Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • MTÜ EESTI UJUMISLIIDU ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
  5. mai 2013. a. algusega kell 13:00, lõpp kell 15:00. Koosoleku toimumise koht: Vabaduse pst. 156, Tallinn

  EUL president Karol Kovanen avas tervituskõnega koosoleku ning tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks juhatuse liige Kaupo Meier, protokollijaks peasekretäri Toomas Kleesmenti ning häältelugejaks juhatuse liikme Antti Moppeli.

  Hääletustulemused: Poolt 32 häält.

  Koosoleku juhataja nentis, et 39 liikmest on kohal 32 hääleõigusliku liikmesorganisatsioonide esindajat, kellest 15 volitustega ehk üldkoosolek on otsustusvõimeline.

  Koosoleku juhataja esitas koosolekule kinnitamiseks järgmise päevakorra:

  1. EUL 2012. aasta tegevus- ja majandusaruanne
  2. Revisjonikomisjoni aruanne
  3. Küsimused ja aruannete kinnitamine
  4. 2013. aasta tegevuskava kinnitamine
  5. 2014. aasta liikme- ja hooaja 2013/2014 litsentsimaksude kinnitamine
  6. 2013. aasta eelarve kinnitamine
  7. Revisjonikomisjoni liikmete valimine
  8. Sõnavõtud

  Hääletustulemused: Poolt 32 häält.

  1. EUL 2011. aasta tegevus- ja majandusaruanne
  Tegevusaruande luges ette peasekretär Toomas Kleesment.
  OM EVP tegevust tutvustas Riho Aljand, kes nentis, et tegevus on jätkunud plaanipäraselt.
  2012. aastal korraldati 18 ühistreeningut, Audentese Spordikooli ujumisosakonnas oli 12 ujujat, koondislastele tehti kahel korral laktaadi testid, korraldati ka jalgade test ja filmimine. Juulis toimus koondise laager ning pearaha alusel maksti sportlastele välja 62.107 eurot.
  OM normi täitsid 8 ujujat, OM-il Londonis osales 2 ujujat. Võideti EM medal peale 1977. aastat ning lühiraja EM-ilt tuldi koju kolme medaliga.

  Majandusaasta aruannet esitlesid Toomas Kleesment ja peatreener Riho Aljand.

  2. Revisjonikomisjoni aruanne
  Aivi Kulla luges ette revisjonikomisjoni akti ning edastas komisjoni ettepaneku kinnitada tegevus- ja majandusaruanne.

  3. Küsimused ja aruannete kinnitamine
  Urmas Jaamul tundis huvi palju oldi võlgu. T. Kleesment vastas, et võlgnevuse suurus oli 11.900 eurot.

  Kaupo Meier pani hääletusele tegevus- ja majanduaruande.
  Hääletustulemused: Poolt 32 häält.

  Kaupo Meier pani hääletusele revisjonikomisjoni akti.
  Hääletustulemused: Poolt 32 häält.

  4. 2013. aasta tegevuskava kinnitamine
  Karol Kovanen tutvustas alanud aastal tehtavaid samme ja selgitas nende sisu.
  –          Eelarve koostamine, mille üheks eesmärgiks peaks olema ujujatele võlgnevuste kiirem likvideerimine
  –          Peatreeneri valimine ning selle protsessi juurde meeskonna ja EUL liikmete kaasamine
  –          Igale eesmärgile lisanduvad konkreetsed ülesanded ja/või tegevused ning selle eest vastutavad isikud. Tegevtöötajate resurss on piiratud, mis eeldab juhatuse liikmete suuremat panust ja vabatahtlike koondamist.
  –          Hoitakse töös erinevad töögrupid – avaveeujumine, kohtunikud, treenerite kogu, kutsekomisjon.
  –          Kindlasti tuleb tähelepanu pöörata komminikatsioonile ja turundusele.
  –          Eesmärgiks on kaasa aidata ujujatele sponsorite leidmisel.
  –          Ujumise märgisüsteemi arendamine, kus kaasatakse juba tekkinud initsiatiivi.
  –          Koostöö EOK ja Tallinna linnaga
  –          Parandada sisekommunikatsiooni uue kodulehe näol.

  Arto Aas tutvustas tegevust riigi suunal ja OM ujula projektiga seonduvat.
  Arto Aas tõdes, et on olnud huvitav aeg ja juhatus on teinud head tööd, mis väljendub riigipoolse teadlikuse tõusuga. EUL materiaal-tehnilise baasi parendamiseks on riigieelarves 15.000 eurot.
  Noorteprojektile OM 2020 on rahastamise kokkulepe Hasartmängumaksu Nõukoguga olemas.
  Kultuuriministeeriumiga käivad läbirääkimised kooliujumise toomisest EUL alla, millega tekib lisaressurss meie klubidele.
  OM ujula ehitusel on riigiressurss piiratud. Eurorahade taotlemisel seisab ees keeruline protsess.
  Kõne all on kaks projekti – Lasnamäe ja TTÜ, mille valmimiseks on vaja lisarahastust (nt. Tallinn, TTÜ).

