Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • EUL Juhatuse koosolek 4. mai 2010. a., kell 16:00 Riigikogus

  Kohal: Evelyn Sepp, Andrus Ossip, Kaupo Meier, Ants Põldsam, peasekretär Toomas Kleesment ja peatreener Riho Aljand
  Puudus: Janno Jürgenson (etteteatamisega)

  Päevakord ja otsused:

  1. Sisekommunikatsiooni reeglistik
  Ants Põldsam tutvustas koostatud sisekommunikatsiooni korda.
  Otsus: struktrueerida esitatud reeglistik, et oleks võimalik teha erinevaid väljavõtteid ? juhatusele, sekretariaadile, liikmetele. Vaadata üle tähtajad. Lisada meedia sporditoimetuste kontaktid. Moodustada sportlaste kontaktandmetega andmebaas.

  2. Strateegiakava väljatöötamise edasisest korraldusest
  Andrus Ossip tutvustas asjade kulgu uue koostööpartneriga, kellega põhimõtteline kokkulepe olemas.
  Otsus: Koostööpartneri esindajaga kohtuvad Evelyn Sepp ja Riho Aljand. Teema arutelu 11. juuni väljasõidu koosolekul.

  3. Turunduspakett
  Riho Aljand tutvustas turunduspaketi esialgset ülesehitust.
  Otsus: sponsorpaketi sisulist poolt hakkab kirjutama Riho Aljand. Kontrollaeg 10. mai.

  4. Ajavõtuseinte pakkumised, edasise asjade käigu korraldus
  Otsus: saata katkised seinad remonti (transport, remondihind), laenutamine Soomest, pakkumiste võtmine (OMEGA), ladustamise raami tellimine, finantseerimise skeemi koostamine (liising + klubide osalus, hiljem järelmaksete võimalus vms). Täpsustada Toomas Tõnise käest regionaalsete toetuste võimalusi.

  5. Kohal algatatud küsimused – 28. augusti juubeli ettevalmistuse toimkonna moodustamine
  Otsus: Koostada toimkond ja esitada nädala jooksul elektroonseks kinnitamiseks. Juhatuse poolne koordinaator on Kaupo Meier.

  Koosoleku juhataja               Protokollija
  Evelyn Sepp                           Toomas Kleesment