Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • EUL JUHATUSE KOOSOLEK
  4. september 2007. a., kell 17:30 Nõmme ujula

  Kohal juhatuse liikemd Mare Vierland, Gunnar Tõnning, Sergei Mihhailov, Siiri Põlluveer ning hääleõiguseta peatreener Tõnu Meijel ja peasekretär Toomas Kleesment.
  Puudus: Indrek Sei (komandeeringus).

  PÄEVAKORD:

  1. IV kvartali stipendiumite konkursi väljakuulutamine
  Juhatus otsustas kuulutada välja konkurss IV kvartali mitteriiklikele stipendiumitele. Avalduste esitamise tähtaaeg EUL sekretariaati on kuni 25. september 2007. a. kell 12:00.
  Konkurss on välja kuulutatud neljele sportlase stipendiumile, ühele treeneri stipendiumile, kahele massööri stipendiumile ja ühele logo kujundamise sipendiumile.
  Otsuse poolt 4 häält.

  2. Klubide väljaarvamine
  Spordiklubi R-swim, kes pole tasunud liikmemaksu kahe aasta jooksul.
  G. Tõnning: Saata kiri, et kui 30. septembriks pole makstud, siis alates 1. oktoobrist on klubi välja arvatud.
  Otsuse poolt 4 häält.
  SK Kuldkinnas ? kirjalik hoiatus ning Tallinna linna nn. ?pearaha? taotlusele alaliit 2007. a. alaliidu poolset kooskõlastust ei anna, sest nimetatud klubi pole osalenud ühelgi EUL korralisel Üldkoosolekul ega ujumisliidu kalendris oleval võistlusel.
  Otsuse poolt 4 häält.

  3. Üldkoosoleku kokkukutsumine
  Vastavalt EUL põhikirja p. nr. 35 on revisjonikomisjoni liikmete pädevus lõppenud.
  Ettepanek: kutsuda kokku EUL üldkoosolek XX. novembril 2007. a. (Eesti lühiraja meistrivõistluste raames teise päeva kahe osa vahel) ühe päevakorra punktiga – revisjonikomisjoni liikmete valimine.
  Võistluste toimumise kuupäev peab selguma 12. septembriks, kui treenerite kogu juhatus on selle kinnitanud. Kalendri projekt saata enne Vinnis toimuvat sügisseminari klubidele laiali.
  Otsuse poolt 4 häält.

  4. Raamatupidamise dokumentide hävitamine
  Raamatupidamise dokumente peab vastavalt Raamatupidamisseadusele säilitama 7. aastat, v. a. palgalehed, mis kuuluvad säilitamisele 75 aastat.
  EUL büroosse on kogunenud raamatupidamise säilikuid juba alates 1990. aastast, mis võtavad palju ruumi.
  Ettepanek on moodustada kolmeliikmeline dokumentide hävitamise komisjon ning anda raamatupidajale ülesanne välja võtta hävitamisele minevatest dokumentidest palgalehed.
  Juhatus otsustas anda see ülesandeks uuele valitavale revisjonikomisjonile. Poolt 4 häält.

  4. HTM stipendiumite kinnitamine
  Ettepaneku tegi vastavalt komisjoni otsusele Tõnu Meijel.
  Komisjon on nimekirja kinnitanud. Anti ka üks nn. Wild card.
  S. Mihhailov tegi ettepaneku siiski kaaluda Maksim Mirti stipendiaatide hulka nimetamist.
  Komisjon ei pooldanud Eesti noorte rekordi püstitanud Maksim Mirti tõstmist stipendiaatide hulka.
  Juhatus kinnitas komisjoni esitatud nimekirja 4 poolthäälega.

  5. Klubivahetuste kinnitamine
  Avaldused klubivahetuseks on esitanud Terje Trasberg, Kätlin Pent ja Artjom Fraiman.
  Terje Trasberg siirdub alates 2007/2008 hooajast Ujumise SK-st Järveotsa SK-sse;
  Kätlin Pent siirdub alates 2007/2008 hooajast Türi UK-st Ujumise SK-sse.
  Artjom Fraiman siirdub alates 2007/2008 hooajast UK Aktiivist TOPi UK-sse.
  Kinnitatud: 4 poolthäälega.

  6. Informatiivsed küsimused
  – Ülevaate OM projektist andis peatreener T. Meijel. Suviste võistluste kokkuvõte on tehtud. Treenitud sai plaani järgi. Tulemused kahjuks ei vasta summadele, mida kulutati.
  4 inimest lähevad Peep Vainu koolitusele.
  -FINA-lt ametlik kirjalik hoiatus Martin Liivamägile ja märgukiri presidendile seoses mitteõigeaegse dopingu kontrolli asukoha ankeedi esitamisega.
  – NMM ja JEM normid. Juhatuse seisukoht on, et EUL ei toeta NMM-il osalemist eelarvest, sest prioriteediks peetakse JEM-i.
  Kinnitatud normi täitnud ujujatele antakse võimalus osaleda NMM-il oma vahenditega.

  Järgmine koosolek 2. oktoober 2007. a. kell17:30.