Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • EUL JUHATUSE KOOSOLEK
  2. oktoober 2007. a., kell 17:30 Nõmme ujula

  Kohal: Mare Vierland, Gunnar Tõnning, Sergei Mihhailov, Siiri Põlluveer ning Tõnu Meijel ja Toomas Kleesment.
  Puudus: Indrek Sei.

  Päevakord:

  1. IV kvratali stipendiumite kinnitamine´
  Avaldused vastavalt 6. septembril väljakuulutatud mitteriiklike stipendiumite konkursile on esitanud Aleksandr Baldin, Danil Haustov, Martin Liivamägi, Urmas Jaamul, Iris Olmre, Triin Aljand, Kristi Singi ja Marius Unt.
  Otsus:
  Määrata 2007. a. IV kvartali mitteriiklikud stipendiumid järgmiselt:
  Aleksandr Baldin 6.400,00; Danil Haustov 2.000,00; Martin Liivamägi 18.000,00; Urmas Jaamul 1.500,00; Iris Olmre 1.000,00; Triin Aljand 20.000,00;  Kristi Singi 8.000,00; Marius Unt 8.000,00
  Väljamaksed sooritada IV kvartali jooksul.
  Poolt 4 häält.

  2. Klubide väljaarvamine
  Spordiklubi R-swim, kes pole tasunud liikmemaksu kahe aasta jooksul.
  4. septembri koosolekul tegi juhatus otsuse saata kiri, et kui 30. septembriks pole makstud, siis alates 1. oktoobrist on klubi välja arvatud.
  Otsus: Arvata Spordiklubi R-swim EUL liikmeskonnast välja.
  Poolt 4 häält.

  3. Uute liikmete vastuvõtmine
  Avalduse ja kõik nõutud dokumendid on esitanud Viimsi Veeklubi.
  Otsus: Võtta Viimsi Veeklubi EUL liikmeks.
  Poolt 4 häält.

  4. Hooaja 2007/2008 Üldjuhendi kinnitamine
  Juhatus ei nõustunud treenerite kogu ettepanekuga anda meistrivõistluste juhendid välja 7 päeva jooksul peale treenerite sügisseminari.
  Avalikustada tuleb vaid võistluste programmid. Kuupäevad ja eeldatavad toimumiskohad on olemas hooaja võistluste kalendris.
  Parandusetega vastuvõetud 4 poolthäälega.

  5. Hilinenud võistluste esitamise trahvide kinnitamine
  Treenerite kogu ja selle juhatus on teinud ettepaneku trahvida klubisid, kes ei eista õigeaegselt oma võistlusi EUL võistluskalendrisse järgmiselt:
  1000.-             rahvusvaheline võistlus
  500.-               vabariiklik võistlus
  250.-               klubi võistlus
  Kinnitatud: 4 poolthäält.

  6. Hooaja 2007/2008 võistluskalendri kinnitamine
  Juhatusele on esitatud Vinnis treenerite sügisseminaril vastuvõetud projekt. Juhatus muutis vastavalt Sergei Mihhailovi ettepanekule Kohtla-Järve Linna lahtise meistrivõistluste toimumise aega, viies need oktoobrist detsembrisse.
  Teavitades hilinejaid trahvidest lisada trahvilaused võistlused kalendrisse.
  Kinnitatud: 4 poolthäält.

  7. Klubivahetuse kinnitamine
  Seoses õppimaasumisega Tallinnas soovib klubi vahetada Martin Merimaa, kelle endine klubi, Ujumise Spordiklubi ja uus klubi, TOPi Ujumisklubi on sellega nõus.
  Kinnitatud: 4 poolthäält.

  8. Eesti lühiraja meistrivõistlused
  Treenerite kogu on teinud ettepaneku korraldada 2007. a. Eesti lühiraja meistrivõistlused Tallinnas, Kalevi Veekeskuses.
  Kalevi Veekeskus on teinud oma pakkumise. Üldkoosolekul kinnitatud eelarves on ujula üüriks planeeritud 21.000.
  Sardimaksude tõstmine toob kuni 10.000 krooni lisaraha.
  Ettepanek: võtta puuduv osa eelarve reservist.
  Otsus: võtta puuduv osa reservist.
  Poolt 4 häält.

  9. Tiitlivõistluste normatiivid
  Treenerite kogu juhatus on teinud järjekordse ettepaneku muuta tiitlivõistlustele pääsemise normatiive.
  A1 (A = eelmise sama võistluse 16. koht eelujumistes, millele lisatud 1%), B4 (A ajale lisatud 4%).
  Põhjamaade juunioride MV ? A = eelmise aasta 4. koha aeg.
  Otsus: normatiivid kinnitatud alates käesolevast, 2007/2008 hooajast.
  Poolt 4 häält.

  10. Vanuseklasside muudatused
  Treenerite kogu juhatus on teinud ettepaneku muuta noormeeste vanuseklasse ning ka rekordite vanuseklasse.
  Selline muudatus viib meid ühtsesse Euroopas kehtivasse vanuseklasside süsteemi.
  Mehed juuniorid 17-18, noored 15-16, poisid 13-14
  Rekordid vastavalt:
  juunioride rekord 18 ja nooremad
  noorterekord 16 ja nooremad
  poiste tipptulemus 14 ja nooremad
  Otsus:
  Kinnitada esitatud noormeeste ja poiste vanuseklassid.
  17.-18. aastaste rekordite normatiiviks jäävad senised 15.-16. aastaste rekordid.
  17.-18. aastaste rekordeid hakatakse fikseerima alates 01.01.2008 ujutud tulemuste järgi.
  Nimetada ?poiste rekord? umber ?poiste tipptulemuseks?.
  Poolt 4 häält.
  Ettepanek noortespordirahade komisjonile: arvestada poiste tipptulemust rahatabelis, kuid väiksema hinnaga kui juunioride – ja noorte rekordid.

  11. Informatiivsed küsimused
           LEN-i tehnilise komitee aastaistung Tallinnas.
  Toimub 15.-18. mai 2008. Külalisi ca. 20. EUL ülesanne on pakkuda kahel õhtul lõunasöök, tasuda kahel päeval a 5 tundi konverentsiruumide eest ning teha üks väljasõit vabariiki. Eeldatav maksumus 65.000 krooni.
           Elektroonika ja EUL eelarve reserv.
  Elektroonika läheb maksma 276.000 krooni. HMN eraldab meile 200.000.
  Otsus: võtta puuduv osa eelarve reservist. Poolt 4 häält.
           Ujumise aastakalender 2008 on läinud trükki. EUL müüb hinnaga 50 krooni tükk.
           Läbirääkimised edaspidisest koostööst Tallinkiga.
           A-normatiivi täitmise puhul tiitlivõistlusel, arutab juhatus klubidele tagasimakseid pärast võistluse toimumist vastavalt konkreetse võistluse eelarve võimalustele, kuid mitte rohkem kui 50% ulatuses.
           Sergei Mihhailovi ettepanek: korraldada 2007. a. Eesti noorte meistrivõistlused Sillamäel. Esitada vastav palve läbivaatamiseks treenerite kogu juhatusele.

  Koosoleku juhataja                                                              Gunnar Tõnning

  Protokollija                                                                             Toomas Kleesment

  Järgmine koosolek toimub 13. november 2007. a.