Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • MTÜ EESTI UJUMISLIIDU ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
  11. november 2012. a. algusega kell 12:00, lõpp kell 14:00. Koosoleku toimumise koht: Vabaduse pst. 156, Tallinn

  EUL president Evelyn Sepp avas tervituskõnega koosoleku ning tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks juhatuse liige Kaupo Meier, protokollijaks Marika Tikkerbär ning häältelugejateks Gunnar Tõnning ja Tõnu Maripuu.

  Üldkoosolek nõustus ettepanekutega.

  Koosoleku juhataja nentis, et 38 liikmest on kohal 34 hääleõigusliku liikmesorganisatsioonide esindajat, kellest 10 volitustega ehk üldkoosolek on otsustusvõimeline.

  Koosoleku juhataja tegi ettepaneku kinnitada kodukorrana anda hääleõiguslikele liikmete esindajatele päevakorra punktide osas ja juhatuse liikmekandidaatidele esitluseks 3 minutit ning peale päevakorra ammendamist anda võimalus sõnavõttudeks ka külalistele.
  Kodukorra poolt hääletas 34 liiget.
  Otsus: esitatud kodukord on kinnitatud.

  Koosoleku juhataja tegi üldkoosolekule ettepaneku kinnitada koosoleku päevakord.

  1. Põhikirja muutmine
  2. EUL juhatuse valimine

  Päevakorra poolt hääletas 34 liiget.
  Otsus: esitatud päevakord on kinnitatud.

  Koosoleku juhataja tegi vastavalt päevakorra punktile nr. 1 ettepaneku muuta põhikirjas punkti 19 teist lauset järgmiselt: ?Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks korda kalendriaasta jooksul, hiljemalt juunikuus.? ning esitas põhikirja uue redaktsiooni üldkoosolekule kinnitamiseks.

  Uue redaktsiooni poolt hääletas 33 liiget.
  Otsus: uus EUL põhikirja redaktsioon muudatusega punktis 19 on kinnitatud.

  EUL president tegi ülevaate eelmisest perioodist.

  Koosoleku juhataja tegi ettepanku minna päevakorra punkti nr. 2 juurde ja selgitas juhatuse valimise reegleid.

  Koosoleku juhataja tegi ettepaneku valida juhatus neljaks aastaks.

  Ettepaneku poolt hääletas 33 liiget.
  Otsus: juhatuse volituste kehtivus on 4 aastat.

  Koosoleku juhataja tegi ettepaneku valida juhatus kuni 8-liikmeline.
  Liikmetelt tulid ettepanekud 7, 6 ja 5-liikmelise juhatuse moodustamiseks.
  Koosoleku juhataja pani ettepankud vastavalt nende laekumistele hääletusele.
  Kuni 8-liikmelise juhatuse poolt hääletas 14 liiget.
  7-liikmelise poolt hääletas 13 liiget.
  6-liikmelise poolt hääletas 0 liiget.
  5-liikmelise poolt hhääletas 8 liiget.
  Otsus: juhatus valitakse kuni 8 liikmeline ehk kõik, kes saavad üle poolte üldkogu häältest, osutuvad valituks.

  Koosoleku juhataja andis sõna juhatuse liikmekandidaatidele vastavalt avalduste laekumise järjekorrale.

  Oma programme tutvustasid kohal viibinud kandidaadid Arto Aas, Aivar Rosenberg, Kaupo Meier, Indrek Sei, Karol Kovanen ja Evelyn Sepp.

  Koosoleku juhataja luges ette Erko Tamuri motivatsioonikirja ning Riho Aljand ja Kaja Haljaste tutvustasid üldkoosolekule Antti Moppelit.

  Üldksoosolek otsustas viia hääletus läbi salajasena.

  Häältelugemiskomisjoni töö tulemusena luges koosoleku juhataja ette kandidaatidele antud hääled.

  Arto Aas ? 33 häält
  Erko Tamuri ? 27 häält
  Antti Moppel ? 28 häält
  Aivar Rosenberg ? 13 häält
  Kaupo Meier ? 28 häält
  Indrek Sei ? 12 häält
  Karol Kovanen ? 27 häält
  Evelyn Sepp ? 19 häält

  Vastavalt põhikirjale osutusid valituks Arto Aas, Antti Moppel, Kaupo Meier, Erko Tamuri, Karol Kovanen ja Evelyn Sepp.

  Repliigi korras võtsid sõna Urmas Jaamul ja Karol Kovanen.

  Koosoleku juhataja Kaupo Meier tänas üldkoosolekut konstruktiivse koostöö eest.

  Koosoleku juhataja: Kaupo Meier

  Protokollija: Marika Tikkerbär