Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • EUL ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
  23. november 2005 a., Paldiski mnt. 17, Keila Tervisekeskus,
  algusega kell 14:00.

  Kvoorumi kontroll – esindatud 21 liiget, neist 6 volitusega. EUL-l on kokku 34 liiget ning põhikirja p. 22 kohaselt võib üldkoosolek otsuseid vastu võtta siis, kui esindatud on üle poole liikmetest ehk vähemalt 18 liiget. Seega koosolek on pädev.

  Koosoleku juhataja valimine.
  Esitati üks kandidaat ? Indrek Sei.
  Otsus: koosoleku juhatajaks valiti Indrek Sei 21 poolthäälega.

  Protokollija valimine.
  Esitati üks kandidaat ? Toomas Kleesment.
  Otsus: protokollijaks valiti Toomas Kleesment 21 poolthäälega.

  Häältelugejate valimine.
  Esitati üks kandidaat ? Kaja Aljand
  Otsus: Häältelugejateks valiti Kaja Aljand 21 poolthäälega.

  Päevakorra kinnitamine.
  Otsus: üldkoosoleku kutses toodud päevakord kinnitati 21 poolthäälega.

  1. Juhatuse liikme tagasikutsumine ja uue juhatuse liikme valimine
  Ettepanek. Kutsuda tagsi vastavalt omal soovil juhatuse liige Rein Jalak.
  Otsus: Rein Jalak kutsuti tagasi juhatuse liikme kohalt 21 poolthäälega.

  Juhatuse liikme kohale on saabunud kaks avaldust: Raivo Oleks ja Gunnar Tõnning.
  Kummagile kandidaadile anti viis minutit oma nägeumuse tutvustamiseks.
  Viidi läbi salajane hääletus.

  Poolthääled jagunesid järgmiselt:
  Raivo Olesk ? 6 poolthäält
  Gunnar Tõnning ? 13 poolthäält.
  Valituks osutus Gunnar Tõnning.

  ………………………………………………..
  Indrek Sei
  Koosoleku juhataja

  ……………………………………………..
  Toomas Kleesment
  Protokollija