Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • EESTI UJUMISLIIDU JUHATUSE e-KOOSOLEK
  12. detsember 2011. a.

  Osalesid: Evelyn Sepp, Andrus Ossip, Kaupo Meier, Karol Kovanen, Ants Põldsam, Janno Jürgenson

  Päevakord:

  1. Muudatused võistluste üldjuhendis.

  Otsus: Välismaal treenivate sportlastele Eesti meistrivõistlustel osalemise võimaldamiseks muuta võistluste üldjuhendit järgmiselt (punases kirjas):

  § IV      MEISTRIVÕISTLUSTEST OSAVÕTUÕIGUS JA TINGIMUSED

  1.     Meistrivõistlustel on õigus osaleda kõikidel Eesti kodanikel või alalist elamisluba omavatel kodakondsuseta isikutel, kes vastavad EUL poolt määratud osavõtutingimustele.

  2.         Osavõtutingimused on:
  a) ajalise normatiivi täitmine (v. a. meisterujumine ja avaveeujumine),
  b) EULi litsentsi olemasolu,
  c) vanuseklassi kuulumine,
  d) määrustepärane ülesandmine,
  e) stardimaksu tasumine.

  3.            Võistlustel osalemise ajalised normatiivid kinnitab EUL juhatus.

  4.         a) Täidetud ajalise normatiivi kehtivus on 1 aasta (k.a. eelmisel samaväärsel võistlusel saavutatud tulemus). Ajalise normatiivi täitmine annab õiguse osaleda ainult sellel alal, millel ajaline normatiiv on täidetud.

  b) Välismaal treenivatele sportlastele kes on viimase hooaja jooksul täitnud rahvusvahelise tiitlivõistluse osavõtunormi, ei rakendata punkti 2 a) ja sellest tulenevat piirangut alade valikul.

  c) Sportlased, kelle puhul ei rakendata punktis 4 b) tulenevat ajalise normatiivi täitmise kohustust, ei saa valida selliseid võistlusalasid rohkem kui kuni 2 võistlusosa kohta.

  Lisaks muuta võistluse juhendit lisades lõige:

  Sportlased, kelle puhul rakendatakse erandit üldjuhendi punktist 4 b) tulenevalt, paigutatakse vahetusse järgides põhimõtteid:
  – arvestatakse tulemust, mis on vanem kui 12 kuud;
  – arvestatakse tulemust, mis on ujutud pikema distantsi sees;
  Kahe eelneva puudumisel paigutub tugevamasse vahetusse, kuid mitte ajalises järjestuses kohtadele 1-4 (ehk 8 raja puhul ei saa paigutuda radadele 3-6, 6 raja puhul radadele 2-5)

  Vastava otsuse tegemise õigus on EUL sekretariaadil pärast sportlaste ülesandmist.