Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • EUL ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
  29. märts 2008. a., Nõmme ujula, algusega kell 13:00.

  Tõnu Meijel tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Indre Sei.
  Poolt 21 häält.
  Otsus: koosoleku juhatajaks valiti Indrek Sei.

  Gunnar Tõnning tegi ettepaneku valida koosoleku protokollijaks Toomas Kleesment.
  Poolt 23 häält.
  Otsus: koosoleku protokollijaks valiti Toomas Kleesment.

  Gunnar Tõnning tegi ettepaneku valida häältelugejaks Tõnu Meijel.
  Poolt 23 häält.
  Otsus: häältelugejaks valiti Tõnu Meijel.

  Indrek Sei tegi ettepanek kinnitada esitatud päevakord
  Poolt 25 häält.
  Otsus: esitatud päevakord on kinnitatud.

  Päevakord:

  1.       EUL 2007. aasta tegevus- ja majandusaruanne
  Indrek Sei luges ette 2007. a. tegevusaruande.
  Toomas Kleesment esitas 2007. a. majandusaruande koos täpsustavate kommentaaridega.

  2.       Revisjonikomisjoni aruanne
  Revisjonikomisjoni liige Kaja Aljand luges ette revisjonikomisjoni aruande.

  3.       Küsimused ja aruannete kinnitamine
  Riho Aljand esitas küsimuse litsentsitasu ja aastaraamatu sidumise ning aastaraamatu väljaandmise mõtekusest paberkandjal? Kas arengukava on tehtud? Mis on selle aasta sisu? Vastas Indrek Sei.
  Kuidas on kulgenud projekt Eesti Ujumine 100? Vastas Indrek Sei
  Janno Jürgenson: Mis põhjustel on OM projekt miinustes? Vastas Tõnu Meijel.
  Sergei Mihhailov: kui suured olid vanemtreenri kulud laagrites ja võistlustel osalemiseks 2007. a. Vastas Tõnu Meijel.
  Koosoleku juhataja tegi ettepaneku kinnitada esitatud majandusaasta tegevus- ja finantsaruande kinnitamine: poolt 26.
  Otsus: 2007. majandusaasta tegevus- ja finantsaruanne on kinnitatud.
  Koosoleku juhataja tegi ettepaneku kinnitada revisjonikimisjoni aruanne: poolt 26.
  Otsus: revisjonikomisjoni aruanne on kinntatud.

  4.       2008. aasta tegevuskava kinnitamine
  Indrek Sei esitles Eesti Ujumisliidu 2008. a. tegevuskava.
  Koosoleku juhataja tegi ettepaneku kinnitada esitatud 2008. a. tegevuskava: poolt 26.

