Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • MTÜ EESTI UJUMISLIIDU ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
  25. märts 2012. a. algusega kell 13:00, lõpp kell 15:01. Koosoleku toimumise koht: Vabaduse pst. 156, Tallinn

  EUL president Evelyn Sepp avas tervituskõnega koosoleku ning tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks juhatuse liige Kaupo Meier, protokollijaks Marika Tikkerbär ning häältelugejaks Tõnu Meijel.

  Hääletustulemused: Poolt 24 häält.

  Koosoleku juhataja nentis, et 39 liikmest on kohal 24 hääleõigusliku liikmesorganisatsioonide esindajat, kellest 8 volitustega ehk üldkoosolek on otsustusvõimeline.

  Koosoleku juhataja esitas koosolekule kinnitamiseks järgmise päevakorra:

  1. EUL 2011. aasta tegevus- ja majandusaruanne
  2. Revisjonikomisjoni aruanne
  3. Küsimused ja aruannete kinnitamine
  4. 2012. aasta tegevuskava kinnitamine
  5. 2012. aasta eelarve kinnitamine
  6. 2013. aasta liikme- ja hooaja 2012/2013 litsentsimaksude kinnitamine
  7. Sõnavõtud

  Hääletustulemused: Poolt 24 häält.

  1. EUL 2011. aasta tegevus- ja majandusaruanne
  Tegevusaruande luges ette peasekretär Toomas Kleesment.
  Tegevusaruende kohat esitas küsimusi Tõnu Meijel ? kas on dünaamikat litsenseeritud ujujate koha pealt, millised on uued toetajad, miks ei ole toimunud ühtegi pressikonvernetsi meediale, misk ei ilmunud kalendrit
  Vastuseid andisd Toomas Kleesment ja Evelyn Sepp.
  T. Kleesment: litsenteeritud ujujate arv võrreldes 2012. aastaga näitas 2011. aastal väikest tõusutrendi.
  E. Sepp: Pressikonverentsiks peab olema hea põhjus. Tänapäeval on info kättesaadav palju efektiivsemelt muudel viisidel. Eesti ujumine oli eelmisel aastal meedias hästi kajastatud. Kõik võistluste tulemused on kiiresti kättesaadavad. Uudiseid kajastab EUL koheselt oma kodulehel ja edastab selle ka meediale.
  Toetajatest on lisandunud EuroPark Eesti OÜ.
  Kalender jäi tegemata rahaliste vahendite puudumisel. Üritame selle välja anda olümpiatsükli lõppedes.

  Majandusaasta aruannet esitlesid Toomas Kleesment ja peatreener Riho Aljand.
  Ain Kaasik esitas täpsustava küsimuse OM EVP muude kulude kohta.
  R. Aljand: see sisaldab muu hulgas näiteks ühistreeninguid, spordimesitsiinilist teenidust, Filipp Provorkovile tehtud kulutusi EUL teoataja PKL vahenditest.
  Mare Vierland palus täpsustada, mille pealt arvestatakse amortisatsiooni.
  T. Kleesment: Meil on põhivahendina üleval pöördeseina, mille pealt amortisoatsiooni arvetatakse.

  2. Revisjonikomisjoni aruanne
  Triin Jürisoo, Mai Laasi ja Aivi Kulla koostatud revisjonikomisjoni aruenade luges ette peatreener Riho Aljand.

  3. Küsimused ja aruannete kinnitamine
  Tõnu Meijel tundis muret, et ei toimu koondise ühislaagreid ning ei tehta võistluste- ja hooajajärgseid analüüse, Balti maavõsitlusel tuli kaotus, rahalisi vahendied kulutatakse 48% ulatuse välismaal treenivate sportlaste peale ja 20% ulatuses kodumaal treenivate peale.
  R. Aljand: raha läheb sinna, kus meie paremad harjutavad, samuti ei vastandaks erinevates kohtades harjutavaid sportlasi. Kulutused on tehtud arvestades taset. Ühislaagrid on tõepoolest valus punkt ? sportlastel on erinevad treenerid ja erinevad plaanid.
  Irina Dunets tõstatas üles küsimuse, et treenides last peame kasvatama ka lapsevanemat. Tihti seavad lapsevanemad prioriteediks õppimise, mille läbi sportlased kaduma lähevad.
  Tõnu Meijel tõi konkreetsed numbrid ? 2007. aastal noortesarja vanema vanuseklassi võitjatest ei võistelnud nelja aasta pärast enam ükski tüdruk ja poiste 11-st võitjast oli ujumise juures veel vaid 2.

  Koosoleku juhataja tegi koosolekule ettepaneku kinnitada tegevus- ja majandusaruanne ning revisjoniaruanne.

  Hääletustulemused: Poolt 23 häält.

  4. 2012. aasta tegevuskava kinnitamine
  Evelyn Sepp tutvustas alanud aastal tehtavaid samme ja selgitas nende sisu.
  Koosoleku juhataja tegi koosolekule ettepaneku kinnitada esitatud 2012. aasta tegevuskava.

  Hääletustulemused: Poolt 24 häält.

  5. 2012. aasta eelarve kinnitamine
  Eelarvet tutvustasid Toomas Kleesment ja Riho Aljand.
  Koosoleku juhataja tegi koosolekule ettepaneku kinnitada esitatud 2012. aasta eelarve tuludega 382.317,51 eurot ja kuludega 382.240,66 eurot.

  Hääletustulemused: Poolt 24 häält.

  6. 2013. aasta liikme- ja hooaja 2012/2013 litsentsimaksude kinnitamine
  Toomas Kleesment tegi ettepaneku jätta liikme- ja litsntsimaksud muutmata ehk liikmemaks 130 eurot ja litsentsimaks 10 eurot.

  Hääletustulemused: Poolt 24 häält.

  7. Sõnavõtud
  Sõnavõttudeks registreerunid ei olnud.

  Koosoleku juhataja Kaupo Meier tänas koosolekul osaleid koostöö eest.

  Koosoleku juhataja: Kaupo Meier

  Koosoleku protokollija: Marika Tikkerbär