Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • EUL juhatuse koosolek

  2. aprill 2008. a., kell 16:00 Riigikogu hoones

  Kohal: Evelyn Sepp, Andrus Ossip, Kaupo Meier, Janno Jürgenson ja Ants Põldsam ning peasekretär Toomas Kleesment ja peatreener Riho Aljand.

  PÄEVAKORD

  1. Avaveeujumiste sarja korraldus ja koostöö
  Otsus: Määrata Kaupo Meier projekti koordineerijaks, kuulutada välja konkurss projektijuhi kohale tähtajaga 22. aprill 2009. a. (teade kodulehele), nimetus (Eesti avaveeujumise karikasari), korraldada 3+1 etappi ja alustada läbirääkimisi Väikese Väina ujumise ja ida-viru avaveeujumise lülitamiseks karikasarja. Tähtaeg 23. aprill.

  2. Arvete viseerimine finantsjärelvalve parandamiseks.
  Otsus: Kõikide maksmisele minevate arvete puhul kohustada peasekretäri kooskõlastama (viseerima) eelnevalt arved ujumisliidu presidendiga.

  3. Info pangakontode monitooringuks

  4. Revisjoni aruande järelarutelu
  Otsus: Raamatupidajal teha kokkuvõte töötajatele liigselt väljamakstud lähetusrahadest ning kohustada töötajaid liigselt väljamakstud hüvitis tagastama. Tähtaeg järgmine nädal.

  5. Sõiduhüvitise kord ? 1,5 krooni
  Otsus: kinnitada 2009. a. lähetuste puhul isikliku auto kasutamisel kompensatsiooniks 1,5 krooni kilomeeteri kohta.

  6. Info kohtumisest EKJL presidendiga

  7. Peasekretäri ja peatreeneri töölepingud.
  Otsus: saata juhatuse liikmetele e-posti teel läbivaatamiseks ning omapoolsete paranduste ja täienduste esitamiseks. Arutelu 23. aprill.

  8. Peasekretäri ja peatreeneri ametijuhendid
  Otsus: saata juhatuse liikmetele e-posti teel läbivaatamiseks ning omapoolsete paranduste ja täienduste esitamiseks. Arutelu 23. aprill.

  9. Protokollide viseerimise kord
  Otsus: igale koosolekule järgneva kahe tööpäeva jooskul peasekretäril esitada koosoleku protokoll kõikidele juhatuse liikmetele ülevaatamiseks ning juhatuse liikmetel esitada vajadusel ettepanekud ja märkused kolme tööpäeva jooskul. Igal jägmisel koosolekul allkirjastatakse eelmise koosoleku protokoll. Peasekretäril ühe nädala jooskul koosoleku otsused üles panna koduleheküljele.

  10. Juhatuse otsuste monitooringu sisseseamine
  Otsus: peasekretäril koostada ja võtta pidevale järgimisele juhatuse otsuste tabel, sh. vastutaja, tähtaeg ja seis.

  Muud küsimused
  – FINA kongress, Rooma MM-i raames.

  Järgmine koosolek 23. aprill 2009. a. kell 16:00.

  Koosoleku juhataja                           Protokollija

  Evelyn Sepp                                     Toomas Kleesment