Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • EUL juhatuse koosolek 4. veebruar 2010. a., kell 16:00 Riigikogu hoones

  Kohal: Evelyn Sepp, Andrus Ossip, Kaupo Meier ja Ants Põldsam ning peasekretär Toomas Kleesment ja peatreener Riho Aljand.
  Puudus: Janno Jürgenson (etteteatamisega)

  Päevakord ja otsused.

  1. EUL kontoplaani korrastamine
  Ülevaate andis Kaupo Meier. Tõdeti, et olemasolev kontoplaan on pikk ja ei võimalda selgelt jälgida tulusid ja kulusid.
  Otsus: Alustada 2010. aastat uue kontoplaaniga
  Otsus: Kaupo Meier, Riho Aljand ja Toomas Kleesment koostavad uue kontoplaani.

  2. 2009. aasta esialgne eelarve kokkuvõte
  Ülevaate andsid Toomas Kleesment ja Riho Aljand Otsus: edaspidi koostada võistluste tegelikud kulud.
  Otsus: täpsustada kutsekoolituse kulud-tulud ning kalendri projekti tulud

  3. 2010. a. eelarve projekt
  Eelarve projekti esitlesid Toomas Kleesment ja Riho Aljand Otsus: korrastada esitatud eelarve projekt.
  Otsus: lisada eelarve projekt protokolli juurde
  Otsus: Kutsekoolituse projekti teemat arutada järgmisel juhetuse koosolekul
  Otsus: II grupi võistluste puudujääk katta OM projekti vahenditest

  4. Stipendiumikonkursi kinnitamine
  Konkursi lõppemise tähtajaks olid laekunud 11 taotlust sportlase stipendiumile, 1 taotlus meisterujuja stipendiumile, 1 taotlus spordikohtuniku stipendiumile, 2 taotlust treeneri stipendiumile.
  Otsus: kinnitada järgmised I kvartali sportlaste stipendiumid: Jane Trepp 40.500 Martti Aljand 25.500 Triin Aljand 24.000 Kätlin Sepp 13.500 Vladimir Sidorkin 10.000 Martin Liivamägi 5.000 Tess Grossmann 2.000 Fred Karu 1.000
  Otsus: kinnitada järgmine meisterujuja stipendium: Nora Kutti 1.000
  Otsus: kinnitada järgmine treeneri stipendium: Tatjana Partõka 3.000
  Otsus: kinnitada järgmine spordikohtuniku stipendium: Mare Vierland 70.000: spordikohtuniku stipendium maksta välja osadena kvartaalselt alates II kvartalist.

  5. Kultuurkapitali taotlused
  20. veebruaril on II kvartali ürituste taotluste esitamise tähtaeg. a) koondise ÕTK Calellas (Hispaania) ? aprilli lõpp, mai algus b) Eesti-Soome maavõistlus ? mai c) G4S noortesarja finaal ? mai d) Triin Aljandi EM ettevalmistus Sloveenias ja Itaalias e) Vladimir Sidorkini EM ettevalmistus Lõuna-Aafrika Vabariigis f) toimetulekutoetused (Elvira Mikk, Sylvi Press, Peeter Hunt, Martti Soosaar, Eino Kirss, Viio Helm, Viktor Indrikson)
  Otsus: Taotlused (sh. eelarved) koostavad Riho Aljand (ÕTK-d) ja Toomas Kleesment (võistlused, veteranid)

  6. Ülevaade Audentese projektist
  Infot andis Riho Aljand

  7. Ülevaade koostööst TTÜ-ga
  Infot andis Riho Aljand

  8. Ujumine 100 üritusetega seotud info
  Jäi aja puudusel käsitlemata

  9. Ametijuhendid
  Jäi ajapuudusel käsitlemata

  10. Jooksvad küsimused
   10.1. Klubide väljaarvamine EUL liikmeskonnast
  Spordiklubi SK Gold ei ole tasunud liikmemaksu kahel viimasel aastal (2008, 2009). Vastavalt EUL põhikirja punktile 15 võib juhatuse ostusega sellise liige liidust välja arvata. Viimane kontakt klubi juhiga oli 17.02.2009, kus ta teatas, et tema klubi ei tegutse.
  Otsus: arvata Spordiklubi SK Gold liidust välja ning kanda maksmata liikmemaks summas 4.000 kuludesse. Tallinna Spordiklubi Tareke ei ole tasunud 2009. aasta liikmemaksu. Nimetatud klubi ei ole osalenud EUL töös (sh. võistlused) viimasel kahel aastal (2008, 2009). Klubile on saadetud ka vastav märgukiri, millele ei ole regeeritud.
  Otsus: arvata Tallinna Spordiklubi Tareke liidust välja ning kanda tasumata liikmemaks kuludesse.
  10.2. Võistluste kandmine kalendrisse.
  Otsus: kanda EUL võistluskalendrisse 21.-22.05.2010 Tartus toimuvad rahvusvahelised üliõpilaste SELLi spordimängud.

  Evelyn Sepp                                         Toomas Kleesment
  Koosoleku juhataja                            Protokollija