  Aivar Rosenberg tutvustas avaaveeseeriavõistluse läbiviimist 2013. aastal.
  Seeriavõistlus koosneb 6 etapist – Rõuge, Võru, Tallinn, Pühajärve, Anne kanal, Elva.
  Eesti meistrivõistlused viiakse läbi 10. augustil Viljandis.
  Kogu info tuleb EUL koduleheküljele.
  Uus on Anne kanalil ujutavad 3 ja 10 kilomeetrised distantsid, kuhu kutsutakse ujujaid ka Soomest, Rootsist, Venemaalt ja Lätist sest 10 km olümpialana peaks tekitama huvi.
  Moodustamisel on projekti meeskond – korraldus, tehnika, meedia jne. Oodatud on ka klubide toetus. Plaan on tõsta osalejate arvu 150-200-ni.

  Karol Kovanen lisas, et avaveeujumise seeriavõistluse projekt on esimene väga hästi töötav projekt.
  Igat projekti koordineeriba ka keegi juhatuse liikmetest. Avaveeujumise koordineeriv isik on Kaupo Meier.

  Riho Aljand esitles tippspordi plaane ja pikemat visiooni, kus kesksel kohal on koondis. Me kõik peame tegutsema nii, et sportlasel oleks võimalik teha sooritus.
  Selleks pevad olema kaasatud tugiisikud ning peatreener tegutseb spordidirektorina.
  Eesmärkidena tõi Riho Aljand välja 2016. aasta OM-iks peaks meil olema 8 normitäitjat, tiitlivõistluste medalistide kasvu ja rahvusvahelise tasemega noorte pealekasvu.
  Teadusgrupi ülesanded oleks filmimine ja analüüs, andeksuuuring noortele, metoodika ja võistlusmääruste muudatuste info jagamine jne.

  Karol Kovanen nentis, et ujumine toimub klubides sealse treeneri käekirja järgi. Kus hakkab koostöö?
  Riho Aljand arvas, et koostöö kohaks on nn. treenerite ümarlaud.

  Urmas Jaamul ütles, et peale 1980. aastat on juuniorid toonud rohkem medaleid. Miks kiratseb meie joonioride sport praegu ja eriti 50 meetrises ujulas.
  Riho Aljand polnud hektel valmis andmna analüüsitud vastust, kuid oli kindel, et rohkem treeninguid tuleks läbi viia 50 meetrises ujulas.

  Otto Männa küsis, kas treenerite kogu juhatuse ja ümarlaua tegevused ja inimesed pole liiga kattuvad.
  Riho Aljand selgitas, et ümarlauas on pigem need treenerid, kelle ujujad kuuluvad koondistesse.

  Peeter Kulm leidis, et tegelikuks organisk peaks siiski olema treenerite kogu jujatus, kes tegutseb kinnitatud tegevusjuhendi alusel. Ümarlaual puudub statuut.
  Peeter Kulm nentis, et tegevus aruandes nägime vaid seda, mis hästi, kuid ta viitas, et ka negatiivset tuleks seal kajastada nagu kaotusi Eesti-Soome maavõistlusel ja Baltimaade meistrivõistlustel.
  Samuti leidis ta, et uue kodulehe valmimine sügisel on hilja. Muret tekitab ka see, et pole uuendatud treenerite kogu juhatuse koosseisu ja tegevusjuhendit. Peeter Kulm soovis, et igal treenerite kogu juhatuse koosolekul viibiks ka vähemalt üks juhatuse liikmetest.
  Riho Aljand ütles, et Eesti-Soome maavõistlus ja Baltimaade meistrivõistlused toimuvad ja toimivad, kuid maavõsitlsute võitmiseks plaane ei tehta.

  Urmas Jaamul teatas, et Tabasalus on alagatatud välisujula ehitamise projekt.

  Koosoleku juhataja tegi koosolekule ettepaneku kinnitada esitatud 2013. aasta tegevuskava.
  Hääletustulemused: Poolt 29 häält.

  5. 2013. aasta liikme- ja hooaja 2013/2014 litsentsimaksude kinnitamine
  Toomas Kleesment tegi ettepaneku jätta liikme- ja litsentsimaksud muutmata ehk liikmemaks 130 eurot ja litsentsimaks 10 eurot.

  Koosoleku juhataja tegi koosolekule ettepaneku kinnitada aasta liikmemaks ja hooaja litsentsimaks esiatatud summades.
  Hääletustulemused: Poolt 27 häält, vastu 2 häält.

