Seminar, mis põhineb "WADC 2020" materjalidel,  toimub pühapäeval 15.03.20 kell 10.00-15.00 Tallinnas Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses (Astangu 27, 13519 Tallinn).

 

Seminari eesmärk: Anda ülevaade Rootsis 9.-12.01.2020 toimunud WADC 2020 konverentsi nendest teemadest ja vaatenurkadest, mis  enim inspireerisid meie ujumistreenereid, kes osalesid. Samuti annab seminar võimaluse ujumisõpetajatel kohtuda ja omi kogemusi vahetada. Lisaks on plaanis vaba suhtlus ja tekkinud küsimuste arutamine.

 

Koolitajad: Seminari viivad läbi Spordikoolituse SA õpirände toetuse raames Rootsis WADC 2020 konverentsil  osalenud ujumistreenerid Maiu Hertzman, Julia Kurbat, Liilian Jaaniste, Andres Olvik, Marge Kõrkjas, Averiin Sepp  ning Vladimir Kunitsõn ja Helen Link Eesti Ujumisliidust. 

Seminari ajakava ja teemade lühikirjeldus:

9.45 Kogunemine ja tervituskohv

10.00-10.15        Sissejuhatus.   Moderaator Helen Link (Eesti Ujumisliit)

10.15-10.45    Muusika, kui abivahend beebide ja  väikelaste ujumistunnis. Kinesteesia maagilisus.

Ülevaade Taani ujumisõpetaja Majbritt Mörk kahest loengust annab mõtteainet, kuidas saame lapsi panna tegema seda, mida meie soovime ja milline mõju on muusikal lastele ujumistunnis.

Ülevaate annab ja oma kogemusi jagab ujumistreener Ave-Riin Sepp (Audentese Spordiklubi)

10.50-11.25  Kiirmeetod veekeskkonnas iseseisva ellujäämisoskuse saavutamiseks alla 3 aastastel lastel. 

Teema põhineb Austraalia Superfish ujumiskooli omaniku ja ujumisõpetaja Karen Baildoni uuenduslikul õppemeetodil, kuidas mudilane suudaks iseennast uppumisest päästa. Uurime, mis vajaks muutmist või ellu rakendamist ujumiskoolides, et saavutada iseseisva uppumise ennetusoskus väikelastel. Mis paneb vanemad lahkuma struktureeritud väikelaste ujumistundidest? Kas fookus on liialt lauludel ja mängudel? 

Ülevaate annab ja oma kogemusi jagab Liilian Jaaniste (Spordiklubi Nord ja Ujume koos)

11.30-11.55 Keha ja vee koostöö

Teema on inspireeritud rahvusvaheliselt tuntud austraallaste Shane Gold ja  Milton Nelms ettekannetest ja basseinitunnist. 

Shane Gold ja Milton Nelms - meetodi ja programmi tutvustus, mida nad kasutavad nii ujumise algõpetuse programmide koostamisel kui ka edasijõudnud sportlastega. Miks on oluline teada, kuidas keha ja vesi üksteist mõjutavad? Kuidas  õpetada ja õppida tunnetama vett ja ujuda veega koostöös?

Ülevaate annab ja oma kogemusi jagab ujumistreener  Maiu Herzman (Järveküla kool ja Impuls Klubi)

11.55-12.10  kohvipaus

12.10-12.50    Vesi, kui vahend erivajadustega laste toetamisel. 

Kuidas saame anda ka erivajadustega lastele ujumistunnist parima kogemuse?  

Teema põhineb Taani erivajadustega laste ujumisõpetaja Gunilla Bernhardsson ettekandel, kus ta rääkis erivajadustega laste toetamise võimalustest, mille aluseks ei ole mitte diagnoos, mis on tavapärane, vaid iga lapse isikust lähtuvad abistamise viisid.

