Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • MTÜ EESTI UJUMISLIIDU ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
  20. märts 2011. a. algusega kell 13:00, lõpp kell 14:50.
  Koosoleku toimumise koht: Vabaduse pst. 156, Tallinn

  EUL president Evelyn Sepp avas tervituskõnega koosoleku ning tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks juhatuse liige Kaupo Meier, protokollijaks Marika Tikkerbär ning häältelugejaks Tõnu Meijel.

  Hääletustulemused: Poolt 21 häält.

  Koosoleku juhataja nentis, et 37 liikmest on kohal 21 hääleõigusliku liikmesorganisatsioonide esindajat, kellest 6 volitustega ehk üldkoosolek on otsustusvõimeline.

  Koosoleku juhataja tegi üldkoosolekule ettepaneku tõsta liikmetele saadetud päevakorras punkt 6. ette poole päevakorra punktist 5., kuna päevakorra punkt 6. käsitleb liikme- ja litsntsimakse, mis on seotud päevakorra punktiga 6., mis käsitleb eelarvet ning esitas kinnitamiseks järgmise päevakorra:

  1. EUL 2010. aasta tegevus- ja majandusaruanne
  2. Revisjonikomisjoni aruanne
  3. Küsimused ja aruannete kinnitamine
  4. 2011. aasta tegevuskava kinnitamine
  5. 2012. aasta liikme- ja hooaja 2011/2012 litsentsimaksude kinnitamine
  6. 2011. aasta eelarve kinnitamine
  7. Juhatuse koosseisust
  8. Sõnavõtud

  Hääletustulemused: Poolt 21 häält.

  1. EUL president Evelyn Sepp tutvustas EUL 2010. aasta tegevusaruannet. Peasekretär Toomas Kleesment esitles 2010. aasta majandusaruannet. Olümpiaprojekti finantsaruannet tutvustas peatreener Riho Aljand.

  2. Triin Jürisoo, Mai Laasi ja Aivi Kulla koostatud revisjonikomisjoni arunede luges ette peatreener Riho Aljand.

  3. Tõnu Meijel esitas aruannete kohta küsimusi ? milline oli Eesti ujumise juubeli tähistamise tulem, kas ujumisliidul on kohustusi, milliseks kujunes kalendriprojekti tulem.

  Toomas Kleesmenti sõnul jäi Eesti ujumise juubeliüritus miinustesse, kohustused on kirjas nii majandusaasta aruandes kui ka kinnitamist vajavas 2011. aasta eelarves ning kalendriprojekt teenis kasumit.

  Koosoleku juhataja tegi ettepaneku kinnitada EUL 2010. aasta tegevus- ja majandusaruanded.
  Hääletustulemused: Poolt 21 häält.

  Koosoleku juhataja tegi ettepaneku kinnitada revisjonikomisjoni aruanne.
  Hääletustulemused: Poolt 21 häält.

  4. Evelyn Sepp esitles 2011. aasta tegevuskava.
  Türi Ujumisklubi esindaja Ott Männa tundis muret Türil valitseva olukorra üle. Pärnu UK Raba esindaja soovis teada, mil viisil saab ujumisliit kaasa aidata koolikohustusliku ujumise mahu olulisele kasvule.
  Evelyn Sepp´a sõnul saab alaliit selles probleemis kaasa aidata probleemi teadvustamisega, sest senine maht ei ole piisav ujumisoskuse omandamiseks.
  Keila Swimclubi esindaja Tõnu Meijel arvas, et tuleks parendada elektroonilist ajavõtu süsteemi, leida võimalused minna üle uuele tarkvara süsteemile, mis aitaks kaasa ka edetabelite kaasaegsamel koostamisele, pöörata tegevuses rohkem tähelepanu Vana- Mustamäe basseinikompleksi kaasajastamisele tippujumiseks ning tegeleda komplekti stardipukkide hankimisega .
  Evelyn Sepp nentis, et uued 16 OMEGA pöördeseina on tellitud, kuid iga suurem ujumiskeskus (ujula) peaks hoolitsema selle eest, et neil oleksid omad pöördeseinad. See pikendaks nende vajalike tehniliste vahendite eluiga.
  Vana-Mustamäe ujula projekti tuleb kindlasti jätkata. See pikendaks selle baasi kaustust paari kuu võrra. Investeeringud ei ole liiga suured.
  MTÜ SPA Viimsi Tervis esindaja Enn Lepik tänas juhatust Eesti ujumisspordi 100-nda juubeliürituse korraldamise eest ning soovis, et seal tehtud fotod jõuaksid ka Eesti Ujumisliidu kodulehele ning , et iga pildi all oleks ka nimed, kes pildil. Siinkohal nõustus ta olema abiks inimeste tuvastamisel.

  Koosoleku juhataja tegi ettepaneku kinnitada esitatud 2011. a. tegevuskava.
  Hääletustulemused: Poolt 21 häält.

  5. Peasekretär Toomas Kleesment tegi liikme- ja litsentsimaksude osas ettepaneku jätta need suurusjärgus samas, kuid ümardades täis eurodeks ehk 2012. aasta liikmemaksuks kujuneks 130 eurot ja 2011/2012 hooaja litsentsimaksuks 10 eurot.

  Koosoleku juhataja tegi ettepanku kinnitada liikme- ja litsentsimaksud esitatud suurustes.
  Hääletustulemused: Poolt 20 häält, erapooletu 1.

  6. Peasekretär Toomas Kleesment tutvustas 2011. aasta eelarve projekti.
  Suurem kulu on tavapärasest Eesti-Soome maavõistluse korraldamisel, sest võistlus muutub kolmeosaliseks ning seetõttu tooba kaasa suuremad majutus- ja toitlustuskulud.
  Kaja Haljaste leidis, et Eesti noortemeistrivõistluste ja Noortesarja finaali auhinndade kuludel on ebaproportsionaalne vahe. Toomas Kleesment´i selgitusel viiakse noortesari suures osas läbi G4S toetusest, kus noortesarja auhindadele suunatud sponsorrahad on vastava lepinguga reguleeritud ning need on sihtotstarbelised.
  Peatreener Riho Aljand rääkis võimalikest muudatustest Eesti Karikavõistluse ja Eesti lühirajaujumise meistrivõistluste toimumisaegadest, mis samuti eelarvega seotud. Selle kohat teeb otsuse treenerite kogu juhatus.
  Samuti tutvustas Riho Aljand olümpiaprojekti sisemist eelarvet.

  Koosoleku juhataja tegi üldkoosolekule ettepaneku kinnitada EUL 2011. aasta eelarve tuludega 346.883 ja kuludega 346.860 eurot.
  Hääletustulemused: Poolt 21 häält.

  7. EUL president Evelyn Sepp tegi ettepaneku valida juhatuse liikmeks Karol Kovanen.
  Endast, oma tegemistest ja plaanidest rääkis Karol Kovanen.
  Koosoleku juhataja soovis teada, kas juhatuse liikme valimiseks soovib keegi salajast hääletamist. Sooviavaldusi ei olnud.

  Koosoleku juhataja tegi ettepaneku valida Karol Kovanen EUL juhatuse liikmeks.
  Hääletustulemused: Poolt 21 häält.

  8. Lühikese sõnavõtuga esines Keila Swimclubi esindaja Tõnu Meijel, kes palus kaaluda edaspidi 7-liikmelise juhatuse valimist ning soovis juhatuse tegemistest rohkem tagasisidet, nt. LEN-i ja FINA koosolekutel osalemisest.

  Koosoleku juhataja: Kaupo Meier

  Koosoleku protokollija: Marika Tikkerbär