalmistada meie soovid uueks sponsoreerimise perioodiks.
  -Tallinna ujumisklubide pöördumine.
  Otsus: seoses ebapiisava informatsiooniga küsib peasekretär klubidelt tegeliku seisu seoses Tallinna pearahadega (statistika). Esitamise tähtaeg 7. november.

  Järgmine koosolek 9. detsember 2008. a. Toompea 8 (Kaitseliidu maja), kell 17:00.

  Koosoleku juhataja                                         Evelyn Sepp

  Protokollija                                                        Toomas Kleesment