Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • EESTI UJUMISLIIDU ÜLDKOOSOLEK
  28. märts 2009. a., kell 12:00 Vabaduse pst 156

  Kohal 24 liiget (neist 9 volituse alusel)

  Koosoleku juhataja? Evelyn Sepp
  Protokollija? Marika Tikkerbär
  Häältelugemise komisjon? Janno Jürgenson

  Koosoleku juhataja esitas kinnitamiseks järgmise päevakorra:

  1.EUL 2008. aasta tegevus- ja majandusaruanne
  2. Revisjonikomisjoni aruanne
  3. Küsimused ja aruannete kinnitamine
  4. EUL arengukava 2009-2014 esitlus
  5. 2009. aasta tegevuskava kinnitamine
  6. 2009. aasta eelarve kinnitamine
  7. 2010. aasta liikme- ja hooaja 2009/2010 litsentsimaksude kinnitamine
  8. Juhatuse koosseisust
  9. Revisjonikomisjoni liikmete valimine
  10. Sõnavõtud

  Poolt 24 häält

  1. EUL 2008. a. tegvus- ja majandusaruande esitas peasekretär Toomas Kleesment.

  2. Revisjonikomisjoni aruande esitas Kaja Aljand.

  3. Siiri Põlluveer tundis huvi, kas ujumisliidu võlgnikega on võlgadest ja maksmise tähtaegadest räägitud. Toomas Kleesment vastas jaatavalt.
  Koosoleku juhataja tegi ettepaneku esitatud aruanded kinnitada.
  Poolt 23 häält.

  4. EUL president Evelyn Sepp esitles EUL arengukava aastateks 2009-2014.
  Evelyn Sepp leidis, et sellest dokumendist võiks saada reaalne planeerimise dokument ja tugi igapäevaseks tööks.
  Tõnu Meijel märkis ära juhatuse tehtud suurt tööd ning tegi ettepaneku lisada eesmärkidesse ambitsioonikam eesmärk OM-il, nt. sportlaste arv finaalis ja/või poolfinaalis ja/või teateujumine finaalis. Arengukavas oleks hea näha ka püüdu luua vabariiklik treeningkeskus.
  Evelyn Sepp leidis, et ettapenkud on olulised ning treeningkeskuse loomine aitaks kaasa kehvades tingimustes treenivaid sportlasi.
  Anne Tohver tegi märkuse 2008. a. Eesti noorte meistrivõistluste läbiviimise kohta, mis ei propageeri mingilgi viisil ujumist, kui võistlejad, treenerid ja lapsevanemad peavad püsti seisma.
  Evelyn Sepp tegi ettepaneku, et vajalikud istumisvõiamlused peab muretsema võistluste läbiviia.

  5. Koosoleku juhataja Evelyn Sepp esitles EUL tegevuskava 2009. aastaks.
  Evelyn Sepp rõhutas, et väga olulised olid kohtumised klubide esindajatega üle Eesti.
  Koosoleku juhataja ei pea vajalikuks kirjeldada tegevuskavas loomulike asju nagu oslamist erinevatel võistlustel, kohtumisi klubide esindajatega jne.
  Eesti ujumine 100 puhul soovib ta, et see ei piirduks ühe üritusega, vaid kestaks aasta läbi läbi erinevate ettevõtmiste. Oluliseks pidas ta tühjade aukude täitmist Eesti ujumise ajaloos ja inimeste mälestustes. Mõttes on telefilmi ja dok. Filmi valmistamine, ka ajalooraamatu väljaandmine. Need projektid peaksid reliseeruma Kultuurkapitali ja Hasartmängumaksu nõukogu eraldiste toel, mis küll leiavad pidevat kärpimist.
  Kahetsusega tuleb märkida, et omavalitsustel ei ole kohustust toetada klubisid ning omavalitsustega kohtumistel soovime näidata, et oleme olemas.
  Toivo Viilepil esitas küsimused propaganda kohta. Kas Eesti vaataja näeb suvist MM-I ja kas ei võiks Eesti MV ja Eesti-Soomet teles näidata. Eelmisel aastal ei saanud Eesti-Soome maavõistlust vaatama minna, sest Kalev SPA pilet kallis ja ei ole ka kuhu panna üleriided ja kus ujula ääres olla. Sellised kohad ei kutsu rahvast vaatama.
  Evelyn Sepp vastas, et on mõeldud kanda üle aasta lõpus toimuv lühiraja EM, kus meie sportlastel on suuremad väljavaated kõrgetele kohtadele. Eesti siseste võistluste kajastamisega on asi keerulisem. Kommertskanalid nädalavahetusel uudiseid ei tooda ning kui kanalil ei ole erahuvisid, siis asi ei toimi.
  Telekanalite tööst ja põhimõtetest spordi kajastamisel andis lühiülevaate Ants Põldsam.
  Tõnu Meijel tegi ettepaneku, et treenerite sügisseminari ei korraldataks samal ajal kui toimub Soomes väga heal tasemel treenerite seminar, kuhu on alati kutsustud ka meie treenereid.
  Koosoleku juhataja esitas esitletud tegevuskava kinnitamiseks.
  Poolt 24 häält.