  5.       2008. aasta eelarve kinnitamine
  Riho Aljand tegi ettepaneku käsitleda punkte 5 ja 6 koos.
  Heidi Kaasik tegi ettepaneku leida siiski eelarves mingi summa ka noorte MM-i finantseerimiseks. Ettepanek ei leidnud edasist arutelu.
  Riho Aljand tegi ettepaneku lisada 2008. a. eelarves projekti Eesti Ujumine 100 reale ka eelmisel aastal kulutamata vahendid.
  Urmas Jaamul: ettepanek juhatusel koostada Eesti Ujumine 100 tegevusplaan ja arvestada sellele vastavalt võimalikud kululiigid.
  Kaja Haljaste tegi ettepaneku tõsta litsentsimaksu 50 krooni võrra, v.a. noortesarjas osalejad.
  Riho Aljand tegi ettepaneku jätta siiski ka noored sisse ning teha raamat atraktiivsem, koos piltide ja artiklitega.
  Gunnar Tõnning esitas juhatuse poolse ettepaneku tõsta uuest 2008/2009 hooajast litsentsitasud noortesari/ veteranid 10 Eurot (150), noored/ juuniorid 20 Eurot (300) täiskasvanud 25 Eurot (400).
  Riho Aljand päsris aru, kas juhatusel on nägemus, kuhu võimalikud litsentsimaksudest laekuvad summad suunata. Vastas G. Tõnning.
  Heidi Kaasik tegi ettepaneku kinnitada kõikidele võrdsed litsentsimaksud ? 200 krooni (sisaldab aastaraamatut).
  Viive Nõu tegi ettepaneku diferentseerimise poolt ning määrata meistrujujatele litsentsitasuks 150 krooni.
  Sergei Mihhailov arvas, et selline tõstmine pole hea ning tegi ettepaneku diferentseeritud litsentsimaksudena 50, 100, 150 krooni.
  Urmas Jaamul pooldas tõstetavate litsentsimaksude arvel aastaraamatu sisukamaks muutmist.
  Heidi Kaasik: kas litsents sisladab ka aastaraamatut?
  Koosoleku juhataja pani H. Kaasiku esitatud küsimuse hääletusele: poolt 18, vastu 7, erapooletuid 1.
  Otsus: hooaja litsentsimaks sisaldab ka aastaraamatut ehk iga litsentsimaksja saab tasuta aastaraamatu.
  Gunnar Tõnning: kas kehtestada diferentseeritud litsentsimaks või kõigile ühtne?
  Koosoleku juhataja pani küsimuse hääletusele: poolt 13, vastu 13.
  Kuna küsimus ei leidnud lahendust, tegi koosoleku juhataja ettepaneku 15 minutiliseks vaheajaks.
  Peale vaheaega pani koosoleku juhataja sama küsimuse uuesti hääletusele:
  Diferentseeritud litsentsitasud ? poolt 11.
  Ühtne litsentsitasu ? 17 poolt.
  Litsentsitasude suurustena pani koosoleku jujataja hääletusele kolm ettepanekut:
  a)      200 krooni ? 11 poolt
  b)      150 krooni ? 15 poolt
  c)      300 krooni ? 2 poolt
  Otsus: alates 2008/2009 hooajast kehtib kõigile spotlastele ühtne 150 kroonine litsentsimaks.
  Arvestades eelnevaid parandusi sh. Eesti Ujumine 100 fondi kasvatamist kulutamata vahendite mahus ning liikme- ja litsentsimaksud, tegi koosoleku juhataja ettepaneku kinnitada 2008. a. eelarve, mille poolt hääletas 28 liiget või volitusega liikme esindajat.
  Otsus: 2008. aasta eelarve on kinnitatud tuludega 5,727 miljonit krooni ja kuludega 5,727 miljonit krooni.

  6.       2009. aasta liikme- ja hooaja 2008/2009 litsentsimaksude kinnitamine
  Gunnar Tõnning tegi ettepanuku jätta 2009. aasta liikmemaksud senisele tasemele ehk 2.000 krooni suuruseks. Teisi ettepanekuid ei esitatud.
  Koosoleku juhataja pani G. Tõnningu poolt esitatud ettepaneku hääletusele: poolt 28.
  Otsus: 2009. a. liikmemaks on kõikidele klubidele 2.000 krooni.
  Litsentsimaksude osas tehti otsus eelmises punktis.

  7.       Sõnavõtud
  Sõna võttis Tõnu Meijel, kes esitas ülevaate OM projekti tegemistest ja plaanidest.
  Juhatuse liige, UK Aktiiv esindaja Sergei Mihhailov leidis mitmes episoodis OM ettevalmistusprojekti vahendite põhjendamatut kulutamist, sh. peatreeneri osalemised mitmetel õppe-treening-kogunemistel. Samuti leidis ta, et peatreeneri poolt ujujatele koondise varustuse jaotamise põhimõtted ei ole kõigile selged.
  Indrek Sei rääkis EUL ja Arena vahelisest lepingust ja selle jätkamise vajadusest. Samuti tutvustas ta kavandatavat koostöölepingut Rademariga, millega kaasnevad EUL liikmesklubidele soodustused Arena varustuse ostmisel.

  Koosoleku juhataja: Indrek Sei

  Koosoleku protokollija: Toomas Kleesment