Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • EUL juhatuse koosolek
  19.05.2014. a., kell 16:30 EuroPark büroos.

  Kohal: Karol Kovanen, Kaupo Meier ja Erko Tamuri ning peasekretär Toomas Kleesment ja peatreener Riho Aljand.
  Puudusid: Antti Moppel, Arto Aas ja Evelyn Sepp (kõik etteteatamisel).

  Päevakord:

  1. EUL üldkoosolekul vastuvõetud tegevuskava elluviimine juhatuse poolt.
  Päevakorrapunkt tuleb arutusele järgmisel koosolekul.

   2. 2014 sponsorrahade laekumise graafik
  EUL juhetus tõdes, et sponsorrahade laekumine on graafikus.

   3. EUL finantsseis seisuga 30.04.14
  Kasumiaruanne, bilanss ja võrdlus eelarvega.

   4. EUL erakorralise koosoleku kokkukutsumine.
  EUL viimasel korralisel üldkoosolekul jäi ära vaid põhikirja muutmise päevakorrapunkt.
  Otsus: kuna kehtiv põhikiri ei takista hetkel igapäevast tööd, arutada põhikirja muudatusi järgmisel korralisel EUL üldkoosolekul.

  5. Põhjamaade noorte MV toetuste jagunemine.
  Eelarves on esmakordselt selleks võistluseks ettenähtud vahendid – 1.800 eurot. Osalemispakett maksab ca. 450-500 eurot.
  Otsus: anda treenerite kogu juhatusele ülesanne jaotada treeneritest järelejääv summa ca. 800 eurot meie selle vanuse nn. A-koondise (min. 550 FINA punkti) vahel.

  6. Eesti meistrivõistlused – korraldus, kodakondsus.
  6.1. Kuna tegemist on 95. Eesti meistrivõistlustega võiks teha seda veidi suurejoonelisemalt. Kindlasti tellida tribüünid mõlemasse ujula otsa.
  EMV vastutav projektijuht on Toomas, kes kõik vajaliku (ei tee ise aga) koordineerib nii, et kõik oleks tehtud. Tuleb Check-list nimekiri, kus kõik tegevused ja lahendused ja vastutajad loetletud. Hiljem tehakse selle check-listi alusel võistluste raport, kus hinnatakse teostust.
  Otsus:
  a) tuleb koostada check-list nimekiri, kus kõik tegevused, lahendused ja vastutajad loetletud. Hiljem tehakse selle check-listi alusel võistluste raport, kus hinnatakse teostust. Chek-listi projekt hiljemalt 26. maiks.

  6.2. Kuna SK Garant rivistuses on Venemaa kodanik, siis kuidas suhtuda tema meistriks tulekul või kasutamisel teateujumistes?
  Üldjuhend:
  § IV MEISTRIVÕISTLUSTEST OSAVÕTUÕIGUS JA TINGIMUSED
  1. Meistrivõistlustel on õigus osaleda kõikidel Eesti kodanikel või alalist elamisluba omavatel kodakondsuseta isikutel, kes vastavad EUL poolt määratud osavõtutingimustele.
  Otsus: osalemine vastavalt üldjuhendi § IV p. 1. järgi ei ole võimalik.
  Otsus: küsida treenerite kogu juhatuse arvamust 2015. a. Eesti meistrivõistluste lahtisteks kuulutamiseks.

  7. Stipendiumi konkurss.
  Otsus: kuulutada välja stipendiumikonkurss kahele meedialase iseseisva- või täiendõppe stipendiumile. Avalduste laekumise tähtaeg 26. mai 2014. a.

  8. Sloveenia UL arve maha kandmine.
  Kahe aasta vanune arve meil maksmata. Sisu Triin Aljandi treening/võistluskulu. EUL on mitmel korral küsinud Sloveenia UL arveldusarve numbrit, millele pole vastust saanud. Ka nemad pole nõuet esitanud.
  Otsus: Sloveenia UL poolt esitatud arved EUL raamatupidamises kanda maha (vähendada hankijate võlga).

  9. Liikmesklubi avaldus.
  SK Aquaway on esitanud palve kustutada tema liikmelisus Eesti Ujumisliidu ja annulleerida liikmemaksu arve nr. 24.
  Põhjendus: tänasel päeval puuduvad klubil vastava tasemega ujujad, kes võiks kaasa lüüa Eesti Ujumisliidu võistluskalendris olevatel võistlustel.
  Otsus: teha ettepanek ajatada liikmemaksu tasumine.

  10. Juunioride Euroopa meistrivõistlused.
  Otsus: kinntada esindajaks peatreener Riho Aljand, kes nimetab kaks võistkonna treenerit.
  Eelarves tekkiv ülekulu (2 treenerit kulu 1,5) katta reservist.

  11. Lühiülevaade Põhjamaade UL kongressilt.
  Kongressil osalenud Karol Kovaneni info – suhtekorraldus reis. Praktilise tulemina see, et Eestil on soovi korral õigus korraldada Põhjamaade meistrivõistlused avaveeujumises 2016 (seenior ja meisterujumine).
  Otsus: teavitada avaveeujumise aktiviste ja moodustada töögrupp, kes alustaks võimalike võistluste ettevalmistamistega. Soovitavalt osavõtta ka Soomes sellel aastal toimuvatest meistrivõistlustest.

  12. Ülevaade Eesti-Soome maavõistlusest.
  Peatreener esitas võistluste kokkuvõtte.
  Arutati Eesti-Soome maavõistluse võimaliku tulevikku.
  EUL poolt on esitatud kaks stsenaariumit: korraldada maavõistlus üle 1 aasta või teha SELL-maavõistlus.

  13. ADN Swimm Project
  Karol tutvustas ADN projekti, mida tasuks ka Eestisse importida (http://www.adnswimproject.com/adnsp/?lang=en)
  Eelläbirääkimised juunis 2014.
  Otsus: juhatus toetas ujumise arengut toetavat stsenaariumi ja volitas presidenti läbirääkimisi pidama.

  Järgmine koosolek 16. juunil.