  6. 2013. aasta eelarve kinnitamine
  Eelarvet tutvustas juhatuse liige Erko Tamuri, kes tänas liikmeid usalduse eest tema juhatusse valimisel.
  Erko Tamuri nentis, et eelarvet tuleb koostada vastavalt arengukavale ning peab olema pikaajalisem kui aasta. Järgmine eelarve tuleb koostada nt. 2014-2016.
  2013. aasta eelarve on koostatud tuludega 460.000 ja kuludega 415.000 eurot. Eelarve kostatakse ülejäägiga.
  Tulude poolde on arvestatud 71.000 eurot eraannetusi, millest 35.00 on koos. Eelarve on tehtud konservatiivselt, kui me ei saa sponsorplaani täis.
  Erko Tamuri esitles eelarve tuluallikaid protsentides, kus tähtsal kohal on sponsortoetused, kuna OM EVP rahad on vähenendu seoses OM järgse aastaga.
  Tuleb suurendada tegevtöötajate arvu ning see tulevikus ka eelarvestada.
  Suurimad planeeritud kulud – 30% OM EVP, 17% klubidele väljamakstav noortesporditoetus, 13% võistluskulu, 6% projektid, 9% Audentese spordikoolitus.

  Peeter Kulm leidis, et stardimaksude arvestamine tuludess on kuritegu.

  Kaja Haljaste palus lahti seletada Audentese spordikoolituse kulud.
  Riho Aljand selgitas, et põhikulu on Audentese põhitreeneri palgafond, sest Siiri Põlluveer on nüüdsest alaliidu palgal.

  Koosoleku juhataja tegi koosolekule ettepaneku kinnitada esitatud 2013. aasta eelarve tuludega 460.000 eurot ja kuludega 415.000 eurot.
  Hääletustulemused: Poolt 32 häält.

  7. Revisjonikomisjoni liikmete valimine
  Kaupo Meier tuletas koosolekul osalejatele meelde, et revisjonikomisjoni tuleb valida kolmeliikmeline ning nende volitused kehtivad 2 aastat.
  Kandidaatidena esitati Triin Jürisoo ja Aivi Kulla.

  Koosoleku juhataja tegi koosolekule ettepaneku kinnitada esitatud kandidaadid ning valida kolmas liige järgmisel üldkoosolekul.
  Hääletustulemused: Poolt 30 häält.

  7. Sõnavõtud
  Urmas Jaamul tõstis üles põhikirja muudatuste küsimuse, kus 6 liiget olid teinud muutmisettepaneku.
  Urmas Jaamul leidis, et juhatus pole arvestanud liikmete arvamusega ning liikmetelt juhatusse valitud kõige rohkem hääli saanud liige ei saanud alaliidu presidendiks, mis tekistas liikmetes umbusaldust.
  Urmas Jaamul kordas, et kõige kõrgem võim on üldkoosolek ning presidendi otsevalimine üldkoosoleku poolt oleks demokraatlikum.

  Karol Kovanen kinnitas, et järgiti kehtivat põhikirja, kuid kindlasti on võimalikud ka teised valmisprotseduurid, nt. president koos tema koostatud meeskonnaga või valitakse president, kes valib juhatuse jne. Kogu see protseduur peab olema väga läbimõeldud.
  Karol Kovanen kinnitas, et põhikirja muutmiseks tuleb moodustada töögrupp, kuhu on oodatud kõik, kes sellest huvitatud.

  Eelarve muudatuste võimalik läbivaatamine jätta järgmisele üldkoosolekule.

  Ain Kaasik tõdes, et põhikirja muudatuste tegemine on väga vastutusrikas ja sügav üleasnne.

  Peeter Kulm nentis, et põhikirja muudatusi saab teha vaid üldkoosolek. Samas palus ta võimalusel põhikirjastada treenerite kogu ning anda selle valimine üldkoosolekule.

  Karol Kovanen tuletas meelde, et otsustamisega kaasneb ka vastutus ehk põhikirja muutmine vajab eeltööd.

  Urmas Jaamul tegi ettepaneku kutsuda kokku põhikirja muutmise komisjon.

  Koosoleku juhataja pani hääletusele põhikirja muutmise komisjoni moodustamise, kuhu on oodatud kõik asjast huviatatud inimesed, kes valmistavad järgmiseks üldkoosolekuks ette uue põhikirja redaktsiooni.
  Hääletustulemused: Poolt 31 häält.

  Sergei Mihhailov tegi ettepaneku muuta võistluskalendi koostamisel Eesti meistrivõistluste aega ja programmi, sest tänasel päeval ei lähe need tulemused ühegi tiitlivõistluse normidena arvesse.
  Samuti avaldas ta nördimust, et peatreeneri kohale ei tehtud konkurssi, vaid määrati.

  Koosoleku juhataja Kaupo Meier tänas koosolekul osaleid koostöö eest.

  Koosoleku juhataja, Kaupo Meier

  Koosoleku protokollija, Toomas Kleesment