Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 •  

  Eesti Ujumisliidu juhatuse erakorraline koosolek
  22.-27. september 2005. a., e-posti teel

  Osalesid: Indrek Sei, Siiri Põlluveer, Mare Vierland ja Aldo Suurväli.
  Ei osalenud: Rein Jalak

  Päevakord:
  1.
  Üldjuhend 2005/ 2006 kinnitamine

  Üldjuhend 2005/ 2006
  Vastavalt EUL juhatuse otsusele 13. septembril kogunes üldjuhendi töögrupp koosseisus Aldo Suurväli, Tõnu Meijel ja Toomas Kleesment 20. septembril, et teha üldjuhendisse parandusi ja täiendusi.
  Täienduste ja parandustega üldjuhend esitati treenerite kogu juhatusele tutvumiseks 21. septembril ja EUL juhatusele kinnitamiseks 22. septembril.
  Treenerite kogu juhatuse poolt ei ole tänaseks, 28. septembriks tulnud ühtegi märkust ega parandust.
  Täpsustavaid küsimusi esitasid EUL juhatuse liikmed Siiri Põlluveer ja Mare Vierland.
  Üldjuhendi kinnitamise poolt on andnud oma hääle 4 juhatuse liiget, 1 juhatuse liige hääletamisel ei osalenud (R. Jalak).
  Juhatus otsustas kinnitada eelpool nimetatud komisjoni poolt ettevalmistatud Üldjuhend hooajaks 2005/ 2006 ja teha see liikmetele teatavaks.

  Indrek Sei

  Aldo Suurväli

  Siiri Põlluveer

  Mare Vierland

  Protokollija                                   /T. Kleesment/