  6. Peasekretär Toomas Kleesment ja peatreener Riho Aljand esitlesid EUL 2009. aasta eelarvet.
  Mare Vierland tegi ettepanku panna kokku Eesti lühiraja meistrivõistlused ja Eesti noorte lühiraja meistrivõistlused, läbi mille tekib kokkuhoid.
  Kuna Baltimaade meistrivõistlused on juba toimunud, siis tegi Toomas Kleesment ettepanku eelarvesse kirjutada juba reaalselt kulunud summa, millega saab reservi panna 20.000 krooni.
  Koosoleku juhataja pani mõlemad ettepanekud hääletusele ja eelarve koos parandustega kinnitamisele.
  Poolt 24 häält.

  7. Toomas Kleesment tegi ettepanku jätta liikme- ja litsentsimaksud muutmata ehk liikmemaks 2.000 krooni ja litsentsimaks 150 krooni.
  Koosoleku juhataja pani tehtud ettepaneku hääletusele.
  Poolt 24 häält.

  8. Juhatuse koosseisust rääkis juhatuse liige Andrus Ossip, kes leidis, et 5-liikmeline juhatus on hästi tööle läinud. Valdkonniti on juhatuse liikmete vahel jaotus tehtud ning on jõutud järeldusele, et ei nähta hetkel kandidaate, kes oluliselt annaks mifagi juhatuse tegemistele juurde. Andrus Ossip tegi ettepaneku jätta juhatuse liige 5-liikmeliseks.
  Mare Vierland ütles oma sõnavõtus, et ujumisliidu kodulehekülg ei kajasta, kes juhatuse liikmetest mille eest vastutab või mida koordineerib. Ta soovis teada, kes 5-liikmelisest juhatusest seisab hea noortespordi eest. Näiteks noortesarja läänetsooni III etapil puudub veel juhend ja korraldaja.
  Andrus Ossip leidis, et väga olulisteks dokumentideks on arengukava ja aastane tegevuskava, mis on aluseks valdkondade jagamise.
  Evelyn Sepp ütles, et suures plaanis on valdkonnad juhatuse liikmete vahel jaotatud järgmiselt: Evelyn Sepp ? avalikud suhted, Janno Jürgenson ? sport, Ants Põldsam ? televisioon, Andrus Ossip ja Kaupo Meier ? juriidilised küsimused.
  Riho Aljand teatas, et kõne all olnud noortesarja etapi võttis enda peale SK Garant.
  Tõnu Meijel tundis huvi, et kuidas peaks toimima, kui on juhatusele küsimusi. Tema 6. veebruari kirjale pole ta vastust saanud.
  Koosoleku juhataja pani hääletusele tehtud ettepaneku, et juhatus jätkab 5-liikmelisena.
  Poolt 24 häält.

  9. Kuna revisjonikomisjoni liikmete volituste aeg on läbi, tuleb valida uued liikmed.
  Riho Aljand tegi ettepaneku valida komisjoni liikmeteks Triin Jürisoo, Mai Laas ja Aivi Kulla, kes kõik on andnud ka vastava nõusoleku.
  Koosoleku juhataja pani hääletusele esitatud nimekirja.
  Poolt 24 häält.

  10. Liikmed sõnavõttudeks ei registreerinud.

  Evelyn Sepp soovis EUL juhatuse nimel anda üle tänuavaldused eelmisele peatreenerile Tõnu Meijelile, kutsekomisjoni juhile Kaja Haljastele ja pikaajalise töö eest referiina Tiit-Urmas Reiterile.

  30 minutilise motivatsiooni loenguga esines endine tuntud tippujuja Argo Tammemäe.

  Koosoleku juhataja:Evelyn Sepp

  Protokollija: Marika Tikkerbär