08.02.2018 Sport ja stress: kuidas ennetada, maandada ja taastuda? 

Antud seminaril uurime stressi tegelikku tähendust ning õpime eristama positiivset stressi selle negatiivsest seisundist. Saame teada stressi mõjudest organismile ja selle võimalikest seostest nii treeneri kui ka sportlase sooritusega. Seminari käigus õpime negatiivse stressi ennetamise viise ning sellega toimetulekustrateegiaid ja räägime sellest, mis rolli mängib treener sportlase jaoks stressi kogemisel ja talumisel. 

Seminaril käsitletavad teemad: 

  • Stressi olemus ja mõju sportlasele;
    • stressi ennetamise viisid;
    • stressiga toimetuleku strateegiad; 
    • treener stressi maandaja rollis.

REGISTREERIDA SAAB SIIN

08.03.2018 Praktilised lõdvestumisoskused: mida teha, kui keha läheb pingesse? 

Seminari alguses käsitleme kehalise pinge tekkimist ning selle mõju sooritusele. Teises osas asume õppima ja proovima erinevaid lõdvestumistehnikaid- milleks on sügav hingamine ja järk-järguline lihaste lõdvestumine. Õpime ka teadvelolekul põhinevat keha tunnetamise tehnikat. Seminari lõpus arutame viise, kuidas saab lõdvestustehnikate harjutamist integreerida treeningutesse ja kasutada võistlustel. 
Seminaril käsitletavad teemad: 
• Kehalise pinge tekkimise mehhanismid; 
• Pinge mõju heaolule ja sooritusele; 
• Lõdvestumistehnikad: sügav hingamine, järk-järguline lõdvestumine;
• Teadveloleku ehk kohalolu praktikad.

REGISTREERIDA SAAB SIIN 

05.04.2018 Suhtlemisoskused treeneritöös: mida peaks teadma ja kuidas neid efektiivselt kasutada? 

Antud seminaril käsitleme efektiivse suhtlemise põhimõtteid ja kõige levinumaid suhtlemise vigu. Õpime praktilisi tehnikaid info edastamise, tagasisidestamise ja kuulamise osas, et arendada enda suhtlemisoskuseid. Räägime ka konfliktide ennetamisest ja lahendamisest. 
Seminaril käsitletavad teemad:
• Verbaalne ja mitteverbaalne kommunikatsioon 
• Efektiivse suhtlemise põhimõtted 
• Suhtlemise vead
• Konfliktide ennetamine ja lahendamine

REGISTREERIDA SAAB SIIN

10.05.2018 Laste trenn: millega arvestada ja kuidas nendega töötada? 

Antud seminaril keskendumine 6-12 aastaste laste vanuselistele iseärasustele ning tõlgendame neid praktikasse. Mida teha, et laps oleks trennis keskendunum ning tähelepanu püsiks treeningu lõpuni? Kas lastega saab kehtestada reegleid ja distsipliini? Kuidas õpetada oskust nii, et laps saaks aru? Kuidas lahendada laste omavahelisi konflikte? Nendele ja muudele küsimustele proovimegi seminari jooksul vastust leida, kus jõuame ka reaalsete situatsioonide arutamiseni. 
Seminaril käsitletavad teemad: 
• Laste arengu eripärad ja vajadused;
• treeningu ülesehitamine ja praktilised võtted distsiplineerimisel; 
• õpetamine laste tasandil; 
• suhtlemine lastega.

REGISTREERIDA SAAB SIIN

30.05.2018 Mängulised suvelaagrid: kuidas kasutada mänge, et teha trenne huvitavaks, variatiivseks ja samas õpetlikuks? 

Antud seminaril paneme Teid treeenitavate rolli ja teeme mänge koos läbi. Keskendume mängudele, mis on küll huvitavad ja lõbusad, aga samas arendavad tähelepanu, keskendumist, reaktsiooni ning meeskonna ühtekuuluvust ja suhtlust. Igale mängule järgneb analüüsi ja arutelu osa, mis ongi õppimise võtmeks. Sellest tulenevalt on koolitus suunatud eelkõige treeneritele, kes tegelevad noortega. Tegevuste käigus seletame ka mängude põhimõtteid ning millal ja kuidas saaks neid oma praktikas kasutada.
Mängude abil käsitletavad teemad: 
• Tähelepanu ja keskendumine;
• reaktsiooni arendamine;
• võistkonna ühtekuuluvus, suhtlemine ja koostöö.

REGISTREERIDA SAAB SIIN

KOOLITAJADSnezana Stoljarova (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale) ja Kristel Kiens (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale) . Lektorid on viinud läbi erinevaidspordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. Omavad kogemust treenerina töötades kui ka ise sportlasena saavusspordis.

MAKSUMUS: 55 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Hind sisaldab kohvipausi, materjale ja TLÜ tõendit eeldusel, et seminaril osaletakse täismahus.

Täiendav info: karin.rohi@tlu.ee või tel: 53467581 

Debug