Ülevaate annab ja oma kogemusi jagab ujumistreener (sh. erivajadustega laste ujumistreener)  Marge Kõrkjas  (Tartu Ujumisklubi, Paraolümpiakomitee)

12.55-13.20    Kultuur, raske töö ja teadmised - kõik,  mida peame panustama Eesti ujumisse.

Millised on võimalused, et Eesti ujumine ja saavutussport paremale tasemele viia? Mis on need igapäevased mõtteahelad, mis takistavad meie ujumise arengut? Kas see on parim, milleks me võimelised oleme? Praktilised ettepanekud, kuidas olukorda parandada ning tippu jõuda.

Inspiratsioon ettekandeks Shane Gould’i (Austraallane, Olümpia kulla omanik) ja Dr. Robert Reid’i (Ph.Dr. Norra Suusaliidu Sporditeaduse direktor) ettekannetest @Wadc2020 

Ülevaate annab ja oma kogemusi jagab ujumistreener Andres Olvik  (Spordiklubi Nord) 

13.25-14.00    Lapsevanematega suhtlemine ja mäng.

Julia sai oma ettekandeks inspiratsiooni lektor Maria Jaeger (ujumis-ja liikumisõpetaja ning koolitaja Taanis, ujumisõppe materjalide autor)  kahest loengust.

Kus esimeses loengus olid teemadeks järgmised küsimused:  Mis on mäng? Kui oluline on mäng õppeprotsessis? Kuidas aitab mäng kaasa eluks ettevalmistamisel ja kas ka lapsevanemad ise peaks rohkem mängima? Loengus oli võtmekohal, et miks peab oma õpetamise meetodi alati integreerima ka mängu.

Ja teises Maria Jaegeri loengus olid teemadeks järgmised küsimused: Kuidas saada lapsevanemad tegema koostööd klubiga, treeneriga? Miks vanemad toovad lapsi ujuma ja mis on nende ootused?  Vastates nendele küsimustele leiame viisi mida vanematele õpetada ning kuidas saab nende abiga paremini õpetada lapsi ujuma. 

Ülevaate annab ja oma kogemusi jagab ujumistreener ja “Õpime ujuma” koolitaja Julia Kurbat (Ujume koos).

14.05-14.45     Kuidas peame treenima 9.-11. aastaseid lapsi ehk kas nad peavad võistlustel võitma?  

See teema püstitab küsimuse,  millal peaks alustama laste treenimist? Millele tuleb keskenduda 9.-11. aastaste laste treenimisel.  Kuidas saame neid hoida spordi juures ja kui oluline on võistlemine ja võitmine sportlaskarjääri esimestel sammudel?   Ettekanne põhineb Dr. Dave Salo (Lõuna-California Ülikooli peatreener), Steve Schafferi ( ja Dirk Marshalli mõtetel. Ettekanne avab nende autorite lähenemisi ja mõningaid teisi mõtteid sellel teemal.

Ülevaate annab ja oma kogemusi jagab ujumistreener ja “Õpime ujuma” koolitaja Vladimir Kunitsõn (Spordiklubi “Fortuna”, Tallinna Ülikool)

 

14.45-15.00    Arutelu, küsimused, tunnistused.

 

Loe rohkem WADC 2020 kodulehelt https://www.wadc.sweaquatics.com/

Järgmine konverents toimub 2022. aastal.

Koolituse maht 6 AT.

Osalustasu 50 eurot. Osalustasu sisaldab lisaks seminari teemadele ja hiljem saadetud materjalidele ka kerget einet.

Seminarile registreerumise viimane päev on  9. märtsil.

 

Info: Helen Link  5088304; helen@swimming.ee

Kohtumiseni!

Toetaja

Toetaja

Registreeri koolitusele


Isiku ja -kontaktandmed
Töötamine
Arve
Ei vaja arvet (kannan osalustasu 50 eurot MTÜ Eesti Ujumisliidu arveldusarvele EE507700771008840232. Lisage ülekande selgitusse: koolitus, koolituse kuupäev ja osaleja nimi)
Soovin arvet

Debug